A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(ct) Butlletí Contrainformatiu nº71 (2ª part)

From CGT Reus <baixc-p@pangea.org>
Date Wed, 16 Oct 2002 08:35:08 -0400 (EDT) ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________BUTLLETÍ CONTRAINFORMATIU Nº 71 
Secretaria de Comunicació del Comitè Confederal de Catalunya de
la CGT. 
14-10-02 . 

* * * * *

Continguts: 

- REUNIÓ EUROPEA DE GRUPS PROMOTORS DE LA CONSULTA SOCIAL
EUROPEA 
Del 18 al 20 d'Octubre a Barcelona 

- JORNADES INTERNACIONALS DE RENDA BÀSICA, 
MÀLAGA, 31 d'octubre, 1, 2 i 3 de novembre 

- ECOLOGISTES EN ACCIÓ DEMANA EL TANCAMENT IMMEDIAT DE ZORITA 

- FÒRUM SOCIAL EUROPEU, 6-10 NOVEMBRE, FLORÈNCIA

- 20 D'OCTUBRE: VINE A PROTESTAR CONTRA L'ESPECULACIÓ AL PIRINEU
NO A L'AMPLIACIÓ DE BAQUEIRA PER LA VALL D'ÀRREU

- 24 D'OCTUBRE: ACCIONS CONTRA EL TUNEL DE BRACONS

- XERRADA SOBRE GLOBALITZACIÓ I LLUITA SINDICAL A REUS 

- ASSEMBLEA DELS JOVES EN DEFENSA DE L'EBRE

- CRÒNICA DE LA MANIFESTACIÓ DEL 9 D'OCTUBRE A VALÈNCIA

- REALITZADES A MADRID DIVERSES ACTIVITATS CONTRA LA GUERRA A
CHIAPAS 

- CAMPAÑA INTERNACIONAL CONTRA ELS CRIMS DE COCA-COLA 
"CONTRA LA IMPUNITAT, COLÒMBIA RECLAMA JUSTÍCIA" 

- FASE FINAL DE LA CONFERÈNCIA DE PAU DE ELKARRI 

- EL GOVERN ESPANYOL DESTINA EL 34% DEL DESPESA EN INVESTIGACIÓ
A PROGRAMES MILITARS 

 * * * * *

REUNIÓ EUROPEA DE GRUPS PROMOTORS DE LA CONSULTA SOCIAL EUROPEA 
Del 18 al 20 d'Octubre a Barcelona 

La Consulta Social Europea és un mecanisme per a crear espais de
participació que puguin generar alternatives a la globalització
capitalista des de la base i així transformar la societat. La
Consulta Social Europea ja fa uns mesos que va avançant, a poc a
poc se li va donant forma i cada vegada són més els i les quals
creuen que cal caminar cap a davant amb ella. 
	
Actualment es troba en l'etapa de difusió i en el procés de
construcció-concreció de la consulta entre tots i totes, el que
s'ha anomenat consulta interna (CI). És per això que el 18-19-20
d'octubre tindrà lloc a Barcelona la primera reunió de Grups
Promotors de la CSE, amb tots els grups i persones que estan
treballant sobre el procés de CI a nivell europeu. És important
conèixer a quin punt d'aquesta consulta interna ens trobem, com
anem a seguir treballant-la, amb quins instruments recopilarem
les respostes, amb quins terminis de temps…etc. 
	
Tota la informació sobre la Consulta pot trobar-se en la pàgina
web:
www.consultaeuropea.org 

**************************************************************

JORNADES INTERNACIONALS DE RENDA BÀSICA, 
MÀLAGA, 31 d'octubre, 1, 2 i 3 de novembre 

Ja ens queda menys per a donar començament a les Jornades
Internacionals de RB que venim programant des de fa temps i
s'han canviat de data i lloc (ja que s'anaven a celebrar a
Xátiva) per a quedar a Màlaga a la fi d'octubre, amb el següent
esquema: 
	
El dia 31 d'octubre, dijous, donarem començament de 16 a 17 h
acollint a la gent que vagi arribant de tot l'estat i d'altres
llocs del món mundial en el Centre Cívic de la ciutat de Màlaga.
Es troba situat a Av. Los Guindos, en la part oest de la ciutat.


