A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) AktivistInfo #36

From "Antti Rautiainen" <antti.rautiainen@kolumbus.fi>
Date Mon, 28 Oct 2002 03:17:02 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

 =========================================================
        _            Nyhetsbrev nr.36
        (_)
  __ _     _       aksjon.fix.no/aktivistinfo
 / _` |    | |       aktivistinfo@hushmail.com
  (_| |    | |
 \__,_|ktivist|_|nfo - Nyhetsbrev for venstre-aktivister
 =========================================================
 
 
  1.0 NYHETER
 
  1.1 Anti-krigs aksjon ved stortinget
  1.2 Felles buss til antinazi demo i Stockholm
  1.3 Blitz blir!
  1.4 Nytt internasjonalt kommunalistisk tidsskrift
  1.5 15.000 mink frigjort fra dyreplageri
  1.6 Nazister tente på kurderbutikk
  1.7 Trondheim: Critical Mass sykkeltur
  1.8 KBH2002
 
  2.0 AKTIVISTKALENDER
 
 
  +---------------------------------------------+
  | 1.0 NYHETER                 |
  +---------------------------------------------+
 
 
 --------------------------------------
  1.1 Anti-krigs aksjon ved stortinget
 --------------------------------------
 
 Pressemelding fra Blod og Olje-gruppa
 
 George Bush besøker Oslo fredags morgen. Sammen med
 Kjell Magne Bondevik og Jan Simonsen vil han helle 50
 liter blod, olje og innvoller foran Stortinget,
 regjeringskvartalet og utenriksdepartementet.
 
 Klokken 08:30. fredag 25. oktober vil 50 liter olje,
 blod og innvoller bli levert på døra til Stortinget,
 regjeringskvartalet og UD i protest mot norske
 politikers vilje til å støtte USAs drap av uskyldige
 mennesker i Afghanistan og Iraq. I tilegg blir det
 hengt opp bannere på sentrale steder i byen med
 slagord rundt tematikken Blod og Olje.
 Pressefotografer oppfordres til å møte på Løvebakken
 for de beste bildene.
 
 Aksjonen ved stortinget blir utført av mennesker
 ikledd masker som etterligner George Bush, Kjell Magne
 Bondevik og Jan Simonsen.
 
 "Når meningsmålingene viser at folk i Norge er
 overveldende imot en krig mot Iraks befolking er det
 skrekkelig at byråkratene i UD og landets politiske
 partier likevel legger alt til rette for Bush sin krig
 for Amerikansk prestisje og oljeinteresser. Vi krever
 medbestemmelse- demokrati, rett og slett. Vi ønsker
 ikke mere blod på hendene," sier en av aksjonistene.
 "Vi må si ifra når politikere tar beslutninger bak vår
 rygg."
 
 "Aksjonen vil rette søkelys mot koblingen mellom USAs
 såkalte krig mot terror, vestlige oljeinteresser, og
 manglende demokrati her hjemme. Under angrepene på
 Afghanistan deltar Norske soldater for første gang
 siden annen verdenskrig aktivt i direkte
 krigshandlinger - uten en demokratisk debatt omkring
 vilkårene og motivene for deltakelsen- verken her i
 Norge eller USA," sier en av aksjonistene.
 
 Aksjonen blir utført av KrigBlodOlje-nettverket, som
 består av vanlige folk som er i mot krig og som har
 fått nok av politikers dobbeltspråk og udemokratiske
 fremgang.
 
 Dette er den første av en rekke aksjoner. Nettverket
 støtter den internasjonale mobiliseringen den 26.
 oktober mot USAs nye krig. Lørdag 26 okt er
 ett-årsdagen for underskrivingen av USAs Patriot Act.
 Krigsmotstandere, menneskerettighettsforkjempere,
 fagforeninger, studenter og andre organiserte og
 uorganiserte sivile krefter har samlet seg om en
 massiv internasjonal mobilisering mot eventuelle
 bombe- og andre angrep mot Iraks befolkning. Svære
 folkemøter og protest-tog vil bli gjennomført i
 Washington DC, Oslo og andre storbyer i Amerika,
 Europa og Asia. Se:
 http://www.internationalanswer.org/
 
 Bilder fra aksjonen:
 http://www.indymedia.no/news/2002/10/3043.php
 
 /KrigBlodOlje
 
 
 -----------------------------------------------
  1.2 Felles buss til antinazi demo i Stockholm
 -----------------------------------------------
 
 Nazister i Stockholm mobiliserer fram mot 7.desember,
 da de for tredje året på rad ønsker å arrangere en
 stor marsj i forstadskommunen Salem, utafor Stockholm.
 De sier de vil hedre en død kamerat, men det tragiske
 drapet på en ung gutt i utkanten av nazimiljøet har
 ingen ting med deres markering å gjøre. Nazistene har
 kun funnet en ny dato å samles rundt, en ny Hessmarsj.
 
