A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) meer opvallend nieuws uit rebels San Francisco (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Tue, 1 Apr 2003 22:45:19 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
Donderdag, 20 maart, liep op zijn einde terwijl een geschatte 4000-6000
mensen om 10 uur in de avond nog steeds door de straten van de binnenstad
van SF liepen. Hieronder staan aantekeningen over de huidige gebeurtenissen
voor A-Infos lezers. SF Indymedia, sf.indymedia.org/, and SF Liberation
Radio, www.liberationradio.net, doen verslag van deze
gebeurtenissen.

- De mensen op straat deden een uitstekende klus in de vorm van het afsluiten
van SF door kat- en muis technieken te benutten. Terwijl er affiniteitsgroepen
en grote verzamelingen van mensen waren die een kruising zouden bezetten
totdat ze zouden worden gearresteerd (en zouden moeten worden geprezen
voor deze actie), was een meer effectieve tactiek dat kleinere groepen de
kruising bezetten totdat de oproerpolitie kwam en zich in formatie had
opgesteld (wat, omdat ze in een hiŽrarchische commandostructuur opereren,
en omdat het verkeer in de binnenstad volledig werd opgehouden, vaak zeer
veel tijd zou kosten), en dan een blok naar de volgende niet bezette kruising te
lopen en het over te nemen! Dit werkte extreem goed, en stelde mensen in
staat uit de gevangenis te blijven en de gehele dag actief te blijven.

- Er werden, behalve bezettingen van wegen en gebouwen, nog veel andere
vormen van directe actie ondernomen. Volgens ooggetuigen en Indymedia
verslagen werden ramen van bedrijven ingegooid, graffiti werd in de hele
binnenstad gebruikt, vuur standpijpen werden geopend en grote hoeveelheden
water kwamen vrij, boxen van kranten en vuilnisbakken werden op straat
gebracht en gebruikt als barricades, van auto's van de commerciŽle media
werden de banden doorgesneden en ze werden onder de verf gespoten,
politieauto's werden onder de verf gespoten en hun ramen werden ingeslagen
en banden doorgeprikt, en van een militair recruteringscentrum werden de
deuren ingeslagen en werd het interieur dramatisch opnieuw ingericht,
eveneens werden bestanden meegenomen en op straat gegooid.

- Opgemerkt moet worden dat er een meer agressieve houding werd
aangenomen tegenover de politie en de commerciŽle pers dan op welk moment
dan ook sinds de Rodney King rellen en de eerste Golf Oorlog in de vroege
jaren negentig. Nog los van beschadiging van eigendommen van de
commerciŽle media, waren er voortdurend botsingen en ruzies met
verslaggevers op straat. De politie hoorden we zeggen dat ze zulk agressief
gedrag nog nooit bij protesten hadden gezien, en ze schenen te zijn verrast,
overvallen en in het algemeen vervreemd. Grote voorwerpen werden in
verschillende gevallen door de lijnen van de oproerpolitie geduwd, en volgens
een verslag van Indymedia werd een gewelddadige smeris door boze
demonstranten, die er genoeg van hadden door hem te worden geslagen,
aangevallen!

- Naar het schijnt heeft de politie tegenover de media beweerd dat, nadat ze de
Zwarte Blokkers hadden gearresteerd, ze voorraden molotov cocktails, stenen
en andere wapens hebben gevonden, maar deze bewering staat op dit moment
nog niet vast. Ook beweerden ze dat een demonstrant probeerde een pistool
van een smeris af te nemen, wat leidde tot verwondingen en een gewelddadige
confrontatie tussen de politie en de demonstranten. Echter, ooggetuigen
beweren dat deze beschuldiging betrekking kan hebben op een incident
waarbij een smeris in zijn eentje in het Zwarte Blok rende om te proberen
iemand te arresteren, en mensen hem als reactie hierop tegenhielden en hem
vertelden te kalmeren en weg te gaan. Hij was erg bang en riep via zijn radio
om ondersteuning, maar in werkelijkheid was hij niet in enig gevaar, hoewel
hij dat kan hebben gevoeld omdat hij temidden van enkele honderden
gemaskerde demonstranten stond.

