A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(ca) LA UNIVERSIDAD DE VIGO APOYA LA HUELGA DE 24 HORAS CONVOCADA POR CGT Y CNT

From "CGTVIGO" <CGTVIGO@terra.es>
Date Sat, 5 Apr 2003 22:25:56 +0200 (CEST)


______________________________________
AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
_______________________________________


A Xunta de PAS Funcionário, en sesion extraordinária celebrada o dia de
hoxe (4-04-03) adoptou por unanimidade os seguintes acordos:

1.- SECUNDAR a convocatória realizada conxuntamente polo comité rexional
de Galiza da Confederacion Nacional do Traballo (CNT) e polo comité
confederal de Galiza da Confederacion Xeral do Traballo (CGT), a nivel
autonómico, así como pola secretaria xeral da Confederacion General del
Trabajo (CGT) no ámbito territorial do estado español, para todos os
traballadores/as de todos os ámbitos sectoriais, públicos e privados,
funcionários e funcionárias para a celebracion, o vindeiro dia 10 de
AVRIL de 2003, dunha FOLGA XERAL de 24 horas.

2.- Fazer un chamamento a todo o persoal da Universidade de Vigo,
profesorado, pas e estudantado, para o seguimento da dita convocatória de
FOLGA XERAL de 24 horas.

3.- CONVOCAR unha xuntanza da representacion de todos os sectores
universitários, Comités de Empresa, Xuntas de PAS e PDI, delegados de
alunos, coordenadores de campus, etc... para o vindeiro MARTES dia 8 de
avril, na sala de xuntas da E.T.S.E.TELECOMUNICACION, as 9:30 horas, a
fin de coordenar as actividades da dita xornada de protesta.

4.- Solicitar da Mesa do Claustro a suspension da sesion prevista para o
vindeiro dia 10 de avril.

Fazemos un chamamento público ao conxunto dos universitários para que
secunden as movilizacions, concentracions e actos de protesta de todo
tipo que se convoquen para tentar deter esta guerra e modificar a postura
de apoio do governo español a este conflicto. PAREMOS A UNIVERSIDADE PARA
PARAR A GUERRA.!!!


NOTA: A Xunta de Pas Funcionário dispon de cópia da convocatória de FOLGA
XERAL de 24 horas, apresentada por CGT e CNT perante a Consellaria de
Asuntos Sociais, Emprego e Relacions Laborais, así como da convocatória
apresentada en Madride pola secretaria xeral da CGT perante o Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, Direccion General del Trabajo, Ministerio
de Administraciones Públicas, Ministerio de Presidencia, Federacion
Española de Municipios y Provincias, Governos Autonómicos, CEOE e CEPYME.

O PRESIDENTE DA XUNTA DE PAS FUNCIONARIO
XAN M. CEBRO
(P.D.: enviamos este comunicado dende o enderezo electrónico
hvilhar@uvigo.es por razons de urxencia)
*******
****** Servicio de noticias A-INFOS *****
Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)A-Infos Information Center