 I fjor var dette nazistenes største arrangement i
 Skadinavia, og er også i år de svenske nazistenes
 viktigste satsing. Det er opp til alle antifascister i
 norden at nazistene ikke får fortsette å bruke denne
 dagen til å samles og styrkes! Komiteen for et
 nazifritt Salem, en bred sammenslutning av
 venstreorganisasjoner, antirasistiske organisasjoner
 og lokalbefolkning i Salem, arrangerer i år en blokade
 med målet å stoppe nazimarsjen.
 
 Bli med til Stockholm! Vi setter opp buss til
 Stockholm fredag kveld 6/12. Gratis overnatting ordnes
 i Stockholm. Meld deg på til e-post adressa:
 salem_buss@hotmail.com eller ring 920 33 659. Kom på
 info møte på Blitz tirsdag 29. oktober kl. 18.00!
 
 www.antifa.no
 
 Andre må gjerne sette igang egne initiativ til å dra.
 Jo fler jo bedre!
 
 /antifa
 
 
 -----------------
  1.3 Blitz blir!
 -----------------
 
 Byrådet har i dag (19.10.02) gjennom pressa gjort det
 kjent at de vil selge Blitz. Dette er uaktuelt. Vi har
 bygd opp Blitz gjennom 20 år, og vil okkupere huset
 fra første dag det blir solgt til private spekulanter.
 
 Byråd for næring og avvikling Ann Kathrine S. Tornås
 vil ha folk til å tro at å selge gårdene i Pilestredet
 30 er den eneste måten å bevare gårdene på. Tornås
 ljuger, hennes argumentasjon er som sukra cyanid. Det
 byrådet nå gjør er å skyve byens eneste sjølstyrte
 ungdomskulturhus ut på markedet, og late som om det er
 en gavepakke til oss. Å selge oss til SEFF eiendom er
 en raffinert måte å kaste ut Blitz på.
 
 Byrådet setter grupper opp mot hverandre!
 ------------------------------------------
 Blitz har alltid vært en sterk forkjemper for både
 kultur og billige boliger, det kan man ikke beskylde
 verken byrådet eller eiendomshaiene i SEFF eiendom for
 å være. Tornås finner fram politikkens eldste triks,
 splitt og hersk, når hun pakker inn denne
 privatiseringa i vakre ord om kultur og
 ungdomsboliger. Hvorfor skal vi stole på politikerne i
 byrådet? Gjennom dagens utspill har de vist at de ikke
 har noen vilje til å følge opp sine egne vedtak og
 løfter fra 2000 til Blitz og byens ungdom.
 
 Byrådet privatiserer bort sitt eget ansvar!
 --------------------------------------------
 Å ivareta et mangfold i byen er kommunens ansvar. Nå
 prøver de å overlate ansvaret til de rikes hender. Vi
 forstår ikke hvordan eiendomsspekulanter skal ivareta
 ikke-kommersielle verdier. På det private markedet
 taper ungdom, fattige, arbeidsløse, kulturen,
 mangfoldet og alt som gjør det bra å bo i Oslo.
 
 Vi inviterer alle til å slåss mot raseringa av byen
 vår
 --------------------------------------------------------
 Byrådet raserer Oslo ved å privatisere alle kultur- og
 velferdstilbud for befolkninga, og kommer ikke til å
 gi seg før hver kvadratmeter av byen er på private
 hender. Vi godtar ikke å bli privatisert. Vi vil føre
 felles kamp og slåss med alle som slåss mot
 privatisering og markedstilpasninger, for det er
 alltid den svakeste part som taper i et samfunn hvor
 profitten styrer.
 
 Blitz blir!
 
 /Blitz
 
 
 ---------------------------------------------------
  1.4 Nytt internasjonalt kommunalistisk tidsskrift
 ---------------------------------------------------
 
 Nye bevegelser trenger nye ideer, og behovet for å
 utforme en alternativ politikk tilpasset vår tid er
 større enn noensinne. De tradisjonelle formene for
 radikalisme har ikke lykkes i å skape et nytt samfunn,
 og venstresiden er i dag marginalisert og
 desorientert. 
 
