A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Bataklığı Kurut Hiç Sinek Kalmasın

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sun, 29 Sep 2002 00:59:20 +0300


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

ZMag
http://www.zmag.org/Turkey/bkhsk.htm


BATAKLIĞI KURUT HİÇ SİNEK KALMASIN
Noam CHOMSKY, 10 Eylül 2002

11Eylül pek çok Amerikalıyı öylesine sarstı ki, ABD hükümetinin dünyada
yaptıklarına ve nasıl algılandığına çok daha yakından ve dikkatle bakmaya
başladılar. Daha önce gündemde olmayan pek çok mesele tartışmaya açıldı. Bu
çok iyi.

Ve aynı zamanda asgari bir sağduyunun gerekliliği - eğer gelecekteki
zalimliklerin gerçekleşmesi ihtimalini azaltmayı umuyorsak. Başkan Bush'un
öne sürdüğü gibi, düşmanlarımızın "özgürlüklerimizden nefret ettiklerini"
iddia etmek rahatlatıcı olabilir, ama çeşitli derslerin çıkarılmasını
zorlayan gerçek dünyayı görmezden gelmek hiç de akıllıca değil.

"Niçin bizden nefret ediyorlar?" sorusunu soran ilk kişi Başkan Bush değil.
44 yıl önce bir kurmaylar toplantısında, Başkan Eisonhower "[Arap
dünyasında] hükümetlerin değil, ama halkın bize karşı nefret kampanyasını"
tasvir etmişti. Ulusal Güvenlik Konseyi temel sebepleri anahatlarıyla ortaya
koymuştu: ABD çıkarı gereği bölgedeki petrol kaynaklarını kontrol ettiği
için, çürümüş ve zorba hükümetleri desteklemekte ve "politik ve ekonomik
gelişmeye karşı çıkmaktadır".

11 Eylül sonrası Arap dünyasında yapılan araştırmalar aynı sebeplerin bugün
için de geçerli olduğunu gösteriyor. Buna bir de özel politikalara duyulan
kızgınlık eklenmiş durumda. Çarpıcı olan şu ki, bölgedeki ayrıcalıklı ve
batı-yönelimli sektörler de aynı duyguları paylaşıyor.

Yakın zaman öncesinden sadece bir örneğe değinecek olursak: Far Eastern
Economic Rewiev'un 1 Ağustos sayısında, uluslararası düzeyde tanınan bölge
uzmanı Ahmet Raşit şunları yazıyor: Pakistan'da "[Müşerref'in] askeri
rejiminin verdiği demokrasi sözünü tutmayı geciktirmesini sağlayan ABD
desteğine karşı öfke büyüyor".

Bugün, "bizden nefret ediyorlar" ya da "özgürlüklerimizden nefret ediyorlar"
iddialarına inanmayı seçerek kendimizi ayrıcalıklı hale getiriyoruz. Bunlar
Amerikalıları seven ve özgürlükleri dahil ABD ile ilgili pek çok şeyi takdir
eden insanların tutumlarıdır. Nefret ettikleri şey, sahip olmak için can
attıkları özgürlükleri onlara uygun bulmayan resmi politikalardır.

Bu gibi sebeplerle, 11 Eylül sonrası, Usame Bin Ladin'in örneğin ABD'nin
çürümüş ve zorba rejimlere desteği, ya da ABD'nin Suudi Arabistan'ı
"istilası" üzerine attığı nutuklar, ondan tiksinen ve ürken kesimler
arasında bile belli bir yankı uyandırıyor. Meydana gelen kızgınlık, öfke ve
düş kırıklığı sayesinde, terörist gruplar destek ve yeni üyeler kazanmayı
umut ediyor.

Şunun farkında olmalıyız ki, dünyanın tamamına yakını Washington'ı terörist
bir rejim gibi görüyor. Son yıllarda ABD, düşmanları için yaptığı kendi
resmi "terörizm" tanımlamasına denk düşen Kolombiya'daki, Nikaragua'daki,
Panama'daki, Sudan'daki ve Türkiye'deki (bunlar sadece birkaçıdır) eylemleri
destekledi veya bizzat gerçekleştirdi.

En ciddi düzen yanlısı dergi Foreign Affairs'de, 1999'da Samuel Hantington
şunları yazmıştı: "ABD düzenli olarak çeşitli ülkeleri 'haydut devletler'
olmakla suçlarken, birçok ülkenin gözünde haydut süpergüç haline geliyor ...
kendi toplumları için en üst düzeyde tek dış tehdit."

11 Eylül'de, ilk defa bir batılı ülke kendi topraklarında batılı güçlerin
kurbanlarının hiç yabancısı olmadığı türden korkunç bir terörist saldırıya
uğradığında, bu gibi algılamalar değişmedi. Eylemin çapı IRA'nın, FLN'nin
veya Kızıl Tugaylar'ın gerçekleştirdiği, zaman zaman "perakende terör" diye
adlandırılan eylemlere göre çok büyüktü.

