A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) PGA i Stockholm! (en)

From From@ainfos.ca:"gu @ motkraft.net" <krossaimf@hotmail.com>
Date Sat, 19 Apr 2003 07:24:02 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

SVENSKA
Detta är en andra inbjudan till det nordiska nätverkets möte den 25-27
april. Vi bjuder alla grupper i Norden som stöder de fem principerna (se
hemsida www.globaliseringunderfran.org). I detta brev finns viktig
information för dem som är intresserade av att delta.
Vi försöker komma bortom reaktiviteten och fokusera på de agendasättande
kamperna och stärka och synliggöra de gemensamma kamper som finns i Norden.
Mötet utgår från befintliga kamper och syftar till att:
- Koordinera gemensamma kamper
- Stärka kamper som förs i Norden genom att sammankoppla dem, ge dem en
samtidighet och finna gemensamma koncept
- Hitta alternativ till toppmötesmobiliseringarna
Information finns också på
http://www.globaliseringunderifran.org/?lang=en&visaKategori=57


Preliminär Dagordning:

Fredag: Strömparterren
17:00-18:00 EU-toppmöte i Grekland- info
18:00-21:00 Föredrag om det globala kriget och om global kapitalism

Lördag:
09:00-10:00 Gemensam frukost
10:00-11:00 Presentation och namnrunda
Mötesformalia
Beslut om Beslutsform
Nätverkets namn
Nätverkets organisering
11:00-11:15 Fika
11:15-11:45 Inledande föredrag " The progress of the globalization movement"
11:45-12:30 Kamrater från Bangladesh berättar om PGA Asien
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:30 Kortare presentationer av befintliga kamper:
- Planka.nu
- Antikrigsaktioner, "Agera mot krig"
- No Border, finska olydiga
- Arbetsplatskamper, "Kämpa tillsammans"
- Kvinnopolitisk kamp
- Andra initiativ; presentation från närvarande grupper
14:30-15:30 Samordningsverkstäder
15:30-15:45 Rast/ fika
15:45-16:45 forts. Samordningsverkstäder
17:00-18:00 Redovisning från samordningsverkstäderna
Middag

Söndag:
10:00-11:00 Frukost
11:00-13:00 Globale Rødder om EU-toppmötet i Köpenhamn
antikrigsmobiliseringarna?
Vad kan vi dra för slutsatser? Hur går vi vidare?
13:00-14:00 Kort muntlig utvärdering av mötet
14:00-15:00 Fika

---------------------------
Samordningsverkstäder
---------------------------
Vi försöker komma bortom reaktiviteten och fokusera på de agendasättande
kamperna och stärka och synliggöra de gemensamma kamper som finns i Norden.
Samordningsverkstäderna utgår från befintliga kamper och syftar till att:
- Koordinera gemensamma kamper
- Stärka kamper som förs i Norden genom att sammankoppla dem, ge dem en
samtidighet och finna ett gemensamt koncept
- Hitta alternativ till toppmötesmobiliseringarna

-------------
Namnbeslut:
-------------
Mötesgruppen föreslår "Nordic Anti Capitalist Network" eller "Nordic Action
Network"


Anmälan:
Alla som är intresserade av att delta skickar sin anmälan till
gu@globaliseringunderifran.org, och får sedan en bekräftelse. Skriv vilket
land, vilken grupp och hur många personer anmälan gäller. Så fort som
möjligt!, vi vill veta hur många som kommer för att ordna mat och logi!

Frågor att diskutera:
Vi skickar ut dessa frågor igen som diskussionsunderlag. Vi uppmanar alla
grupper att diskutera dem och helst svara skriftligt. Svaret kan skickas på
den nordiska PGA-listan: NordicPGA@groupcare.dk (För att gå med på listan,
skicka ett brev till brasmus@hotmail.com med ditt namn, e-post och namnet på
organisationen du är med i.)


1. Vilka kamper pågår runt omkring er? Vilka deltar ni i och vilka sker
utanför "rörelsen"? Vilken karaktär har kamperna (öppna eller dolda,
masskamper eller "individuella")?
2. Hur kommunicerar dessa kamper med varandra? Hur kommunicerar de internt
och utåt (media, organisation, symbolik)?
3. Hur försöker ni skapa samtidighet och sammanlänka kamperna (samlande
koncept, aktionsdagar, koordination)?
4. Vilken mångfald av taktiker används? Vilka kan samverka och mellan vilka
finns en konflikt?
5. Vad håller rörelsen samman (metod, fiendebild, analys, gemensam
historia)?
6. Vilka öppna bredare forum arbetar ni inom (sociala forum, nätverk,
folkrörelsekoordineringar)?
7. Vilka former av "sköldar" mot repression använder ni er av?
8. Hur ser förhållandet teori och praktik ut? Pågår det en teoretisk
diskussion knuten till kamperna?
9. Vilka former av "laboratorier" använder ni för att starta kamp och skapa
aktivitet (resor, grundkurser, aktionsträning). Vilka "undersökningar"
använder ni för att utveckla kamperna (arbetsplatsundersökningar,
utvärderingar, studiegrupper)?


Tid och plats:
Mötesplats fredag 25/4 är på Café Strömparterren, som ligger mitt i centrala
Stockholm, på samma ö som Riksdagshuset. Adressen är Helgeandsholmen
Norrbro, se även bifogad karta i detta mail. När ni anländer ges mer
information om de andra mötesdagarna, som kommer att hållas i andra lokaler.
Vi beräknar att mötet avslutas kl 14.00 på söndagen.

Boende och kostnad:
Vi kommer att hysa in mötesdeltagarna hemma hos oss i Stockholm. Exakt var
får ni veta när ni anländer. Det kostar 100 kronor att delta på mötet,
kostanden inkluderar mat lördag och söndag samt logi alla dagar. På fredagen
kan det tillkomma en middagsavgift. På mötet ordnar vi ett system för
utjämning av resekostnader.

Välkomna!

*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center