A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Açık Mektup

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sun, 29 Sep 2002 00:59:20 +0300


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

ZMag
http://www.zmag.org/Turkey/acm.htm


AÇIK MEKTUP

Sevgili Dostlar,

Alelacele savaşa girişilmesinin doğruluğunu tartışmak için ekte yer alan
"ABD'nin Açıkladığı Irak'a Saldırma Niyeti ile İlgili Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri Kofi Annan'a ve Üye Devletler'in Temsilcilerine Açık
Mektup"u yazdık.

Mektup ABD savaş planlarının yasallığını ve adilliğini ve yakın geçmişte ABD
ve BM'nin Irak'la uğraşmaktaki rolünü tartışmaya açıyor. BM'nin ve Üye
Devletler'in bu savaşı, hem BM Tüzüğü gereğince hem de dünya halkının
çoğunluğunun arzusu üzerine engellemek üzere eyleme geçmeleri gerektiğini
vurgulayarak bitiyor.

Bu Mektup'u bireyler, gruplar ve medya aracılığı ile geniş bir kesime
yaymayı planladık.

Bu Mektup'u imzalamanızın ve diğerlerine iletmenizin önemini bir kez daha
vurguluyoruz.

Eğer imzalamayı uygun bulursanız, LÜTFEN davidpet@mindspring.com adresine
adınızı, bağlı olduğunuz grubu, mesleğinizi, ve/veya ikamet ettiğiniz yeri
(şehir/ülke) belirten bir e-mail gönderin.

Sayın Baylar ve Bayanlar,

ABD hükümeti Irak'a savaş açmayı açıkça planladığı halde BM yetkilileri ve
tesilcileri ne muhalefetlerini dile getirdiler ne de ABD'nin bu şiddet dolu
yola girişmesini engellemek üzere harekete geçtiler. Birleşmiş Milletlerin
"gelecek nesilleri savaş belasından korumak" (BM Yönetmeliği, Giriş Bölümü)
ve "barışa yönelik tehditleri önlemek ve ortadan kaldırmak üzere gerekli
etkin ortak önlemleri almak" (Madde 1.1) üzere kurulduğu açıkça
belirtilmiştir. BM Yönetmeliği, kendini savunma çerçevesinde haklılığı
kanıtlanmadığı, yani devam eden ya da beklenen bir saldırıyı savuşturma
ihtiyacı olmadığı sürece, sınırlar üzerinden tek taraflı saldırıları
kınamaktadır. Dahası, böylesi bir askeri harekat için Güvenlik Konseyi'nin
onayının almak şarttır. Bir ülke uygun görmediği bir rejimi silah yoluyla
devirmeyi kendisine görev biçerse, bu saldırganlık olarak adlandırılır ve
Nuremberg Mahkemeler'indeki ABD temsilcisi Robert Jackson'ın tanımladığı
üzere "diğer savaş suçlarından farklı olarak, savaşın tüm kötülüğünü
bünyesinde barındırdığı için en ağır uluslararası suçtur." ABD'nin, Irak da
dahil olmak üzere bazı devletler "silaha davranma fırsatı bulmadan
yapılacak" saldırılara girişme hakkı olduğunu iddia etmesi bu ilkelerin
önemini hiç bir şekilde azaltmaz, bu iddia, uluslararası hukuku ihlal etme
niyetinin başka bir ifadesidir.

Irak'ın Kitle İmha Silahları geliştirdiği ya da bu silahlara sahip olduğu
iddiası bir ABD saldırısını haklı çıkarmaz. Tıpkı Irak'ın, bu silahlara
sahip olduğu (ve bunları kullanma tehdidi daha fazla olduğu) gerekçesiyle
ABD'ye saldırmasını haklı çıkarmayacağı gibi... Bu konuyu ele alan mevcut BM
kararları, örneğin BM Güvenlik Konseyi'nin 687 nolu kararı gibi, ABD'ye
Güvenlik Konseyi'nden yetki almadan bir saldırı düzenleme hakkı vermez.
Irak'ın Kitle İmha Silahlarına sahip olması nedeniyle ABD'nin sözümüona
tehdit altında olduğu fikri savunulamaz. Irak'ın uzun menzilli bir fırlatma
sistemine sahip olduğuna ya da liderliğinin, ABD'nin tüm askeri gücünü
ülkesine yöneltmesine neden olacak eylemler planlayacak kadar irrasyonel
olduğuna dair bir kanıt yoktur.

ABD'nin bu konuda bir sicili hiç de temiz değildir, çünkü ABD ve Britanya
1980'lerde İran'a karşı bir savaş yürütürken ve ABD çıkarlarına hizmet
ederken Irak'ın Kitle İmha Silahları elde etmesine ve kullanmasına yardımcı
olmuşur. ABD Irak'a antrax ve diğer ölümcül hastalıklara yol açacak yüksek
kalite bakteri tohumlarını sağlamıştır. ABD, aynı zamanda silah denetimi
için BM Özel Komisyon'unu (UNSCOM) istihbarat için kullanıp Aralık 1998'de
Irak'ı bombalamadan önce geri çekerek bu komisyonun saygınlığına gölge
düşürmüştür. Yakın zamanda, ABD savaşa gitmek için gerekçelerini korumak
için Irak'ın müfettişlerin geri dönmesine izin vemek için görüşme önerisini
elinin tersiyle itmiştir.