PROGRAMA: 

Dijous, 31 d'Octubre: Situació política i social del moment: 

17 - 18 h. La Crisi del Projecte Modernitzador, que introdueix i
obre el debat Ramón Fernández Duran, membre d'Ecologistas en
Acción. 

18 - 19 h. L'Estat Espanyol dintre de l'Europa del Capital, a
càrrec de Mirem Etxezarreta de la Taula Cívica de Catalunya. 

19:30 - 20:30 h. Les dues Ribes, una realitat a superar, que
exposarà un membre de Les dues Ribes del Marroc. 

20:30 - 21h .L'Altra cara de Màlaga, exposició a càrrec d'un
membre del Moviment Contra l'Atur, la Pobresa i l'Exclusió de
Màlaga.(MPPE) 

22 - 24 h. Vídeos de diferents lluites de Resistència Social. 


Divendres 1 de novembre: La Renda Bàsica a debat 

9:30 - 10:30 h. El model de RB fort, explicat per José Iglesias
Fernández, membre de Baladre. 

11 - 13:30 h. Treball en grups petits, que es constituiran tant
en castellà com en anglès i francès, els temes de debat seran
entorn de: 
- Situació de Drets Socials en cada territori. 
- Propostes que es fan en relació amb la RB. 
* els grups comptaran amb una dinamització orientada a la major
participació de la gent assistent. Una o dues persones per grup
recolliran síntesi de totes les exposicions i debats que
sorgeixin. 

16 - 18 h. Plenari, posada en comú del treball desenvolupat pels
grups, amb aclariments posteriors i preguntes sobre l'exposat. 

19 - 21 h. Breus presentacions, de forma sintètica (aprox. 15
min.) de tots els grups assistents. Es completarà amb materials
i exposicions que quedaran reflectides en panells durant totes
les jornades, per a poder situar-nos a cadascuna. 

22 h. Visita a La Casa d'iniciatives – Centre Social de Màlaga o
projecció de vídeos. 


Dissabte 2 de novembre: Moviments socials per la Renda Bàsica 

9:30 – 10:30 h. Plenari: 
- Exposició sobre diferents lluites en els últims anys, per
conquerir la RB. Introdueix Manuel Sáez Baiona de Baladre i
Zambra. 
- Aclariments i dubtes. 

11 – 13:30 h. Treball en grups: 
- Descripció sintètica de lluites per la RB en cada territori. 
- Avaluació d'aquestes lluites i moment actual de les mateixes. 

16 – 18 h. Posada en comú del treball realitzat en els grups. 

18 – 19 h. Presentació sintètica de nous materials escrits,
audiovisuals... sobre RB ( Estudi sobre la RB a Catalunya de
José Iglesias; publicació quaderns de RB; quaderns de formació
sobre la RB que han realitzat les gents baladrinas de
Lleida,...) 

19:30 – 21 h. Breus presentacions de 15 min. De grups assistents
que no ho van fer el dia anterior. Recordar que es completaran
amb materials propis que romandran exposats durant totes les
jornades. 

22 h. Festa per la RB forta. Procurarem realitzar-la en la Casa
d'Iniciatives – Centre Social. Us anunciem que acabarà a la 1 de
la matinada orientativament. 


Diumenge 3 de novembre: 

10 – 11:30 h. Propostes de treball en Xarxa per a aconseguir la
RB. Les exposicions deuran ser clares i breus, els/les qui
organitzem la trobada procurarem recollir-les durant els dies
previs del que vagi sortint del treball en grups i plenaris.
Així totes les persones comptaran amb un foli escrit amb elles a
l'inici de la sessió, si se'ns han comunicat amb anterioritat a
les 20 h. del dissabte. 

12 - 13:30 h. Aclariments de les propostes, debats que sorgeixin
sobre elles i decisions col·lectives que inclouran una nova
cita, en altre lloc dintre d'un o dos anys. 

