A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) karatren dağıtım

From karatren dağıtım <karatren@softhome.net>
Date Thu, 24 Apr 2003 15:53:17 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

KARATREN DAĞITIM KOLEKTİFİ KURULDU

Bir süre önce yollara düştük ve bu topraklardaki anarşistlerle
doğrudan,yüzyüze bir iletişim geliştirmeye niyetlendik.Yola
çıktığımızda heybemizde Mecmua'nın fırından yeni çıkmış
8. sayısı vardı ve Uşak'taki yoldaşlara dergi götürdüğümüzde
kafamızda bir dağıtım ağı projesi şekillenmeye başladı.

Anarşistler neden kendi altenatif medyalarını oluşturamasınlar
dedik.Kitle medyasına muhtaç olmadan etkin bir iletişim ve
dağıtım (her türlü liberter dergi,fanzin,bildiri,film vs.) ağının
kurulması yoluyla anarşistlerin anarşistlere parmak uçlarıyla
dokunması mümkün olabilir ve kapalı havzalardan, barajlardan
kurtularak akmak ve yeraltına sızmak anarşinin
bugünden gerçekleşmesinin bir yoludur.

Madem ki durduğumuz yerde duramıyoruz, kıçımızı kırıp
oturamıyoruz o halde yürüdüğümüz yollarda birşeyler alıp
vermek olsun derdimiz tasamız dedik.

Bundan dört ay önce sadece bir yol projesiyken yolda buluştuğumuz
yoldaşlarla yaptığımız sohbetlerde şekillenen bu dağıtım ağı projesiyle
birlikte bugün artık yaşamtarzımız halini almış bir durum KARATREN
dağıtım kolektifi.

KARATREN'de amacımız Türkiye'deki illerde çıkan dergi,fanzin,
broşür ve benzeri tüm materyali iletişim halinde bulunduğu illerdeki
yoldaşlara birebir elden ulaştırıp tanışmak,sohbet etmek ve o
yerellikteki yoldaşların yaşayış tarzlarını,karşılaştıkları zorlukları,
diğer anarşistlerden isteklerini öğrenmek ve bulundukları yerellikte
çıkardıkları bir yayın varsa bunu alıp yine diğer illerdeki yoldaşlara
ulaştırmak.

Yola düştük.Şimdi anarşistlerden haber bekliyoruz. Neredesiniz,ne
yaparsınız,heybemize atacak bir şeyleriniz var mı?

Yol olsun.
Akan su yolunu bulur.

KARA TREN DAĞITIM K0LEKTİFİ
iletişim: karatren@softhome.net


KARA TREN GECİKİR BELKİ HİÇ GELMEZ (!)


*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center