A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) TSKİ'den savaş karşıtları toplantısına çağrı

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 24 Oct 2002 19:07:50 +0300


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Merhaba,

Mevcut savaş hazırlıklarına karşı oluşturulan tüm söylemlerin,
anti-Amerikancı bir söylemden öteye gidemediğini görüyoruz. Hemen her
kesimden insanın artık kolaylıkla dile getirebildiği "Savaşa Hayır" sloganı;
savaş karşıtlığından çok savaşı tasnif eden ve kategorilere indirgeyen bir
mantık içeriyor.

Bu yüzden, tahakkümün ve savaşın karşısında olan, aşağıda belirttiğimiz
ilkelerde ortaklaştığımız herkesi 27 Ekim Pazar günü saat 19:00'da TAV
(Toplumsal Araştırmalar Vakfı) 'nda toplanarak, neler yapabileceğimizi
tartışmaya çağırıyoruz.
Adres: İstiklal Cad. Bekar Sok. No:14 Kat:3 (Tiyatro salonu) Beyoğlu /
İstanbul

TSKİ'nin yapmaya karar verdiği etkinlikler
*) 31 Ekim Perşembe günü saat 11:30'da savaşa neden karşı olduğumuzu
belirten ve Mersin'deki vicdani retçi Mehmet Bal'ı destekleyen bir basın
açıklamasında bulunmak.
*) 16 Kasım'da Kuraldışı Yayınevi'nin savaş karşıtları ile yapacağı
söyleşiye katılmak
*) 1 Aralıkta yapılacak Savaşa Hayır mitingine katılıp sözümüzü söylemek
*) 9-14 Aralıkta yapılacak İnsan Hakları fuarına katılmak

Tahakküm ve Savaş Karşıtları İnisiyatifi

----------------------------------------------------------------
İLKELERİMİZ

1) Bütün savaşlara karşıyız: kirli-temiz, haklı-haksız savaş ayrımımız yok,
2) Savaş kadar, şiddetin temel bir araç olarak kullanıldığı teröre de
karşıyız
3) Taraf olduklarımızı veya mağdurları ifade ederken masum-suçlu,
sivil-asker, kadın-erkek, çocuk-yaşlı gibi kimlikler üzerinden propoganda
yapmayı doğru bulmuyoruz
4) İnsansız teknoloji ve profesyonel orduların varlığı düşünüldüğünde
antimilitarist ve total retçi tavrı anlamlı buluyor ve öneriyoruz
5) Her türlü tahakküme, hiyerarşiye, otoriteye, cinsel, sınıfsal, etnik ve
kültürel ayrımcılığa karşıyız. Bireysel sorumluluğu esas alan ve etkinlik
üzerinden gönüllü olarak biraraya gelen çalışma gruplarından oluşan Tahakküm
ve Savaş Karşıtları İnisiyatifi desantralize bir birliktir. Amacımız;
çeşitli etkinliklerde bulunmak ve sesimizi başkalarına da duyurmaktır.


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center