Les jornades tenen un cost de 30 €, que inclouen allotjament,
menjar i materials, seguint amb l'esquema de qui no té no paga.
L'ingrés el podeu fer en el nº de compte 2100/ 2388/ 52/
0200036216 de la Caixa a nom de Zambra. 

Més Informació: 
Correu e: hersan@nodo50.org 

Inscripcions i informació: 
649 65 89 56 Ruth 
652 41 76 92 Natalia 
619 30 78 63 Esther 
656 62 45 28 Manolo 
952 30 41 94 Tel/fax 

***************************************************************

ECOLOGISTES EN ACCIÓ DEMANA EL TANCAMENT IMMEDIAT DE ZORITA 

El dia 15 d'octubre expira el permís d'explotació provisional de
la central nuclear de Zorita (Guadalajara). Aquest permís va ser
atorgat pel consell de Seguretat Nuclear (CSN) amb la condició
que s'executés un Pla de Millores. L'estat de la central va ser
examinat en aquest mes d'agost i el CSN va atorgar a Zorita 3
anys i mig més de vida, ja que l'autoritza per a funcionar fins
el 30 d'abril de 2006 . 	Per a Ecologistes en Acció aquesta
decisió és un tímid avanç, ja que té l'avantatge que es fixa una
data de tancament, però permet que Zorita funcioni durant massa
temps en condicions de seguretat degradada, amb el consegüent
perill d'accident. Membres destacats del propi CSN, com la seva
pròpia presidenta o la seva directora Tècnica, han reconegut
davant el Congrés dels Diputats que Zorita està obsoleta i que
no compliria la normativa internacional de seguretat. 
	
Les Anàlisis Probabilístiques de Seguretat (APS) realitzades a
Zorita mostren que és la central més insegura de les espanyoles,
ja que la probabilitat d'accident és 10.000 vegades major que en
la mitjana de les centrals. No en va el disseny de Zorita data
dels primers anys 60 i, a més, la central ha suportat molt
malament el pas del temps. En 1994 van aparèixer gairebé 200
fisures en la tapa del recipient, el que va obligar els seus
propietaris a canviar aquesta peça. 
	
La decisió del CSN que perllonga la vida de Zorita fins l'any
2006 es va produir amb l'exabrupte de la seva presidenta que es
va abstenir i, a continuació, va sostenir en el Parlament que la
decisió del tancament tenia un caràcter polític. La seva
presidenta, María Teresa Estevan Bolea, asesta d'aquesta manera
al CSN un cop definitiu contra la seva imatge i la seva
independència. En el rifirrafe final el CSN queda severament
tocat, igual que les seves decisions. 
	
Per tot això, per la falta de rigor en les últimes decisions del
CSN, Ecologistes en Acció demana que el Govern corregeixi aquest
error i procedeixi al tancament immediat de Zorita. Encara estem
a temps d'evitar aquest greu error que suposaria mantenir Zorita
en funcionament més temps. El Govern encara pot prendre una
decisió assenyada, decretant el tancament immediat d'aquesta
perillosa central nuclear. 

ECOLOGISTES EN ACCIÓ 
http://www.ecologistasenaccion.org/ 

**************************************************************

FÒRUM SOCIAL EUROPEU, 6-10 NOVEMBRE, FLORÈNCIA 

Informació bàsica: 
Es desenvoluparà a Florència (Itàlia) del 6 al 10 de novembre.
Hi haurà debats, esdeveniments culturals, teatre, música,
cinema, literatura, exhibicions, iniciatives descentralitzades a
Florència i en els ajuntaments de la província. El 9 de
novembre, manifestació europea Contra la Guerra. 

INSCRIPCIONS 
Per a participar en el Fòrum, fa falta efectuar la inscripció
mitjançant un formulari que es troba en la web: www.fse-esf.org
i pagar una quota d'adhesió, també per la web, amb targeta de
crèdit. Es pot inscriure també com observadors. Una inscripció
ad hoc està prevista per a periodistes i treballadors dels
mitjans de comunicació. 

