A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara-DTCF; anarşistlerden seçim karşıtı afiş

From anki anarki <ank_aa@yahoo.com>
Date Mon, 28 Oct 2002 04:26:02 -0800 (PST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

23 ve 24 Ekim tarihlerinde anarşistler Ankara
Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde A0
boyutlarında seçim karşıtı afiş ve bildiriler astı.
ÖGB'nin (üniversite içi güvenlik) tehdit ve
baskılarına rağmen anarşistler afişlerin indirilmesine
izin vermedi. 
(İki gün boyunca asılı kalan afişlerde yer alan
bildiriyi yakında duyuracağız)


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center