A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) Frihetlig Press släpper ny bok Publicerad den 23 april 2003

From ingemar <ingemar@atomik.nu>
Date Fri, 25 Apr 2003 15:06:31 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

1 maj kommer Frihetlig Pressut med sin nya bok Perspektiv för en ny
vänster, en essäsamling med texter av den amerikanske samhällsteoretikern
Murray Bookchin.
Vad är alternativet till marknadsekonomin? Hur kan en verklig demokrati
institutionaliseras? Hur bör vi tänka kring miljöproblem och
samhällsutveckling? Dessa och många andra frågor försöker boken besvara och
den mynnar ut i en radikal teori för skapandet av en verklig folkmakt.
Boken kan beställasfrån och med 1 maj. Antingen via Frihetlig Press
hemsida, www.frihetligpress.org, eller på telefon: 0736-940261.
Frihetlig Press
*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center