ALLOTJAMENT 
Estan previstes tres tipologies d'allotjament: gratuït en sac de
dormir, en petites estructures posades a disposició per les
entitats locals i per les organitzacions florentines, en
instal·lacions a baix cost, hostals, turismes rural i pensions
d'una estrella, i en hotels. L'elecció ha de ser feta en el
moment de la inscripció. En les primeres dues hipòtesi, molts
dels llocs per a dormir seran en municipis del cinturó de
Florencia. 

MENJARS 
En la Forteza da Basso, a 100 metres de l'Estació Central, serà
organitzat un servei menjador a baix cost per al menjar. Es
realitzarà un acord ètic per l'ús de matèries primeres
biològiques i del comerç just. Per al sopar, s'estan fent acords
amb restaurants, fondes, pizzeríes i menjadors. També es podrà
menjar en Casi dei Popolo i centres socials. 

Més informació: www.fse-esf.org 

EN ELS PRÒXIMS DIES ELABORAREM UN BUTLLETÍ CONTRAINFORMATIU
DEDICAT EXCLUSIVAMENT AL FÒRUM SOCIAL EUROPEU DE FLORÈNCIA 

***************************************************************

20 D'OCTUBRE: VINE A PROTESTAR CONTRA L'ESPECULACIÓ AL PIRINEU
NO A L'AMPLIACIÓ DE BAQUEIRA PER LA VALL D'ÀRREU

Des de les organitzacions que donem suport a la Campanya per la
Defensa de la Vall d'Àrreu, hem considerat important fer la
Segona Caminada Popular contra l'Especulació al Pirineu, el
proper diumenge 20 d'octubre de 2002.
	
La Vall d'Àrreu l'hem convertit entre tots en el símbol de la
destrucció i alhora la defensa en contra de l'especulació al
Pirineu.
	
Aquest any 2002, Any Internacional de les Muntanyes, voldríem
que la II Caminada per la Defensa de la Vall d'Arreu es
convertís en un clam que mostrés el rebuig a l'actual model de
Desenvolupament del Pirineu que el porta a l'especulació i la
destrucció del seu patrimoni.
	
No volem que la Vall d'Àrreu sigui l'exemple del desordre
territorial que està aplicant al Pirineu el govern de la
Generalitat. Aquest últim ha optat per afavorir els projectes
especulatius, mancats de cap criteri de sostenibilitat, a les
zones de muntanya. I sembla ser que per commemorar el 2002,
declarat com a any internacional de les muntanyes, la
Generalitat ha decidit destruir tot un seguit d'espais com: la
Vall d'Àrreu, considerada com una de les valls pirinenques més
ben conservades o la vall de Filià, la més meridional dels
Pirineus. O permetre l'ampliació de les pistes d'esquí d'Arinsal
i Pal cap a la Vall Ferrera pel coll de Salòria a Alins. O la
nefasta ampliació de les pistes de la Molina.
	
Cal que ens trobem tots/es plegats el 20 d'octubre a la Vall
d'Àrreu per aplegar esforços i exigir que es reconegui per llei
la importància dels Pirineus com a patrimoni natural i es reguli
el seu desenvolupament potenciant activitats respectuoses i
ambientalment sostenibles. Cal aturar els plans d'ampliació de
l'estació d'esquí de Baqueira cap a la Vall d'Àrreu.

Trobareu més informació sobre la campanya d'Àrreu a la web de
l'AEEC: http://aeec.pangea.org

************************************************************

24 D'OCTUBRE: ACCIONS CONTRA EL TUNEL DE BRACONS

DIJOUS 24 D'OCTUBRE A LES SET DE LA TARDA PER ATURAR L'EIX
VIC-OLOT PER BRACONS 
NO DEIXAREM QUE DESENDRESSIN MÉS INNECESSÀRIAMENT EL NOSTRE
PAISATGE

Amigues i amics !! 

La conselleria de PTOP de la Generalitat segueix amb el
despropòsit de dur a terme el maleït eix Vic-Olot pel túnel de
Bracons. A principis d'agost, amb més vell estil franquista, va
licitar l'obra i va obrir el compte enrera per la seva execució.
	
