A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Moncton, Middelbare Scholieren Demonstreren Tegen Oorlog (en)

From Rob@ainfos.ca, Visser@ainfos.ca, rvisser@antenna.nl
Date Wed, 23 Apr 2003 22:41:26 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Anti-Oorlog activisme op vrijdag 11 april
Mensen verzamelden zich rond 13.00 uur in het Victoria Park in
Moncton. Het initiatief voor het organiseren van de demonstratie werd
grotendeels genomen door lokale middelbare scholieren, die vrienden
aanmoedigden te spijbelen ten gunste van de demo. Tussen 50-100
mensen verzamelden zich in het park, genoten van muziek en creërden
hun eigen muziek, terwijl anderen blaadjes en pamfletten uitdeelden.
Ikzelf en enkele anderen deelden "crimethinc" pamfletten en
geschriften van een lokale anarchistische groep uit.

Om 15.00 uur ging de menigte, die voor meer dan 90 procent uit
middelbare scholieren bestond, de straat op. De mars ging rechtstreeks
door de Weldon Street in de richting van Main. Op dit punt was ik aan
de mensen bij de belangrijkste bushalte van de straat pamfletten aan
het uitdelen. Toen ik in de richting van een man buiten een
overheidsgebouw liep keek hij eerst verward, maar toen hij zich
realiseerde waar we mee bezig waren zei hij "ga door met het goede
werk". De snelweg met twee lanen werd door de demonstranten
geblokkeerd, hoewel sommige auto's de demonstratie aan de
tegenovergestelde zijde van de weg passeerden. Bij de hoek van
Highfield en Main ontmoetten we een niet gemarkeerde politieauto die
zich snel met sirenelawaai omkeerde en probeerde de demonstranten
af te snijden. Op dit punt deelden we pamfletten uit aan mensen die in
hun auto's zaten. De politieagent vertelde mensen dat ze naar het
trottoir moesten gaan.

De mensen werden aangemoedigd terug te keren naar de straten (wat
ze deden) en gevraagd dicht bij elkaar te blijven zodat de smerissen
ons niet uit elkaar zouden kunnen jagen als er meer smerissen zouden
komen. Strandballen werden door de diverse menigte gebruikt om een
feeststemming te creëren. Veel mensen brachten drums mee, wat leuk
was omdat het stereo systeem tijdens de mars verdween. De politieauto
bleef de rest van de mars achter de menigte steken, totdat de groep
afdaalde naar het gemeentehuis.

Er waren tekenen van steun van mensen die toeterden en
aanmoedigende gedachten deelden. De hele tijd benaderden mensen
me om te helpen bij het verspreiden van onze pamfletten. Mensen
schenen te zijn aangemoedigd door de atmosfeer van een niet
goedgekeurde mars die niet werd geleid door traditionele groepen.

Verschillende auto's van de smerissen deden mee aan de festiviteiten
bij het gemeentehuis, waarbij ze vroegen "Wie leidde deze mars?" en
"Wie zijn jullie leiders?" Foto's van de smerissen werden genomen
tezamen met de licentieplaten van de auto's (Monctons gewelddadige
patrouilles dragen deze gele jassen soms en hun namen en badge
nummers zijn niet te zien) en smeris #1 leek een beetje in de war toen
hem werd verteld dat er geen leiders waren. Sommige organisatoren
gingen in discussie met de smerissen terwijl andere mensen
waarschuwden hun tijd niet te verspillen met discussies met de politie.
Los van het feit dat de politie ons eenvoudigweg wil controleren, en
ieder potentieel voor niet goedgekeurde acties vernietigen, heeft de
politie van Moncton een geschiedenis van gewelddadigheid
(verschillende mensen zijn met pepper spray aangevallen en anderen
tegen de grond geschopt zonder arrestaties in de afgelopen twee jaar,
een man werd aangevallen met pepper spray vanwege het gooien van
sneeuw op het midden van de straat).

Ondertussen werd een geluidssysteem opgezet voor het gemeentehuis
zodat mensen hun gedachten over de oorlog met elkaar konden delen.
Mensen spraken over de geschiedenis van Irak, de gevolgen voor het
milieu en het verband met het consumentisme. Ik besloot te praten
over de oorlog in de VS. Er is een aanval op de Afrikaanse mensen die
in Amerika leven (voor altijd), sinds de hysterie van 2001 zijn veel
mensen van kleur gearresteerd en hun familieleden zijn gedwongen om
te proberen te vluchten uit Amerika, bij de recente anti-
oorlogsdemonstraties zijn duizenden mensen in San Francisco
gearresteerd, mensen in Boston zijn gevolgd naar hun huis omdat ze
geloven in iets anders dan het liberaal kapitalisme, en in Oregon
hebben de autoriteiten geprobeerd terrorisme wetgeving te creëren
voor demonstranten die de straat op gaan. Hier in Moncton hebben de
smerissen mensen die er verdacht uit zien of aanwezig zijn bij een
arrestatie aangevallen. En het slechtste van alles is dat het leven van
Moncton, het water, is weggegeven door de autoriteiten. Mensen
werden aangemoedigd tot een boycot van- en het ondernemen van
directe actie tegen Vivendi Universal en het bestuur van Moncton.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center