A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) AAİ bildirisi - 1 Mayıs

From "Ankara Anarsi Inisiyatifi" <ank_aa@yahoo.com>
Date Tue, 29 Apr 2003 07:48:41 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

KÖTÜLÜĞÜN ŞEFFAFLIĞI

İnsanı, mühendislik hüneriyle kutsal ve pembe bir
mutluluk çemberine hapsetmekle uğraşan uygarlığın
sadık köleleri olmayı, paramparça edilmiş
kişiliklerle, hayal gücü sakatlanmış beyinlerle
varolmayı, paraya ve iktidara boyun eğmeyi
reddediyoruz.

Küresel kapitalizmin aile, okul, işyeri gibi
kurumlarla, medya gibi araçlarla her gün yeniden
kodladığı mülkiyetçi, tahakkümcü, cinsiyetçi ve
militarist zihinsel yapılanmaların ilahi ve nihai
olmadığını, kırılıp dökülebileceğini biliyoruz.

Yalnızlaştırılmış bireylerin, “karşılıklı yardımlaşma
ve dayanışma”nın örgütlenmesiyle yaşamlarının her
anını devrimcileştirebileceklerini düşünüyoruz.

Devletin ve mülkiyetin olmadığı bir anarşi
düşüncesinin, yıkma dürtüsünün yaratıcılığıyla gerçeğe
dönüştürüleceğine inanıyoruz.

ANKARA ANARŞİ İNİSİYATİFİ
(iletişim için: ank_aa@yahoo.com)


*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center