Tot i així que ningú esperi defalliment per la nostre banda. És
més, és ara quan més convençuts estem de les raons de les
nostres posicions i més ferma és la nostre voluntat de resistir.
Seguim lluitant, com ho hem fet els darrers vuit anys, i el
proper 24 d'octubre sortirem de nou al carrer per demostrar al
govern de la Generalitat que amb aquest projecte a picat en os. 
	
El 24 d'octubre a les set de la tarda durem a terme una doble
convocatòria. A l' hora encerclarem amb una cadena humana
l'Ajuntament d'Olot i la conselleria del PTOP de Barcelona.
	
Olot i Barcelona s'uniran en una mateixa acció col·lectiva
contra el túnel de Bracons. Catalunya que ja va dir clarament no
a aquest projecte el passat 27 de gener a la ja llegendària
"Catalunya camina..." torna a recordar-li al govern que esta
disposada a fer el possible i l'impossible per aturar la
destrucció de les valls del Fornés i d'en Bas. 

Ens trobem el dia 24 d'octubre a les 19 hores a... 
Barcelona davant la conselleria del PTOT a l'avinguda Josep
Tarradelles, davant la plaça dels Països Catalans, Estació de
Sants 
i a Olot al Firalet davant de l`Ajuntament

Contactes: A Olot : Mafa, mafab@wanadoo.es o al tel: 972 264 837
de 18 a 21 hores 
A Barcelona: Raül, raulvalls@teleline.es o al tel: 620 48 45 

El túnel de Bracons no passarà !! 

Ei, confirmeu-vos la vostra assistència, contesteu aquest
correu, necessitem contar amb molta gent per envoltar els
edificis

***************************************************************

XERRADA SOBRE GLOBALITZACIÓ I LLUITA SINDICAL A REUS

Dimarts 22 d'octubre, 20h., local CGT, Raval Santa Anna 13, 2n,
Reus.

Xerrada a càrrec de Pep Riera, excoordinador general de la Unió
de Pagesos.

Organitza: Federació Comarcal Baix Camp-Priorat de la CGT

**************************************************************

ASSEMBLEA DELS JOVES EN DEFENSA DE L'EBRE

SORTIDA - ASSEMBLEA DE JOVES EN DEFENSA DE L'EBRE AL "Refugi de
la Font Ferrera" 

Des del dissabte 2 de novembre a mig matí fins el diumenge
després de dinar 

Lloc: “Refugi de la Font Ferrera” 
Fredes (Els Ports de Beseit) 
Ordre del dia: Concretar la línia d'actuació per als propers
mesos 
Preu: 18 EUROS (inclou sopar de dissabte, allotjament dissabte
nit, esmorzar i dinar diumenge). El dinar del dissabte l'hem de
portar cadascú, entre tots ho farem tot... 
 
Confirmar assistència (abans del 19 d'octubre) segons la vostra
zona a: 
- Terres de l'Ebre, Josep de Roquetes: 627.531.535 
- Camp de Tarragona, Adrià: 678.054.083 
- Lleida, Neus Ollé: 616.275.106 
- Barcelona, a l'assemblea dels dilluns o directament al Toni:
659.833.703 

Entre tots/es aturarem el transvasament!!! 
 
LO RIU ÉS VIDA!!! 

*****************************************************************

CRÒNICA DE LA MANIFESTACIÓ DEL 9 D'OCTUBRE A VALÈNCIA

9 d'octubre del 2002 per la vesprada, a la Ciutat de València.
Milers de persones es manifesten a València el 9 d'octubre,
diada nacional al País Valencià, per 'un país lliure i un món
més just' 
València. 9 oct.ANNA i agències

Les quatre torxes del correllengua que representen la unitat del
català, van encapçalar la manifestació que, baix el lema "Un
país lliure, un món més just", va recórrer ahir a la vesprada
els carrers del centre de València amb motiu del 9 octubre.
Milers de persones que multiplicaven per sis els assistents a la
processó cívica del matí, van acudir a aquesta marxa, convocada
per la Comissió 9 
octubre, que es va iniciar a la plaça de Sant Agustí i va
discórrer sense incidents fins al seu terme, a la plaça del
Patriarca, on van actuar diversos grups folklòrics valencians. 
	
