A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Atina-Koridallos cezaevi önünde anarşist gösteri (en)

From "anar anar" <all_anar@hotmail.com>
Date Tue, 4 Feb 2003 08:03:50 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Anarşistler Kongresi'nin çağrısıyla Koridallos cezaevinin önünde
düzenlenen gösteriye 500'den fazla yoldaş katılarak şu sloganı attı:
"Beyaz" ve "özel" hücrelerde tutulanlara - Tüm tutsaklara özgürlük!
fotoğraflar: http://www.thessaloniki.indymedia.org/poreia_korudallou/

29-30 Ocak'ta Anarşistler Kongresi, Politeknik Okulu'nda devlet terörizmi
ve yeni baskıcı saldırılar & özel cezaevi koşulları ile ilgili tartışma
toplantısı düzenledi - Zindanın içinde bir Zindan, "Sessiz Ölüm" adlı
film gösterimi eşliğinde
Afiş: http://www.geocities.com/anar_gr2/gr/af_2mero.htm

''Egemenlerin sahte "demokrasi mi terörizm mi" ikilemine karşı ezilen
insanlar şunu söylüyor : Ya toplumsal kontrol, baskı, "beyaz hücreler",
umutsuzluk, ölüm ve terörizme "karşı" savaşlar anlamına gelen hiyerarşi,
baskı ve sömürü demokrasisi...
...Ya da hiyerarşinin, gözetimin ve zindanların olmadığı bir toplum için
toplumsal ayaklanma, öz-örgütlenme ve dayanışma''


[çeviri-batur özdinç]*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center