A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Basın Açıklamasına Çağrı

From savaş karşıtları <info@savaskarsitlari.org>
Date Wed, 30 Oct 2002 15:09:09 +0200


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Basın açıklamasına çağrı

9.5 aydır asker olan Mehmet Bal; 23 Ekim Çarşamba günü, basına vicdani ret
açıklamasını faksladı. 1 haftalık izinli olduğu sürenin bitiminde de (24
Ekim Perşembe günü), askerlik yapmama kararını bildirmek, kimliğini ve
orduya ait olan eşyalarını geri vermek üzere Mersin'deki birliğe gitti.
Burada gözaltına alındı. Daha sonra da sevkedildiği Adana Askeri
Mahkemesi'nce tutuklanarak askeri cezaevine götürüldü.

Bizler de Mehmet'in durumunu takip etmek, ona destek olmak ve kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapacağız.

Konuya duyarlı tüm kurum, birey ve basın mensuplarını 31 Ekim Perşembe günü
saat 11:30'da İ.H.D. İstanbul şubesinde yapılacak basın açıklamasına
katılmaya davet ediyoruz.

Mehmet Bal ile Dayanışma Komitesi, İstanbul


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center