A l'inici Maulets de l'Horta van fer una posada en escena on es
representava l'aplicació de la tortura per part de policia
espanyola a una jove; mentre els militants d'Endavant repartien
una publicació quinzenal d'àmbit de PPCC anomenada "l'Accent" i
els membres d'Esquerra Valenciana a peu d'obra, començant pel
president del seu Consell Polític, Carles Mulet, els joves i
dolçainers de la Marina i de la Ciutat, Guillem Agulló, Àngels
Alamar, Francesc Santacatalina, Lluís Terol, Xavi Tro, Víctor
Baeta..., repartien el seu manifest, al llarg de tota la
manifestació, amb un disseny de Clarió -on es convocava a "la
Marxa a peu al Puig el darrer diumenge d'octubre"- i les
enganxines amb el seu anagrama i la del cartell de Dubón. Els
participants en la marxa van fer una aturada al Parterre, davant
de l'estàtua del rei Jaume I, on es va interpretar una
muixeranga.
	
En la primera pancarta, la unitària, que resava "Un país lliure,
un món mes just", es van situar Joan Ribó (d'EUPV), Enric
Tàrrega (en representació d'Esquerra Valenciana), Josep Guia
(del PSAN), Joan Francesc Peris (d'Esquerra Verda), David
Hammerstein (d'Els Verds), Javier Ruiz (de la CGT), a més de
representants d'ERPV, els sindicats STEPV, CC OO i UGT.
	
A continuació anava ERPV, entre ells Josep Lluís Carod Rovira
d'ERC, amb una pancarta amb contingut contundent : "Ja n'hi ha
prou: Independència" seguits dels representants del Bloc Jove
que la nit anterior havien organitzat una multitudinària festa
en la plaça Napols i Sicilia i on CCOO va tenir una
participació. A continuació estaven els sindicats de
l'ensenyament, STEPV, CC OO, la Mesa per l'Entesa que integren
Esquerra Unida, Esquerra Valenciana i Els Verds, i després el
PSAN, els Maulets i col·lectius reivindicatius com els de La
Punta, la coordinadora Riu Xúquer o la plataforma Tren sí, AVE
No.
	
Milers de valencians i valencianes exigien pels carrers del
centre de la ciutat de València, la reforma de l'Estatut i entre
ells el coordinador i diputat d'EUPV, Joan Ribó, que va afirmar
que «els que estem aquí volem una reforma de l'Estatut que ens
done més drets polítics, però ensopeguem amb un mur que
s'anomena PP. Els que en el 77 van xiular des de les finestres
defensant el centralisme, ara 
impedeixen la reforma i ajuden a la recentralització d'Aznar».
Joan Francesc Peris, el també diputat i membre d'Esquerra Verda
va dir que en la marxa d'ahir estaven «els dignes hereus de la
del 77». «És hora de tenir un Estatut de primera, que va ser
impossible per culpa dels qui van posar bombes a la casa de
Fuster».
	
Cal destacar que cada vegada és més aclaparadora la majoria jove
en les manifestacions del 9 d'octubre i del 25 d'abril. 

ANNA notícies.

*************************************************************

REALITZADES A MADRID DIVERSES ACTIVITATS CONTRA LA GUERRA A
CHIAPAS 

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES I CONCENTRACIÓ DAVANT EL
MINISTERI D'AFERS EXTERIORS EN MADRID. 
	
Com precedent de la següent notícia (lliurament de signatures a
l'Ambaixada Mexicana), a principis de setembre es va llançar la
referida Campanya i el dia 24 es va realitzar la citada
Concentració, amb una participació i resultats en ambdós casos
bastants satisfactoris (al nostre judici)... Per a més dades us
podeu remetre a www.cgt.es/chiapas 

LLIURAMENT DE SIGNATURES A L'AMBAIXADA DE MÈXIC EN MADRID. 
	