 Dagens revolusjonære må derfor diskutere hvilke
 politiske teorier, begreper og ideologi vi trenger.
 Etter vår oppfatning er dette det eneste håpet vi 
 har om å kunne gjenoppbygge venstreradikalismen som en
 progressiv bevegelse for grunnleggende
 samfunnsforandringer. 
 
 "Communalism" er et internasjonalt engelskspråklig
 tidsskrift som tar sikte på å presentere, utforske og
 utvikle idealene om et frihetlig, økologisk og 
 sekulært samfunn, såvel som den politiske kampen for å
 oppnå et slikt samfunn, sett fra et kommunalistisk
 perspektiv. 
 
 Det første nummeret av tidsskriftet er ute nå, og
 inneholder artikkelen "Communalism as Alternative",
 der fundamentet for denne politiske ideologien 
 presenteres. Vi inviterer dere til å bli med og
 utforske kommunalismens teori og politikk på
 http://www.communalism.org. 
 
 [Sjekk også: http://www.demalt.org]
 
 /DemAlt
 
 
 ------------------------------------------
  1.5 15.000 mink frigjort fra dyreplageri
 ------------------------------------------
 
 Pressemelding fra Dyrenes Frigjøringsfronts
 pressegruppe
 
 Frigjort fra et liv i helvete: "Synet av overfylte
 bur, inngrodd med møkk, møtte oss da vi gikk inn på
 farmen. Det eneste riktige var å gi dem en sjanse til
 å unnslippe denne groteske tilværelsen!" sier en av de
 som i natt aksjonerte mot farmen. 
 
 Natt til sjette oktober besøkte Dyrenes
 Frigjøringsfront en minkfarm i Gjesdal kommune i
 Rogaland. Aksjonsgruppa åpnet burene på
 oppdrettsanlegget og frigjorde omlag femten tusen
 mink. To driftsbygninger med utstyr for avlivning og
 annet som blir brukt på farmen, ble ødelagt for å
 hindre videre drift av den dyrefientlige virksomheten.
 Slagord som "Dyremishandling", "Slipp fangene fri!" og
 "Forby pelsdyroppdrett!" dekket alle vegger på
 området. 
 
 "Minken nølte ikke da de fikk sin sjanse til frihet.
 De sprang ut og fikk føle gresset under potene for
 første gang.", sier en av de som frigjorde minken. 
 
 Aksjonsgruppa valgte en farm som lå i et ideelt område
 for frie minker; Lite bebyggelse, god avstand til en
 lite trafikkert vei og vassdrag og innsjø finnes rett
 ved farmen. En av aksjonistene forteller at minken,
 som er et utpreget vanndyr, umiddelbart benyttet seg
 av anledningen til en dukkert i nermeste vannpytt. 
 
 I buret går minken en sikker død i møte, etter et
 unaturlig liv med mye lidelse og stress. Minkens
 eneste mulighet til å unnslippe dyremishandlingen og
 drap, er ved at de slippes ut i sitt naturlige element
 ; naturen. De er fortsatt ville dyr selv om de har
 levd et liv i bur, og har evnen til å tilpasse seg et
 liv i det fri. 
 
 "Minken er en utpreget opportuninst i matveien og
 utnytter de byttedyr som til enhver tid er lettest
 tilgjengelig." Cappelens, Norges Dyr. 
 
 Minkens variasjon av byttedyr, og dens trang til egne
 store territorier, som gjør at de spres, gjør at
 dyrene ikke utgjør en stor trussel mot fauna i det
 området den blir sluppet ut. I likhet med den
 villminkstammen som allerede eksisterer, og har sitt
 utspring fra rømt farmmink, vil de raskt bli en
 naturlig del av økosystemet. 
 
 Fredag 4. oktober var dyrenes dag, og dette ble
 minkens helg. Neste helg har styret i pelsdyralslaget
 møte, og vi krever at avvikling av næringen står
 øverst på sakslisten. 
 
 Andre europeiske land, bl.a. Sverige, England, Sveits,
 Nederland og Italia, har forbudt pelsdyroppdrett helt
 eller delvis. Der har mydighetene innsett at det er
 forkastelig å opprettholde en næring som driver
 intensiv dyremishandling. Et stort flertall av den
 norske befolkning tar avstand fra pelsdyroppdrett, men
 norske myndigheter har hittil ignorert pelsdyrenes
 lidelser. 
 