Güçlü ABD ve Britanya baskısı altında BM, sözümona Irak'ın Kitle İmha
Silahları elde etmesini önlemek amacıyla bu ülkeye yaptırımlar dayatmış ve
son oniki yıldır bunları korumuştur. Ancak bu yaptırımların bedeli rejim ya
da liderler tarafından değil milyonlarca masum sivil tarafından ödenmiştir.
Ambargo Irak'ın 1991 Körfez Savaşı'nın hasarını onarma ve ABD bombardımanı
tarafından hedef alınan ve yok edilen su arıtma ve kanalizasyon sistemlerini
yeniden inşa etme yeteneğinin altını oymuştur. Bilerek yapılan bu
bombardıman Cenevre Konvansiyonu'na eklenen 1977 Protokolü'nün ihlal
edilmesidir.

O zamanlar başkan olan George Bush 1991'de "Irak halkını liderlerinin
politikaları ya da kararları nedeniyle cezalandırmak peşinde değiliz... [ve]
sivillere yönelen ikincil hasarı en aza indirgemek için mümkün olan herşeyi
büyük bir başarıyla uyguluyoruz." (New York Times, 6 Şubat 1991) dediği
halde bu bombardımanın siviller üzerindeki tahrip edici etkisi o zaman
ABD'li planlamacılar tarafından anlaşılmıştı ve tasarlanmıştı. Washington
Post savaştan kısa bir süre sonra "Planlamacılar şimdi niyetlerinin
Bağdat'ın yabancı yardım olmadan onaramayacığı değerli tesislerini yok etmek
ya da tahrip etmek olduğunu söylüyorlar" (23 Haziran 1991) diye yazıyordu.
Bu tesisler arasında yoklukluğu "salgınlara yol açmasa da hastalık
vakalarının sayısını artmasına yol açacağı" anlaşılan su arıtma tesislerinin
de olduğu şimdi gayet iyi biliniyor (Savunma İstihbarat Teşkilatı, "Irak'ın
Su Arıtma Tesileri'nin Saldırıya Açıklığı" 21 Şubat 1991, aktaran: Thomas
Nagy, "Yaptırımlar Ardındaki Gerçekler: ABD Nasıl Irak'ın Su Kaynaklarını
Bilerek Yok Etti" The Progressive, Eylül 2001). Bu tesisleri tahrip etmek ve
tamir edilmelerini ve yenilenmelerini engellemek yaptırımların sivil refah
üzerindeki kötü etkilerini yoğunlaştırarak daha fazla pazarlık gücü
sağlayacaktır.

Bir düzineden fala dini ve insan hakları grubu tarafından yakın zamanda
yayınlanan "Irak'a Uygulanan Yaptırımlar: İnsani Etkiler ve Gelecek İçin
Seçenekler" (6 Ağustos 2002) başlıklı raporda işaret edildiği gibi "Cenevre
Konvansiyonu'na eklenen savaş kurallarına ilişkin 1977 Protokolu bir savaş
yöntemi olarak sivillere yönelik ekonomik kuşatma uygulanmasını
yasaklamaktadır". Irakla ilgili eylemleriyle ABD Britanya ve BM bu savaş
yasalarını tarihte daha önce görülmemiş derecede ihlal etti. John ve Karl
Mueller, Forein Affairs dergisinde yer alan bir makalelerinde ("Kitle İmha
Yaptırımları, 78:3 [Mayıs/Haziran 1999]) "ekonomik yaptırımların Irak'ta,
tarih boyunca sözde Kitle İmha Silahları ile katledilenden daha fazla
insanın ölümüne yol açtığını" öne sürmüşlerdir. Birleşmiş Devletler Çocuk
Fonu, yaptırımların uygulandığı 1990-1998 yılları arasında Irak'ta beş yaş
altı çocuk ölümlerinin binde 56'dan binde 131'e yükseldiğini belgelemiş ve
çocuk ölümlerinin toplam sayısının yüzbinlere ulaştığını tahmin etmiştir.

Ekonomik savaşla bu kitle ölümlerine katkıda bulunan Birleşmiş Milletler
şimdi de Irak'a karşı açık bir şekilde planlanan bir saldırgan savaşın
eşiğinde sessizliğini korumaktadır. Savaş kanlı olacaktır ve çok daha geniş
ve potansiyel olarak çok kötü yankıları olacaktır. Eğer Genel Sekreter ve
Birleşmiş Devletler üyeleri seslerini yükseltmezler ve bu rezil
saldırganlığa karşı çıkmaz ve bunu durdurmak için çaba göstermezlerse,
Birleşmiş Devletler'in savaşı önlemeye hizmet eden bir kurum olmadığı aksine
ABD ve seçilmiş müttefiklerinin politik bir aygıtı olduğu açık olmaz mı?

BM Genel Sekreterinin ve BM üyelerinin şimdi harekete geçmesini, aksi
takdirde BM Yönetmeliği'nin açık diline ve dünya nüfusunun büyük
çoğunluğunun arzularına saygısızlık ederek saldırganlığın suç ortağı olarak
lanetleneceklerini bir kez daha vurguluyoruz.

[mektup sonundaki imzacıların adları http://www.zmag.org/Turkey/acm.htm
adresindedir.]


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center