A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) Polen: Internationellt Anarkistmöte Östeuropa 27/6 ­ 30/6 2003

From ingemar <ingemar@atomik.nu>
Date Tue, 1 Apr 2003 13:17:01 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

I Warszawa (Polen) ? bara 1576 km norr om Thessaloniki!
Syftet med mötet är att stärka banden mellan anarkister och
anti-auktoritärer i Östeuropa och till och med bortom! Vi vill utbyta
information och erfarenheter, skapa kontakter, utveckla existerande projekt
bättre och undersöka områden för samarbete och motstånd i framtiden!
Förutom nätverksmöten och diskussioner kommer vi att ha några aktiviteter
som är öppna för allmänt deltagande; dessa kommer att innehålla (men är
inte begränsade till detta) utställningar, en demonstration mot
visumtvånget, filmvisningar, ett föredrag om anarkismens historia i Polen
och allt annat som folk är sugna på att organisera!

Vid någon tidpunkt så kommer extra uppmärksamhet riktas mot det faktum att
våra kamrater öster om Polen nu står inför en än mer restriktiv regim och
att vi gärna skulle vilja lägga lite tid åt att utveckla praktiska
strategier för att komma över dessa nya barriärer. Datumet för mötet är
satt för att det infaller samtidigt som starten för det nya visumtvånget i
Polen. Detta möte är menat att vara en handling av motstånd; internationell
solidaritet är det bästa sättet att bekämpa de gränser som stater försöker
bygga mellan oss!

Eftersom vi gillar en decentraliserad organisationsprocess så vill vi
verkligen uppmuntra folk att delta och sätta upp en studiegrupp (workshop),
föreslå ämnen eller andra saker till dagordningen, att ta med något att
visa upp och fundera på sociala evenemang, kontakter med allmänheten
m.m..Vem som helst kan organisera vad de vill och vad de är intresserade av
­ det enda vi begär är att bli meddelade så att vi kan sprida informationen
och organisera praktiska behov, så som utrymmen. Så om du är intresserad av
att delta mer aktivt i processen, tala om det för oss!

VADÅ ??? JAG ??? ­ ORGANISERA NÅGOT ???
JAG VILL VETA VAD SOM FINNS FÄRDIGT FÖR MIG NÄR JAG KOMMER!

Okej, det skall börja någonstans och någon måste lägga fram idéerna ­ men
du förväntar dig väl inte att bara lyssna på några tråkiga människor från
Warszawa, eller? Ju fler idéer människor från olika platser har, desto mer
intressant kommer det att bli. Så här långt har vi bara ett fåtal
frivilliga, men vi förväntar att efter det här utskicket så kommer det att
bli några till och att listan över evenemang kommer att växa. (Snälla, tänk
på att de schemalagda datumen för de olika studiegrupperna kan ändras)

Dagligen:
* Utställning med No-Border aktioner, filmer, utställningar från
europeiska och världsomspännande aktioner.
* Utställning: 100 år av anarkism i Polen.
* Bokbord.

Fredag 27/7
* Invigning
* Anarka-feministmöte. Anarka-feministmötet är av ganska öppen
karaktär. Vem som helst som vill kan organisera en dagordningspunkt,
diskussionspunkt, workshop, etc? inom detta möte. De behöver bara säga vad
de vill göra och hur mycket tid och plats de behöver för att göra det!
* Anti-sexistiskt arbete. Som tillägg till ovanstående så vill killar
också säga något om sina erfarenheter. Självklart är det inte enbart för
killar?
* Vi föreslår att det skall finnas ett alternativt evenemang på
fredagen, så vi väntar på förslag. Dessutom så förväntar vi att olika
presentationer, filmer och tider kommer att läggas till schemat under den
första dagen

Lördag 28/6
* Använda datorer för sabotage och motstånd. Exempel på sätt som
datorer kan användas för att sammanlänka, omstörta, sabotera och genomföra
kampanjer. En del av de av de projekt som kommer att omnämnas kommer att
innehålla hacktivist aktioner, No-Borders datorkampanjer, ryska Antijobs
webbsajt, olika mailinglistor etc?
* Möte med anarko-syndikalister och människor involverade med
arbetsplatskamp. Som med anarka-feministsammankomsten så efterfrågar vi att
folk skall föreslå punkter till dagordningen och föredragslistan.
* Östeuropeiskt nätverksbyggande. Namnet säger allt. Organiserat av
Alter-ee.
* 100 år av anarkism i Polen. Utställning och diskussion. Extra möten
kommer att meddelas.

