A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) PGA dtö cancun eylem sayfası ve eylem çağrısı (en)

From dr.woooo <dr.woooo@nomasters.org>
Date Tue, 26 Aug 2003 15:20:18 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

herkese sevgilerimizle, 9-14 eylül eylem haftasında
cancun'daki dtö bakanlar toplantısına karşı bir eylem
listesi derliyoruz. eğer siz, grubunuz ya da
kollektifiniz bir eylem planlıyorsa - küçük
bir şey olsa bile (video olayı, tartışma akşamı vb.)
lütfen bizi haberdar edin ve duyurularınızı şu adrese
gönderin: anro@riseup.net
eğer diğer grupların planlanmış eylemlerinden
haberdarsanız bizi de haberdar edebilirsiniz!
listeyi bir dtö-bildirisinde ve
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/cancun
adresindeki pga websitesinde yayınlayacağız

içten teşekkürlerimizle,
anro

DTÖ'ye karşı PGA Küresel Eylem çağrısı

>2003'ün 10 Eylül'ü ile 14'ü arasında Dünya Ticaret
Örgütü Beşinci Bakanlar Toplantısını Cancun,
Meksika'da yapmayı planlıyor. 1999 Seattle'daki DTÖ
Bakanlar Toplantısı onlar açısından bir felakete
dönüşmüştü ve boyalı basın ilk defa neo-liberalizme
karşı protestolar konusunda sessiz kalamıyordu.
Ardından DTÖ Katar'daki Doha'da saklanmaya gitti ve
şimdi Cancun ikinci bir Seattle olabilir. Dünya
çapından örgütlenmeler ve otkökü hareketleri
DTÖ trenini raydan çıkarmak için seferber oluyorlar!

Özellikle Latin Amerika'da, planlanan Amerika Serbest
Ticaret Bölgesi'ne (ALCA) karşı, Plan Colombia, Plan
Puebla-Panama ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF)
Yapısal Uyum Programları'na ve Dünya Bankası'na karşı,
silahlanmaya ve savaşa karşı inanılmaz bir direniş
artarak büyüyor. Bir dizi ülkedeki pek çok eylemin
arasında, geçen Ekim ayında Quito'da (Ekvator) ALCA
karşıtı büyük bir toplantı, El Salvador'da sağlık ve
sosyal güvenlik hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı
protestolar, Arjantin'de kitlesel protestolar,
Kolombiya'da köylülerin ve yerli halkın grevi, Peru'da
özelleştirmeye karşı seferberlikler, Bolivya'da
köylülerin blokajları, Kuzey Amerika'da FTAA karşıtı
eylemler vb. sayılabilir.

Kapitalizme karşı mücadelesini pek çok farklı kesim
değişik yöntemlerle sürdürmeye devam edecek: köylüler,
yerli ve siyah toplulukları, sendikacılar, öğrenciler,
kadın hareketleri ve çevre örgütlenmeleri, Quito'daki
Latin Amerikalı PGA toplantısına katılananların
çağrısına ve Amerika'da yayınlanan diğer çağrılara
yanıt vererek Eylül'de sokakları ve yolları ele
geçirecekler.

10 Eylül'den 14'üne kadar Cancun'da gerçekleştirilecek
DTÖ Bakanlar Toplantısı sırasında her yerde
desantralize eylemler yapılması çağrısı yapıyoruz.
Bunu aynı zamanda küresel bir hareket olarak da
kutlamak istiyoruz. Başka bir dünyaya yönelik
çabalarımızı şimdi ve burada Zapatistalar'ın yaptığı
gibi sorular sorarak sürdürmek istiyoruz. Savaşın
ataerkil kapitalist mantığını sorgulamak istiyoruz.
Yalnızca Haydarabad, Cenevre, Seattle, Prag, Bangkok,
Quebec, Cenova, Quito, Buenos Aires ve her yerdeki
zirve protestoları sırasında değil - bunun yanında
günlük yaşamımızda da öfkemizi yaratıcı şekilde
direnişe dönüştürmek istiyoruz.

Halkların Küresel Eylemi (PGA) çerçevesi içinde aktif
olan pek çok otkökü hareketi ile birlikte, diyoruz ki:
Ya Basta! Yeter Artık!

DTÖ'yü kapatın!
To: caravan99@lists.riseup.net


[çeviri: b.ö./ainfos]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center