A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Kanada, Montreal, 1 Mayıs 2003: Sınıf Mücadelesi ve

From worker-a-infos-tr@ainfos.ca (Flow System)
Date Sat, 26 Apr 2003 12:50:46 +0200 (CEST)


anti-otoriter bir 1 Mayıs için (en)From: Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date: Sat, April 26, 2003 12:48 pm
To: a-infos-tr@ainfos.ca
Sender: worker-a-infos-tr@ainfos.ca
Precedence: bulk
Reply-To: a-infos-d-tr

________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
> Sınıf Mücadelesi ve anti-otoriter bir 1 Mayıs için
Kuzeydoğu Anarko-Komunistler Federasyonu (NEFAC) tüm
işçileri, işsizleri, sosyal yardım alanları,
güvencesizleri, ay sonunda iki yakayı bir araya
getirmek için ellerinden geleni yapanları, günden güne
mücadele eden tüm tek ebeveyn anneleri, temel hakları
iş ve iskanda tanınmayan tüm göçmenleri 1 Mayıs'taki
emek yürüyüşünde anarşist bölüme katılmaya çağırıyor.
Patronlara sınıf nenfretimizi göstermek için
seslerimizi birleştirelim!

Evet, sınıf-mücadelesi anarşistleri, NEFAC'taki bizler
gibi, dünyanın iki sınıfa ayrılmış olduğuna inanıyor:
BİZ, hayatta kalmak için çalışmak veya hükümete
dilenmek zorunda olanlar, ne üreteceğimize ve nasıl
üreteceğimize karar vermeyenler, ne tüketeceğimize ve
"boş" zamanlarımızda ne yapacağımıza karar
vermeyenler, yediğimiz gıdanın veya soluduğumuz
havanın kalitesini kontrol etmeyenler, sömürülmüş ve
yaşamlarımız çalınmışlar; VE ONLAR, bu dünyanın tüm
zenginlik ve kaynaklarını kontrol edenler, özel
partileri ve ziyafetleri için bizim ter ve
eforlarımızdan elde edilen milyonlarca dolar
harcayanlar ve grevlerimizi kırmak için grev
kırıcıları kullananlar.

Şimdi patronlara, sahip olanlara, yönetenlere ve
kapitalist toplumun diğer kokuşmuş zenginlerine
ücretlerimiz düşerken kiraların sürekli artıyor
olmasından, doğru renk olmadığımız için polis
tarafından taciz edilmekten, ay sonunda aç ve kış
boyunca soğukta olmaktan, yetersiz ücret için sıkı
çalışmaktan bıkmış olduğumuzu söylemek zamanı.

Onlara sınıf savaşının tek yönlü bir cadde olmadığını
gösterelim.
Onların anti-sendika, anti-yoksul ve anti-sosyal
saldırılarına karşı kendimizi örgütleyebildiğimizi
anlamalarını sağlayalım. Saldırma sırası bizde!

1 Mayıs 2003'te artık geri çekilmeyeceğimizi sınıf
düşmanlarımıza söylemek için beraber yürüyelim!

BULUŞMA NOKTASI: PARC PREFONTAINE, 18:30, Perşembe, 1
MAYIS 2003.

Anarşist bölüme katılın! Kırmızı-siyah bayrakları
arayın...

Bir Kuzeydoğu Anarko-Komunistler Federasyonu (NEFAC)
Montreal bölümü inisiyatifi

Bize ulaşmak için: mtl@nefac.net

Daha fazla bilgi web sitemizde: www.nefac.net

***Ayrıca! 3 Mayıs'tan 12 Mayıs'a olan Ontario ve
Quebec "İşyerinde Anarşi" konuşma turumuzu kaçırmayın.
Tarih, zaman ve yerler için web sitemizi takip
edin.***
Montreal'de tur 6 Mayıs'ta Café La Petite Gaule, 2525
rue Centre (métro Charlevoix)'e 19:00'da uğrayacak.*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center