- Hier zijn enkele fragmenten uit verslagen van de commerciŽle pers die van
strategisch en algemeen belang zijn:

Het kostte anti-oorlogsactivisten drie uur om de binnenstad van San Francisco
lam te leggen, waarbij "hit-and-run" tactieken van ongehoorzaamheid werden
gebruikt in een mate die in de Bay Area nooit eerder is gezien.
De stad die de "sit-ins" en "be-ins" van de demonstranten van de tegencultuur
van de jaren '60 koesterde, kreeg te maken met een een vorm van demonstratie
die vertrouwt op de grillen van kleine groepen activisten, die van blok naar
blok gingen in plaats van zich voort te bewegen met de voorspelbaarheid van
een massale demonstratie?
Een politiewoordvoerder zei dat de stemming van de politie er een is van
uitputting door de overuren en de stress van het omgaan met de tienduizenden
demonstranten die de afgelopen drie dagen de straten van de stad hebben
gevuld.
Op donderdagochtend bezetten de demonstranten volgens de politie 50 aparte
plekken, voornamelijk kruispunten, waar politieagenten probeerden mensen te
arresteren en de straten vrij te maken. Tussen de 1300 en 1400 mensen
werden, volgens de politie, gearresteerd.

"We weten niet echt hoeveel mensen buiten zijn of waar ze vervolgens naartoe
gaan", zei Ladan Sobhani, een organisator van de Directe Actie Tegen de
Oorlog, kort voor de middag. "Mensen nemen die beslissing zelf".
Om 11 uur in de ochtend, het hoogtepunt van de protesten, hadden de
activisten 30 kruisingen afgesloten, een dozijn gebouwen geblokkeerd en de
politie gedwongen motorrijders te vragen niet in de binnenstad te komen.
Vaak zou de politie de demonstranten omsingelen, om vervolgens te merken
dat ze zelf omsingeld waren. Soms werd een kruispunt afgesloten en werd het
verkeer van blokken belemmerd door slechts 25 demonstranten.
"Het is een kat-en-muis spel", zei plaatsvervangend chef Rick Bruce, die het
bureau voor de speciale operaties van de politie leidt.
"We zitten in een totaal reagerend patroon", zei hij. "We reageren slechts op
illegale activiteit. Het is hard. Ze bewegen zich sneller dan wij. Ze sloten deze
ochtend de hele Market Street af. Zo gauw we een kruising heropenden, sloten
ze weer een andere kruising af."
Een demonstrant uit Oakland zei dat de politie onbewust de demonstranten
hielp bij het afsluiten van de straten.
"Als we een straat 20 minuten blokkeren, komt de politie en blokkeert het een
half uur als ze een paar mensen omsingelen en de hoeken afsluiten", zei
Williams, die zei dat hij voor de middag had geholpen bij het afsluiten van 10
kruisingen - maar altijd weg ging voordat politieagenten hem konden
arresteren.
"Ze zijn langzamer dan wij, dus compenseren ze dat met een totale "overkill",
zie Williams. "Er zijn 50 smerissen om vijf mensen te arresteren. Maar
honderden van ons trekken verder."
Capt. Kevin Dillon zei dat de demonstranten sneller bewegen dan de politie
"omdat ze de wet kunnen overtreden. Het is onze baan om de wet te
handhaven. Als we hen illegaal uiteen jagen of iemand illegaal arresteren, zal
het ons blijven achtervolgen. Zij bewegen zich zo snel als ze maar willen."
Zelfs de protestcoŲrdinatoren waren in een zwakke positie om de effecten te
voorspellen.
Er waren geen leiders - slechts mensen die activisten begeleidden van de
verzamelplek bij Justin Herman Plaza naar waar versterkingen nodig waren.
Veel van de demonstranten behoorden tot een van twee categorieŽn -
affiniteitsgroepen, dozijnen van clusters van vijf tot 25 vrienden of
geestverwanten die hun eerste demonstratiedoel maanden van tevoren hadden
gepland; en free-lancers die opdoken zonder dat ze een bestemming in
gedachten hadden.
De affiniteitsgroepen verspreidden zich snel naar meer dan twee dozijn
punten, waarbij ze kruisingen blokkerden, gebouwen omsingelden of ingangen
blokkeerden.
"De grote demonstraties zijn ook prima", zei een 21-jarige Laney College
student. "Maar we hebben ze al gedaan, en het is duidelijk dat mensen niet
hebben geluisterd. Hiermee kunnen mensen het niet vanaf een grote afstand
bekijken. (Mensen die door hen niet zijn overtuigd) moeten stoppen en
nadenken over wat er in de wereld gaande is."
Officier Drew Cohen, die de reactie van de politie voor het departement
documenteerde op zijn camcorder, zei dat hij respect had gekregen voor de
tactieken van de demonstranten.
"Ze slaagden deze ochtend - ze sloten de stad af", zei Cohen. "Ze zijn goed
georganiseerd, maar ze zijn totaal spontaan. Ik denk dat de politie goed werk
doet, maar de demonstranten zijn ons altijd een paar stappen voor. "
"Ons succes zal komen als we zo veel van hen arresteren dat hun rangen zijn
uitgedund", zei Cohen. "Anders kunnen we ze slechts onderbreken."

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center