A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) [anarsistbakis] Yenilemeler 12 - 28 Nisan 2003

From zamane divane <anarsistbakis@yahoo.co.uk>
Date Tue, 29 Apr 2003 08:09:09 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

YENİLEMELER - 012
28-Nisan-2003

"Türk Solu" sayfası Haziran ayı itibariyle ayrı bir siteye taşınması
planlandığı için o zamana kadar yenilenmeyecektir.
"Toplum İçin Şiirler" bölümü kaldırıldı.
"Makaleler" kısmına eklemeler yapıldı (Aşağıda).
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/anarchy_articles.html

------------------------------------------------------------------------
"DTÖ, İMF, DÜNYA BANKASI VE AKTİVİZM ÜZERİNE
SORU VE CEVAPLAR", Michael
Albert, 2000 (çeviri)
belli bir sorunun cevabını öğrenmek istiyorsanız ilgili cevaba
bakabilirsiniz ...

İÇİNDEKİLER
Ticaret nedir?
Ne zaman ve neden ticaret zararlıdır?
DTÖ nedir?
Neden insanlar DTÖ'ye karşılar?
Ama ticaretin düzenlenmesini istemiyor muyuz?
Neden bazıları yeni politikalar talep ederken, bazıları ise DTÖ'nün
kapatılmasını talep ediyorlar?
DTÖ'ye karşı çıkmak için 10 temel sebep nedir?
Kısa vadeli alternetifler nelerdir?
İMF ve Dünya Bankası nedir?
İMF'nin etkisi nedir?
Küresel ekonominin böylesine kritik kurumlarını nasıl değiştiririz?
Kapitalizm ile DTÖ, Dünya Bankası ve İMF arasındaki ilişki nedir?
Kapitalizmin ve piyasaların alternatifi nedir?


------------------------------------------------------------------------
"KISIM B.2 ANARŞİSTLER NEDEN
DEVLETE KARŞIDIRLAR?", Anarşist Sıkça Sorulan
Sorular, Uyarlama 9.5 (çeviri)
İÇİNDEKİLER:
B.2.1 Devletin Ana İşlevi Nedir?
B.2.2 Devletin Yardımcı İşlevleri Var mıdır?
B.2.3 Yönetici Sınıf Devlet Üstündeki Denetimini Nasıl Sürdürür?
B.2.4 Devlet Merkeziyetçiliği Özgürlüğü Nasıl Etkiler?
B.2.5 Merkezileşmeden Kimler Faydalanır?

Daha önceki kısımda belirtildiği gibi (Kısım B.1'e bakınız), anarşistler
tüm hiyerarşik otorite [yetke] biçimlerine karşıdırlar. Ancak tarihsel
olarak, zaman ve enerjilerinin çoğunu özellikle iki ana biçime karşı çıkmaya
harcamışlardır. Birisi kapitalizmdir, diğeri ise devlettir. Bu iki otorite
biçimi sembiyotik [ing. symbiotic, ortak yaşayan] bir ilişki içindedirler ve
kolayca birbirlerinden ayırd edilemezler. Bu kısımda, anarşistlerin devlete
neden karşı olduğunu açıklarken, devletle kapitalizm arasındaki ilişkiyi de
incelememiz gerekecektir.
Peki devlet nedir? Malatesta'nın ifade ettiği üzere, anarşistler, "kendi
işlerinin idaresinin, kendi kişisel davranışları üstündeki denetimin, kendi
kişisel güvenlikleri için sorumluluğun --gasp etme veya delegasyon yolu
ile-- halktan alarak, herkes ve herşey için yasalar yapma ve halkı bunlara
uymaktan --gerekirse kolektif zor kullanımıyla-- sorumlu tutma gücüne sahip
olan diğerlerine devredilmesini sağlayan; politik, hukuki, yargısal, askeri
ve finansal kurumların toplamı anlamında ... Devlet kelimesini kullanırlar."
(Anarşi, s. 13)
Şöyle devam eder:
"Bize göre, hükümetler (veya devletler) ... insanlar arası ilişkileri
düzenleyen yasalar yapma, bunların yerine getirildiğini görme gücüne sahip
olan, ... (ve) isteklerini yerine getirilmesine herkesin itaat etmesini
sağlamak için bütün bir topluluğun fiziki, entelektüel ve ekonomik gücünden
meydana gelen toplumsal gücü kullanmak için --az ya da çok-- bir güce sahip
olan yöneticiler içindir". (Op. Cit., s. 15-16 --keza Kropotkin'in Devlet:
Tarihsel Rolü, s. 10'e bakınız)
Bu, Randolph Bourne'nin devleti, bir yönetici elitin belirli bir coğrafi
bölgede politik-askeri hakimiyet kurması olarak nitelendirmesine, hepsi
değilse bile anarşistlerin çoğunun katılacağı anlamına gelmektedir (Vakitsiz
Yazılar içinde "Devlet Üstüne Bitirilmemiş Parçalar"a bakınız). Murray
Bookchin bu konuda şunları yazıyor:
"Asgari olarak, Devlet profesyonel bir toplumsal baskı sistemidir. ...
Baskı profesyonel, sistematik ve örgütlü bir toplumsal kontrol biçimi olarak
kurumsallaştırıldığı --şiddet tekeliyle de desteklendiği-- zaman ancak tam
anlamıyla Devlet'ten bahsedebiliriz." (Toplumu Yeniden Şekillendirmek, s.
66)
Bu nedenle, anarşistler açısından devletin üç şeyle belirginleştiğini
söyleyebiliriz:
1) Belli bir [coğrafi] alan dahilinde "şiddet tekeli";
2) Bu şiddetin "profesyonel", kurumsal bir doğaya sahip olması; ve
3) Hiyerarşik bir doğa, gücün ve inisiyatifin bir azınlığın elinde
merkezileşmesi.------------------------------------------------------------------------

05-Nisan-2003
Noam Chomsky'nin Irak İşgaline ilişkin yazıları eklendi:
"Türkiye ve ABD'nin Irak Savaşı", 03 Nisan 2003.
"Savaş Üstüne Chomsky", 31 Mart 2003.
"Deneme Saldırısı Olarak Irak", 21 Mart 2003.

------------------------------------------------------------------------
28-Mart-2003
Immanuel Wallerstein'ın Irak İşgaline ilişkin yazısı, "Bush Herşeyine Bahse
Giriyor" (21 Mart 2003) eklendi.

------------------------------------------------------------------------
27-Mart-2003
John Pilger'in Irak İşgaline ilişkin yazısı, "Utancın Altı Günü" (26 Mart
2003) eklendi.*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center