A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) aboneler için yeni bir seçenek - http://ainfos.ca/index24.html

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 27 Sep 2002 05:25:57 +0300


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

A-infos, posta kutuları aşırı yüklenenler ve sınırlı web ulaşımı olanlar
için YENİ bir seçenek sunmakta ...!!

a-infos-index24@ainfos.ca adresine abone olun

Yaklaşık 30 kısa konu başlığı içeren o güne ait 'bir' posta (saat 04:00
GMT'de) alacaksınız - tüm A-infos dil listelerinden önceki 24 saatte
dağıtılan her postanın (web arşivimizdeki tam metne dair verilen doğrudan
linkle) yalnızca başlığı ve ilk birkaç satırını içeren..

Şu an için linkler yalnızca 14 gün için etkin olarak kalacak, bununla
birlikte bu süre sonrasında da postalar sürekli arşivimizden ziyaret
edilerek (ya da google.com taraması [search] yapılarak) ulaşılabilir olacak.

Bunun bir örneğini şu adrese tıklayarak görebilirsiniz:
http://ainfos.ca/index24.html

Deneyin! Seveceksiniz!!


Abone olmak için şu adrese bir ileti yollayın:

lists@ainfos.ca

şu mesajı içeren bir biçimde:

subscribe a-infos-index24


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center