 Dyrevernmeldinga bør sette en stopper for en så grusom
 næring. Rådet for dyreetikk i `95 og Lagmannsretten i
 `99 har allerede slått fast at pelsdyroppdrett ikke
 kan forsvares i forhold til dyrenes lidelser. Nå er
 det på høy tid at også politikerne innser det eneste
 rette, - en fullstendig avvikling av pelsdyroppdrett. 
 
 Dyr blir idag behandlet som en vare, og profitt er det
 som fastsetter deres verdi. I flere generasjoner har
 kampen for dyrs rettigheter blitt ført med lovlige
 midler, - dette har ikke ført fram! "Ved å bruke
 direkte aksjon får vi direkte resultat! Vi har ikke
 tid til å vente på politikerne. Dyrene på pelsfarmene
 pines og drepes her og nå.", uttaler en av aktivistene
 fra nattens aksjon. 
 
 Bilder av innesperret mink: 
 http://www.animalliberation.net/norway/sider/mink_biter_dff.html
 
 
 http://www.animalliberation.net/norway/sider/mink_mange_dff.html
 
 
 Myter og fakta om minkfrigjøring, - les mer på DFFs
 hjemmeside: 
 http://www.animalliberation.net/norway/sider/minkguide.html
 
 
 Retningslinjer og annen info om Dyrenes
 Frigjøringsfront: 
 http://www.animalliberation.net/norway/sider/dffguide.html
 
 
 www.animalliberation.net/norway
 
 /DFF
 
 
 ------------------------------------
  1.6 Nazister tente på kurderbutikk
 ------------------------------------
 
 Kvelden 26.09.02 ved titida ble kurderbutikken Exotica
 i Tønsberg tent på. Politiet har funnet spor av benisn
 og utelukker ikke at brannbomber har blitt kastet mot
 butikken. Minst to steder har det blitt sprayet
 hakekors og det er også sprayet rasistiske slagord på
 veggen.
 
 Politiet har startet etterforskninga og har tatt i
 bruk hundepatruljen, da de har fått inn tips om en
 person som har blitt observert løpende fra åstedet.
 
 AFA er kjent med at familien som driver butikken har
 mottat ubehagelige rasistiske SMS-meldinger, samt
 trusseltelefoner den senere tida.
 
 Hverken AFA eller politiet har noen formening om hvem
 som kan ha stått bak. Nazimiljøet i Tønsberg har ikke
 aksjonert på denne måten siden midten av nittitallet
 og dette kommer brått og uventa på.
 
 AFA lover å gjøre sitt beste for å avsløre
 gjerningsmennene, samt å mobilisere antirasistisk
 bland ungdom i Tønsberg.
 
 Tips og info mottas med takk!
 
 For mer info om saken, se her:
 http://www.magasinet-monitor.net/artikler/brannbombe260902.htm
 
 Tønsberg AFA
 c/o PS-Huset
 Conradisgt. 8
 3120 Tønsberg
 tbgafa@hushmail.com
 97736143 
 
 /Tønsberg Antifascistisk Aksjon
 
 
 ----------------------------------------
  1.7 Trondheim: Critical Mass sykkeltur
 ----------------------------------------
 
 "Du vil ha vold, hva?!" Sitatet kommer fra en
 politimann som angrep en sykkel- og festdeltaker for å
 arrestere henne. Etter å ha slått henne rundt litt,
 ombestemte han seg, og ville ikke arrestere henne
 likevel. Frem til politiets ankomst til stedet for
 gatefesten hadde alt vært veldig fredfylt, og en
 positiv karnevalaktig stemning hadde vært rådende.
 
 Critical Mass i Trondheim denne lørdagen startet med
 en appell på torget under kommunens
 "kollektivdag"-arrangement. Like etter begynte
 sykkelturen med eget korps - Svartlamoen Hard Corps -
 med sekkepipe, fløyte, trommer og diverse andre
 instrumenter. De ledet an i et følge på ca. 100-200
 personer av alle slags typer og på alle slags
 fremkomstmidler. Sykler, selvfølgelig, men også
 barnevogner, sparkesykler, mobilkafè og rollerblades.
 Like etter kom også en rullende sofa med to sjåfører
 og en tilbakelent passasjer som nøt turen med medbrakt
 mat.
 