Söndag 29/6
Kolla! En hel dag som är fri! Massor med plats för dina idéer!

Måndag 30/6
* Kampanjen mot Europeiska Unionen och mot gränspolitik. Utvecklande
av gemensam kritik och gemensamma strategier ? och:

INTERNATIONELL DEMONSTRATION MOT GRÄNSPOLITIK

* Öppet möte. Kritik mot Europeiska Unionen. Talare kommer att
tillkännages senare. Följs av diskussion.

NOBORDER-LÄGER OCH ANDRA EVENEMANG
Vid den här tidpunkten kan vi inte med 100% säkerhet säga ifall det kommer
att vara ett NO BORDER CAMP eller inte. Vi hoppas informationen på den här
punkten kommer att bli klarare snart. Vänligen notera att det finns
personer som planerar evenemang i Warszawa som kommer att löpa parallellt
eller runt omkring ovan nämnda. Vi har ingen konkret information än, men vi
kommer förhoppningsvis att kunna informera folk så fort vi vet någonting.
Vi är säkra på att något kommer att vara av intresse.

ORGANISATORISKA NOTISER
Datum för massutskick: 15/2, 15/4 och 1/6. Självklart kan du begära
information när som helst. Vi efterlyser förslag och respons före 10/4
(gäller e-post. något tidigare om du skickar brev), så att vi kan ta med
dem i april månads utskick. Vänligen, ha i åtanke att de flesta kommer att
välja huruvida de tänker delta eller inte baserat på april-utskicket.
Därför önskar vi att alla förslag och bidrag framförs innan detta.
Juni-utskicket bör innehålla fastställd information. Så om du vill föreslå
någonting, desto mer information desto bättre. Fler detaljer om existerande
förslag kommer att presenteras i samband med utskicken.. Vi kommer att
försöka ha någon slags utrymme ledigt för mindre ad-hoc möten, men detta
kommer eventuellt vara begränsat. Vi är veteraner som anarkister och vet
förbaskat väl att människor kommer att dyka upp, utan varning, i sista
minuten och förvänta att mat, boende, utrymmen, översättare, utrustning
etc. skall finnas färdigt. Så vi vill påpeka att vi inte är några
professionella partiorganisatörer eller någon NGO med en professionell
budget. Så de organisatoriska aspekterna hänger på alla deltagare ­ inte på
några mystiska "arrangörer". Kulturen på mötet bör förhoppningsvis vara en
av engagemang, samarbete och inbördes hjälp. Så snälla hjälp oss att på
denna punkt: enkäter kommer att finnas tillgängliga via brev, Internet och
e-post längre fram. Låt oss veta hur många som kommer, det hjälper oss
mycket. Nå, slut på lektionen.

DONATIONER/AVGIFT
Vi reserverar oss rätten att sätta en liten av avgift för mötet. Ingen
kommer att avvisas för att den inte kan betala denna avgift, så vi kan lika
väl kalla den "en starkt föreslagen donation". Budget över insamlade pengar
och utgifter kommer att finnas tillgängliga för alla deltagare på
konferensen vid efterfrågan. Om det inte finns några obetalda skulder eller
behov av pengar vid tidpunkten för konferensen så kommer deltagarna att
kunna välja att överlåta överskottsmedel till annat projekt eller
syfte. Den person som vill hjälpa till med finanserna uppmuntras att delta
i beslutsprocessen.

SPRÅK
De tre officiella korrespondensspråken är engelska, polska och ryska. Det
betyder inte att information i andra språk inte kommer att dyka upp eller
publiceras på våra hemsidor ­ för sjutton, skicka information på olika
språk! Vi kommer att försöka att vara så tillmötesgående som möjligt mot
människor som talar olika språk, men faktum är att folk måste hjälpa och
hjälpa sig själva så mycket som möjligt på det här området. Om du skulle
vilja ha information på polska eller ryska istället för eller som tillägg
till vår version på engelska, snälla säg till oss.

FÖR MER INFORMATION SKRIV TILL:
hydrozag@poctza.one.pl cube@zigzag.pl gratisworld@mail.ru eller kolla in
hemsidan på http://www.alter.most.org.pl/iam/

MER INFORMATION INKLUSIVE DETALJERAD BESKRIVNING AV EVENEMANG KOMMER SNART!
KOLLA VÅRA WEBBSIDOR FÖR UPPDATERINGAR!

Källa: Abolishing the Borders from Below #8
(Översättning: Igloo)

*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center