El passat 24 de setembre una delegació composta per membres de
la Comissió de Solidaritat amb Chiapas de la Confederació
General del Treball (CGT), la Plataforma de Solidaritat amb
Chiapas de Madrid i la Xarxa de Suport Zapatista de Madrid, es
va personar en l'Ambaixada Mexicana per a lliurar un escrit
-avalat per més de 2.000 signatures- de protesta i denúncia per
l'enduriment de les polítiques repressives governamentals en
contra dels indígenes zapatistas, l'increment de la presència
paramilitar i de l'exèrcit en les zones alliberades, els
assassinats i altres agressions protagonitzades per paramilitars
amb total impunitat, les brutals conseqüències socials i
ecològiques del Plan Puebla Panamà, la resolució de la Suprema
Cort de Justícia mexicana sobre les més de 300 controvèrsies
interposades contra la Llei de Drets i Cultura Indígenes
aprovada pel congrés mexicà en contra dels Acords de San Andrés.

	
L'escrit comptava amb el suport del XXII Congrés de Teologia
(clausurat a Madrid el 8 de setembre per Samuel Ruiz, bisbe
emèrit de San Cristobal de Les Cases), al costat de la resta de
signatures d'igual interès i importància, ja de persones a
nivell individual o en representació de distintes organitzacions
i col·lectius, principalment de l'estat espanyol però també
enviades des d'altres països: Alemanya, Argentina, Brasil,
Colòmbia, Xile, Equador, EEUU, França, Guatemala, Holanda,
Itàlia, Mèxic i Perú. 
	
Amb l'anterior també es va fer lliurament del Manifest elaborat
a l'agost per la 3ª CCIODH (comissió civil internacional
d'observació de drets humans a Mèxic), avalat igualment per
centenars de personalitats, parlamentaris, dirigents polítics,
acadèmics, sindicats, organismes socials i ciutadans de 18
països d'Europa, Amèrica Llatina i Africa. 
	
A l'Ambaixada Mexicana vam ser rebuts -amb reserves- pel
secretari d'Assumptes Polítics i el Conseller de Drets Humans,
qui van explicar la seva percepció de l'actual política del
govern del president Vicente Fox, en línia amb el que aquest va
dient per aquí i per allà (bla, bla, bla...) 
	
El discurs “oficial” al que es va limitar el diàleg no va
acceptar que actualment continua la massacre dels indígenes
zapatistas amb un cercle de cobertura impune per part del
govern, que els cèrcols militars segueixen incrementant-se al
voltant de les comunitats identificades amb els zapatistas, i
que Fox continua signant convenis empresarials i amb EEUU
tendents a l'explotació indiscriminada dels recursos naturals de
Mèxic, i especialment els de Montes Azules, territori indígena
que constitueix un dels principals reductes de biosfera i
pulmons del continent americà. DIFUSIÓ DE 

LA SITUACIÓ A CHIAPAS EN ACTE PÚBLIC DE MADRID. 
	
El dia 5 d'octubre, després de participar com bloc “vermell i
negre” en la manifestació convocada pels sindicats oficials
CCOO-UGT contra el Decretazo (mesures de retallada contra les
prestacions d'atur), la Confederació General del Treball (CGT)
va realitzar un acte públic i diferenciat, reivindicant la
necessitat d'altra vaga general com continuació de la realitzada
el 20 de juny i sumant a tot l'anterior la protesta per la
política antisocial del govern i les seves altres reformes
laborals. 
	
L'acte, amenitzat amb l'actuació de diversos grups musicals, va
comptar amb la intervenció de diversos representants dels
sectors i col·lectius més afectats per aquesta política
(desocupats, immigrants, dona, estudiants, etc)... Així mateix,
presentats pel grup Vantroi després de la seva participació, dos
components de la Comissió de Solidaritat amb Chiapas de la CGT
van prendre la paraula per a explicar la situació que sofreixen
les comunitats indígenes mexicanes, recalcant que la lluita
contra el neoliberalisme ha de passar necessàriament per la
solidaritat amb el moviment zapatista. Durant la nostra
intervenció i al seu terme els presents (diversos centenars) no
van parar de cridar allò de “Zapata viu, la lluita segueix i
segueix”. 

