A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Savaştan Medet Umanlar, Ne Bulacak?

From Kenan Mendekli <kenan@showtvnet.com>
Date Fri, 25 Oct 2002 04:47:18 +0300


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

SAVAŞTAN MEDET UMANLAR, NE BULACAK?

Amerika ve İngiltere'nin Irak'a saldıracağı gün yaklaştıkça, Türkiye'de de
herşey giderek daha netleşmeye başladı. Daha önce konuya sessiz kalan medya
ve politikacılar şimdi açıkça savaştan yana tavır almaya başladılar. Seçim
meydanlarında halka söyleyecek bir çift sözü bile olmayan politikacılar,
seçim propagandalarını savaş naralarıyla besliyorlar.

Düne kadar savaşa karşı olduklarını, Türkiye'nin Körfez Savaşı'ndan bu yana
yaklaşık 150 milyar dolar zarara uğradığını söyleyen tüm parti liderleri,
şimdi açık açık Türkiye'nin mutlaka bu savaşa (onlar "Operasyon" ya da
"Harekat" diyorlar) katılması gerektiğini haykırıyorlar. Kimi Kürt
devletinin Türkiye'ye zarar vereceği için, Türkiye'nin mutlaka bölgede
kontrolü ele alması gerektiğinden dem vuruyor, kimisi de 3 Kasım
seçimlerinde barajı aşamayacağını bildiği için, belki savaş hali
uyglamasıyla birlikte seçimlerin iptal edilmesi umuduyla, ille de savaş
diyorlar...

Seçim meydanlarında savaş tellallığı yaparak, gelecek vaad ediyorlar. Şavaş
naraları arasında devletin yetkili ağızları yaptıkları başarılı işlerden söz
ediyorlar. Savaş hazırlıkları tamamlanıyor. ABD Türkiye'deki üsleri
"denetliyor", Kızılay mülteci kamplarını hazırlıyor. Sağlık Bakanlığı
gerekli tüm hazırlıkları yapıyor. Ekonomiden sorumlu bakan, ekonomiyi savaşa
hazırlıyor. Merkez Bankası olası bir savaş durumunda enflasyonun fazla
etkilenmeyeceğini açıklıyor. Bütün hazırlıklar tamam... Ve bunların hepsi
ABD istediği için yapılıyor, ABD istediği için insanlarımız cepheye
sürülecek ve yine ABD'nin petrol vahşeti için gençlerimiz ölecek... On
binlerce insan da yerinden yurdundan edilecek.

ABD Irak'a girip Saddam'ı devirince, birilerinin zannettiği gibi, bölgeye
barış ve huzur gelmeyecek. Çünkü bölge etnik çatışmalara gebe. ABD yönetimi
Saddam'ı iktidardan uzaklaştırsa bile, Bush yönetiminin kurmayı öngördüğü
federatif bir Irak'ta sorunlar çözülemeyecek. Çünkü bu süreçte, farklı etnik
kökenden gelen gruplar arasında çok kanlı iktidar kavgaları başlayacak.
Türkiye'nin bölgeye girmesi ise, etnik çatışmaların tuzu biberi olacak. Bu
savaşta bölge halklarının tümü zarar görecek, savaşın faturasını her zaman
olduğu gibi yine masum insanlar ödeyecek. Acı, yoksuluk, kan ve gözyaşı
milyonlarca mazluma fatura edilecek. Kürtler, Türkmenler, Araplar, Asuriler
ve Şiiler birbirlerini boğazlayacaklar. Savaşın tek galibi; petrol peşinde
olan İngiltere ve ABD olacak...

Bu nedenle seçim arifesinde savaş edebiyatı yaparak oy isteyen
politikacılarımızın düşündükleri gibi Türkiye'nin de bu işte kârı olmayacak.
Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, yaptığı araştırmada Irak'a
yapılacak müdahalenin Türkiye'ye maliyetinin 15.5 milyar dolar olacağını
tahmin ediyor. Savaş halinde savunma harcamalarının artacağı, bunun da 2003'
te yüzde 6.5'luk faiz dışı fazla hedefini riske edeceğini, bu durumda, IMF'
in dayatmasıyla uygulanan ekonomik programın tehlikeye gireceği çok net
olarak belirtiliyor. Morgan Stanley'nin Türkiye hakkında hazırladığı
raporda: "Tahminlerimize göre savaşın ne kadar süreceğine bağlı olmakla
birlikte askeri müdahalenin ekonomide yaratacağı maliyet 15.5 milyar dolar
olacak. (Bu rakamlar borçlanma maliyetindeki bir artışı içermiyor). Türkiye'
nin ihracat gelirlerinde 1 - 2 milyar dolar, turizm gelirlerinde 2 ila 3. 5
milyar dolar kayıp bekleniyor. Savaş sadece Irak'taki Pandora Kutusu'nu
açmayacak, Türkiye ve bölge için arzu edilmeyen birtakım sosyal ve politik
sonuçlar da doğuracaktır" deniyor.

Yani Körfez Savaşı'nda olduğu gibi, Türkiye yine milyarlarca dolar zarar
edecek ve Türkiye'nin bu zararı da sanıldığı gibi ABD ve İngiltere
tarafından tazmin edilmeyecek. Aynen Körfez Savaşı'nda olduğu gibi... Buna
bağlı olarak da; Türkiye'de henüz içinden çıkamadığımız ekonomik kriz
derinleşecek ve Morgan Stanley'nin yaptığı araştırmada belirtildiği gibi
sosyal ve politik sorunlarla başbaşa kalacağız.


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center