A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Uşaklı anarşistlerden önemli bir açıklama

From "Kara Kapkara" <dreamnymph@hotmail.com>
Date Thu, 24 Oct 2002 19:08:48 +0000


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

"Uşaklı bir anarşistle yapılan görüşmeden alınmıştır"


"Bazı haberlerde AGF'li olduğumuz yada AGF ile bağlantımız olduğu 
söylenmekte ki bunlar doğru ifadeler değildir! Uşak Anarşist Otonomu'nun 
hiçbir otonom yada federatif yapılanmalarla birlikteliği yoktur,olmamıştır 
yada herhangi bir birlikteliğin uzantısı değildir.Elbette Türkiye'deki 
(içinde hiyerarşik ilişkileri barındırmayan) anarşistlerle dayanışma 
içindedir ki bu dayanışmayı yaşadığımız mahkemeler sürecinde en güzel 
şekilde gördük.Uşak Anarşist Otonomu içinde hiyerarşiyi reddetmiş her tür 
organizasyonla fikir birlikteliği içinde olabilir ama bunlar esnek ve geçici 
birlikteliklerdir...Ayrıca yaşanan deneyimlerde kendi özeleştirimizi de 
veriyoruz hiçbir zaman sahte kahramanlık peşinde olmadık (ki kahramanlık 
yapılacak birşey de olmadı) bir arkadaşımızın deyimi ile de gerçek 
kahramanlara da karşıyız..."


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center