A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Neden sadece Irak?

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 26 Sep 2002 18:41:38 +0300


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

gönderen: k.u.
http://www.radikal.com.tr/veriler/2002/09/12/haber_49734.php


Neden sadece Irak?
12-09-2002 Radikal

Irak'ın kitle imha silahları, müdahale için gerekçe sayılıyor. Bu konuda bir
rapor ise, nükleer ve biyo-kimyasal silah kapasiteli 20 ülkeye dikkat çekti

AP - VİYANA - ABD 11 Eylül saldırılarıyla Irak arasında bağlantı kuramazken,
Irak lideri Saddam Hüseyin'i devirmek için yine bildik kitle imha silahları
tezini ortaya sürüyor. Ancak bu noktada kimileri 'Neden sadece Irak?'
sorusunu soruyor. Washington'ın kendi kitle imha silahlarının ortadan
kaldırılması konusunda ne gibi adımlar atacağı meçhul. Ancak silahsızlanma
anlaşmalarının tarihi, ABD'nin bu konuda adım atmaya pek de niyetli
olmadığını, neredeyse Irak'a benzer bir tutum sergilediğini ortaya koyuyor.
Nükleer silahların yayılması sürecini yakından izleyen Amerikan Bilim
Adamları Federasyonu'nun yayımladığı rapor, kitle imha silahlarının
yarattığı tehdidin çapını ortaya koydu. Rapora göre en az 18 ülke nükleer
silaha ya da bu silahları üretme kapasitesine sahip. ABD, Rusya, Britanya,
Çin, Fransa, Hindistan ve Pakistan nükleer silaha sahip olduğunu resmen
kabul eden ülkeler. İsrail'in yaklaşık 100 adet nükleer savaş başlığı olduğu
biliniyor. Ancak İsrail, nükleer silaha sahip olduğunu teyit eden
uluslararası hiçbir resmi belgeye, örneğin silahsızlanma anlaşmalarına imza
koymuş değil. İran, Irak, Libya ve Kuzey Kore'nin de nükleer silahlara sahip
olduğu sanılıyor.
19 ülkenin biyolojik ve kimyasal silaha sahip olduğu ya da olmaya çalıştığı
sanılıyor: Mısır, Hindistan, İran, Irak, İsrail, Laos, Libya, Kuzey Kore,
Pakistan, Rusya, Güney Afrika, Suriye, Tayvan.
1942'den 1969'a kadar kimyasal silah programı yürüten, ancak sonra bunu
lağvettiğini açıklayan ABD, 1997'de imzalanan Kimyasal Silahların
Yayılmasını Önleme Anlaşması'yla elindeki 30 bin ton kimyasal silahı 10 yıl
içinde yok etme sözü vermişti.
16 ülke nükleer, biyolojik ve kimyasal silahları uzak hedeflere taşıyacak
füze teknolojisine sahip. Büyük nükleer güçler dışında, Mısır, Hindistan,
İran, Irak, Libya, Kuzey Kore, Pakistan ve Suriye bu ülkeler arasında.
Carnegie Endowment'ın yayımladığı 'Ölümcül Silahlar: Kitle İmha Silahlarının
İzini Sürerken' adlı kitaba göre, 32 ülke nükleer ya da biyo- kimyasal
silahlar taşıyıp füze savunma sistemlerine yakalanmayacak kadar alçaktan
uçma özelliğine sahip 150 çeşit insansız uçak geliştirmiş durumda.

Sözleşme var ama...
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün uzmanlarından Dennis M.
Gormley, hal böyleyken neden Irak'a yüklenildiğini şöyle açıklıyor: "Irak'ın
bir sorumsuzluk mazisi var. Irak 11 yıldır 16 BM kararını çiğnedi. Kendi
halkına ve komşusu İran'a karşı kimyasal silah kullandı."
Nükleer ve biyo-kimyasal silah stokları açısından da süper güç olan ABD'nin
bu silahların yayılmasını, Irak'a harekât gibi askeri güçle önlemeye çalışan
bir çizgiyi benimseyeceği, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ne dair tutumundan
belli. ABD 1975'te imzalanan sözleşmenin bu tür silahların üretimini
denetleyecek bir mekanizmayla uygulanmasını sağlayacak Uyum Protokolü'ne
güvenlik gerekçesiyle karşı çıkıyor.


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center