 Etter regnskyll tidligere på dagen kom solen frem for
 sykkelturen som først gikk opp til Nidaros Domkirke
 før den sakte men sikkert beveget seg en runde rundt
 byen. Hiphop bandet G.O.D.S. deltok også med akustisk
 og rap innimellom korpsmusikken. Ingen politi hadde
 vist seg, til karavanen kom frem til Søndre Gate hvor
 en gatefest var planlagt ved ankomst.
 
 Blålys begynte å blinke, regnet satte inn for fullt og
 plutselig ble øverste del av gaten fylt med sofaer,
 ballonger, barrikader, og en merkelig stille og rolig
 atmosfære midt i alt oppstyret. Ettersom dette var en
 hendelse uten presedens i Trondheim fikk politiet det
 for seg at noe måtte gjøres for å sette et eksempel,
 men hva visste de ikke. Først forsøkte de å ta syklene
 fra folk og skremme småbarn som var til stede. Da
 dette ikke gikk, bestemte de seg for å single ut en
 person for arrest. En velkjent terrormetode brukt for
 å avskrekke og dele befolkningen - "Vi skal ha èn!"
 hører du politiet rope på en videokassett av
 hendelsene, før de forsøkte å true vekk fotografene. 
 
 Personen ble fysisk stoppet og avkrevd identifikasjon.
 Da dette ikke ble gitt, ble politiet voldelige. "Dette
 har vi sett på tv," tenkte kanskje politimennene i en
 by som sjelden ser demonstrasjoner av en slik type,
 "da må vi se å banke opp noen, ikke sant, slik de gjør
 i storbyene." De dro arrestanten gjennom gata som nå
 var søkkvåt, og slang og banket ham rundt da han
 brukte ikkevoldsmetoden med å slappe av i alle
 musklene. Denne scenen dro ut i 10-15 minutter, og ga
 slettes ikke inntrykk av at de kun ønsket å utføre en
 arrest! En annen person ble slengt opp mot en bil og
 ned på gata av en politimann, som ga inntrykk av at
 han skulle arrestere henne. Etter en del voldsbruk fra
 politimannens side slapp han henne løs uten videre.
 Turen var et glitrende eksempel på direkte demokrati
 og flat struktur utført i handling, stikk motsatt av
 politiets påstand til arrestanten; "Du er en av
 lederne!"
 
 Etter gatefesten møtte folk opp på politistasjonen i
 en oppvisning av solidaritet for den arresterte. Denne
 demoen var en av mange verden rundt i byer som Delhi,
 Moskva, Dublin, Leon, Santiago de Chile og Praha.
 Disse var deler av de internasjonale bilfridagene som
 ble feiret med direkte aksjoner, critical mass,
 debatter, fester, teater og protest!
 
 Trondheim Critical Mass
 c/o Ivar Matlaus Bokkafe
 Strandveien 23
 Trondheim 7042
 chase_mark@hotmail.com
 
 /Trondheim Critical Mass
 
 
 -------------
  1.8 KBH2002
 -------------
 
 København 2002 - Stopp unionen skal reise og
 demonstrere mot EU under toppmøtet i København 12. og
 13. desember 2002. Vi vil gjerne at du blir med oss
 til København for å demonstere, mot unionen og for et
 bedre Europa.
 
 København 2002 - Stopp Unionen er et initiativ fra Nei
 til EU og Ungdom mot EU, i samarbeid med andre norske
 nei-organisasjoner. Vi er tilsluttet aksjonen «Stop
 Unionen» i Danmark. Vi er inviterte til å delta i et
 ikkevoldelig opplegg, noe som er en forutsetning for
 vår deltagelse. Vi vil gjøre alt som er mulig for at
 det skal bli en fredelig og verdig markering der de
 politiske sakene kommer i fokus. 
 
 Vi planlegger aktiviteter fredag 13. desember i
 tillegg til kjempedemonstrasjonen lørdag 14. desember.
 Viktige saker på EU-toppmøtet vil være asylpolitikk og
 EUs utvidelse østover. Dette er viktige saker for oss,
 og vårt nei til unionen er en protest mot EUs
 usolidariske politikk mot øst-europeiske søkerland og
 land i den tredje verden.
 