11 Eylül terörizmi dünyanın her yerinde sert bir şekilde suçlandı ve masum
kurbanlar için derin bir duygusal yakınlık oluştu. Ama bazı kayıtlar
konularak.

Eylül sonunda yapılan uluslararası bir kamuoyu araştırmasına göre, ABD
tarafından Afganistan'a yapılacak "bir askeri saldırı"ya destek çok azdı.
ABD müdahaleciliğini en fazla tecrübe etmiş bölge olan Latin Amerika'da
destek, % 2'den (Meksika) % 16'ya (Panama) değişen bir aralıkta
seyrediyordu.

Arap dünyasındaki mevcut "nefret kampanyası", tabii ki ABD'nin
İsrail-Filistin ve Irak politikaları tarafından da tahrik ediliyordu. ABD,
artık 35 yılını dolduran İsrail'in acımasız işgaline kritik desteğini
sürdürüyor.

ABD'nin İsrail-Filistin gerilimini azaltmak için izlemesi gereken bir yol,
barış ve güvenliğin tesisi için bölgedeki tüm devletlerin tanınması
çağrısını yapan, ve uzun zamandır varolan uluslararası uzlaşmaya katılmayı
kabul etmesidir. Buna, mevcut işgal altındaki topraklardaki Filistin devleti
dahildir (belki küçük ve karşılıklı sınır ayarlamaları yapmak gerekecektir).

Irak'ta, ABD baskısıyla on yıldır uygulanan ağır yaptırımlar Saddam
Hüseyin'i güçlendirdi ve yüzbinlerce Iraklının ölümüne yol açtı. 1999'da
Foreign Affairs'te, askeri analist John ve Karl Mueller "bütün tarih
boyunca, kitle imha silahları denilen şeylerin katlettiğinden daha fazla
insanın" öldüğünü yazmışlardı.

Irak'a saldırmak için Washington'ın öne sürdüğü bahaneler inandırıcı
olmaktan çok uzaktır. Saddam en korkunç zalimliklerini gerçekleştirdikten
sonra - örneğin1988'de Halepçe'de, Irak Kürtlere zehirli gazlarla
saldırmıştı - onu bir müttefik ve ticari ortak olarak bağrına basıyordu. O
zamanlar, Saddam bugün olduğundan çok daha tehlikeliydi.

Donald Rumsfeld dahil, hiç kimse Irak saldırısının olası bedellerini ve
sonuçlarını gerçekçi bir şekilde tahmin edemiyor. Şüphesiz, radikal İslamcı
aşırılar bir Irak saldırısının pek çok insanı öldürmesini ve ülkenin büyük
bölümünün harap edilmesini umut ediyor; böylelikle, terörist eylemler için
yeni üyeler kazanacaklar.

Sınırları neredeyse hiç belli olmayan potansiyel hedeflere saldırı hakkını
resmen ilan eden "Bush doktrinini" sevinçle karşılamış olmaları da ihtimal
dahilindedir. Başkan şunları söylemişti: "Memeleketteki özgürlüğü güvence
altına almak için kaç savaşa girileceğini tahmin etmek imkansız." Çok doğru.

Tehdit her yerdedir; evde bile. Sonsuz savaş reçetesi Amerikalılar için
algılanan düşmanın yapacaklarından çok daha fazla tehlike yaratıyor. Bunu
teröristler çok iyi anlamış durumdalar.

Yirmi yıl önce, aynı zamanda önde gelen bir Arabist olan, İsrail askeri habe
ralma servisinin eski başkanı Yehoshapat Harkabi hala geçerliliğini koruyan
bir tespit yapmıştı: "Filistinlillere kendi kaderlerini tayin hakkına saygı
duyan onurlu bir çözüm sunmak; işte terörizm sorununa çözüm," ve şunu
söylemişti: "bataklık ortadan kalktığında, hiç sinek kalmayacaktır."

O zamanlar, İsrail işgal edilmiş topraklarda yakın zaman öncesine kadar
süren neredeyse misillemeden tamamen bağışık olmanın keyfini sürüyordu. Ama
Harkabi'nin uyarısı oldukça yerindeydi. ve daha genel sonuçlar içeriyordu.

11 Eylül öncesinde, modern teknolojinin zengin ve güçlü ülkelerin şiddet
araçları üzerindeki tekellerini kaybetmelerine neden olacağı ve kendi
evlerinde zalimliliklere maruz kalmalarının beklenebileceği anlaşılmıştı.

Eğer daha çok bataklık yaratmakta ısrar edersek, dehşetli yıkımlara yol açma
kapasitesine sahip daha fazla sinek olacaktır.

Eğer "nefret kampanyalarının" köklerine inip kaynaklarımızı bataklıkları
kurutmaya adarsak, sadece karşı karşıya kaldığımız tehditi azaltmakla
kalmayız; sahip olduğumuzu iddia ettiğimiz ve ciddiye aldığımız takdirde
gerçekleştirilebilir olan ideallerin yaşam bulmasını sağlarız.


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center