 Alle organisasjonene som slutter seg til København
 2002 - Stopp Unionen stiller seg bak vår politiske
 plattform og aksepterer Stop Unionens
 ikkevolds-plattform slik at vi alle kan demonstrere
 fredelig og i sikkerhet.
 
 http://www.kbh2002.no/
 
 /KBH2002
 
 
  +---------------------------------------------+
  | 2.0 AKTIVISTKALENDER            |
  +---------------------------------------------+
 
 
 
 25.10.02: Critical Mass - the movie - Annet
 --------------------------------------------
  Trondheim, Jesper Nattman; 22.00
 
 Ctitical mass filmen - 13 minuter om CM i Trondheim -
 vises førstkomende fredag på utestedet Jesper Nattman
 kl. 22.00 og 00.00. Selvsagt er det helt gratis.
 
 Mer info om CM finnes det på www.critical-mass.org
 
 Husk- CMsykkeltur den 2. Oktober kl. 15 møtes ved
 siden av McBæsj.
 
 /CM Trondheim
 
 
 26.10.02: Antikrigs-demo - Demo
 --------------------------------
  Oslo, Stortinget; 14.00
 
 Ikke angrip Irak! Møt opp foran Stortinget kl. 14.00
 
 /AKN Oslo
 
 
 26.10.02: Antikrigs-demo - Demo
 --------------------------------
  Trondheim, Torget og Stiftsgården; 13.00
 
 Parolene for demonstrasjonen/toget er følgende:
 
 1) STOPP KRIGEN MOT IRAK
 2) STOPP NORSK KRIG I AFGHANISTAN
 3) BOIKOTT ISRAEL
 4) USA TRUER VERDENSFREDEN
 
 Togrute:
 Torget/Stiftsgården - Munkegata - Olav Trygvassonsgata
 - Nordre - Tordenskioldsparken
 
 Vel møtt alle sammen, og mobiliser gjerne andre folk
 til arrangementet også!!
 
 /AKN Trondheim
 
 
 09.11.02: Krystallnatta - Demo
 -------------------------------
  Tønsberg, Farmandstorget; 16.30
 
 Krystallnatta markeres atter en gang i Tønsberg by 9.
 november. 9. november 1934 markerte starten på
 nazistenes Holocaust. Denne dagen fikk navnet
 "krystallnatta" etter at Hitlers stormtropper knuste
 og ødela jødiske foretninger, hjem og synagoger, og
 fylte Tysklands gater med knust glass. 
 
 For kort tid siden ble det kastet en brannbombe mot
 kurderbutikken Exotica i Tønsberg sentrum. Butikken
 ble også sprayet ned med hakkors. Den ariske
 overklasseyngelen i Tønsberg gjør det uproblematisk å
 trekke praleller mellom dem og nazistene som herjet
 under krigen. 
 
 Paroler:
 - Stopp naziterroren! 
 - Boikott Israel - Fritt Palestina! 
 - Stopp USA's oljeego- ikke rør Irak! 
 - Kamp mot all rasisme 
 
 9. November, Farmandstorget kl. 16.30 
 
 /Tønsberg Antirasistisk ungdom 
 
 
 09.11.02: Rock og rap mot rasisme! - Konsert
 ---------------------------------------------
  Tønsberg, Haugarock; 19.30
 
 Hiphopperne DonMartin & Definite fra Alarmclock
 Connection og amiga-hardcore-bandet Next Life spiller
 opp til dans på Haugarock i Tønsberg 9. november. (Se
 ikke bortifra at andre artister dukker opp.) 
 
 Når: lørdag 9. november, kl. 19.30 
 Cc: 40 penger 
 Rusfritt! / Fri alder! 
 
 /Antifascistisk Aksjon
 
 
 28-30.11.02: Globaliseringskonferansen 2002 - Møte
 ---------------------------------------------------
  Oslo, Folketshus;
 
 En annen verden er mulig er en del av en mangslungen
 verdensomspennende bevegelse som arbeider for en mer
 rettferdig og demokratisk verden. Denne bevegelsen var
 samlet til World Social Forum i Porto Alegre i 2001 og
 2002, og skal samles igjen under European Social Forum
 i Firenze 7. - 11. november 2002.
 Globaliseringskonferansen 2002 i Oslo er en avlegger
 av disse begivenhetene, og skal sette fokus på en
 rekke globaliseringsrelevante spørsmål gjennom
 debatter, verksteder, seminarer og foredrag.
 
 Les mer på www.globalisering.no
 
 /globaliseringskonferansen
 
 
 =========================================================
 AktivistInfo     http://aksjon.fix.no/aktivistinfo
 aktivistinfo@hushmail.com     http://protest.net/ak
 =========================================================

*******
          *******
   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad


A-Infos Information Center