JORNADES DE SUPORT A LA LLUITA ZAPATISTA. 
	
En memòria dels companys zapatistes assassinats el passat agost
pels paramilitars i sota les consignes de ¡Prou de Guerra a
Chiapas! , ¡No a la violència paramilitar contra les comunitats
en resistència! I ¡Per una Pau Justa i Digna!... del 9 al 11 del
present mes d'octubre la Comissió de Solidaritat amb Chiapas de
la CGT va organitzar unes Jornades de Suport a la Lluita
Zapatista a Madrid amb el següent programa: 
- Dimecres 9 d'octubre, en l'Escola Popular de Prosperitat (La
“Prospe”), Exposició de Pintura i Fotografies, Video-Documental
“Chiapas: història i dignitat”... una història retrospectiva de
la Història recent i els seus protagonistes, i Xerrada-debat
sobre “La situació actual a Chiapas”. 
- Dijous 10 d'octubre en el Centro Social Okupat “El Laboratorio
III”, Exposició de Pintura i Fotografies, Video "Resum de
l'Informe de la 3ª visita de la CCIODH (Comissió Civil
d'Observació dels Drets Humans) a Chiapas" realitzada del 18 de
febrer al 3 de març de 2002, i Xerrada- debat sobre “El Plan
Puebla-Panamà”. 
-Divendres 11 d'octubre, a les 18 hores en el local de la CGT,
c/ Alenza 13, Taller Zapatista en relació amb les 5 Declaracions
del EZLN i FESTA. 

Comissió Confederal de Solidaritat amb Chiapas de la CGT (estat
espanyol) 

***********************************************************

CAMPAÑA INTERNACIONAL CONTRA ELS CRIMS DE COCA-COLA 
"CONTRA LA IMPUNITAT, COLÒMBIA RECLAMA JUSTÍCIA" 

Campanya contra el terror de les Transnacionals a Colòmbia 
EL SABOR A MORT DE LA COCA-COLA

La transnacional coca-cola, és una de les sis empreses
d'aliments i begudes més grans del món i factura anualment a
Colòmbia, per raó de vendes de manera directa, USD 39 milions i
per mitjà de PANAMCO, empresa embotelladora que posseeix la seua
franquícia, USD 364 milions de dòlars. 
	
Coca-cola és el símbol mundial de l'anomenat American Life Style
i només la seua marca està avaluada en l'astronòmica xifra d'USD
40.000 milions.
	
Coca-cola és un dels millors exemples de la globalització
neoliberal; mentre els seus guanys ascendeixen cada dia, les
situació dels seus treballadors és cada vegada més precària. En
els últims anys han sigut acomiadats a Colòmbia més de 10.000
treballadors de coca-cola i han sigut substituits per mà d'obra
temporal. Per mitjà dels contractes temporals i la contractació
de serveis, la transnacional evita els costs que signifiquen
l'estabilitat laboral i la seguretat social per als treballadors
i al mateix temps incrementa els seus beneficis econòmics. Per
una altra part, la transnacional i les empreses que funcionen
davall la seua franquícia, permanentment pretenen desmuntar les
garanties laborals aconseguides pels treballadors i consagrades
en els convenis col·lectius de treball.
	
Enfront d'aquesta situació, els treballadors s'han organitzat i
mobilitzat per a defensar els seus drets i la resposta de la
transnacional ha sigut el terror i la repressió. En els últims
10 anys han sigut assassinats set treballadors de Coca Cola, 3
d'ells en plena negociació de plec de peticions, 2 han sigut
desapareguts, 48 han sigut desplaçats i 2 exiliats. També s'han
presentat nombroses detencions injustes de dirigents, les
mobilitzacions i protestes obreres han sigut militaritzades i en
molts casos els escortes personals de gerents i els cossos de
seguretat de l'empresa han sigut 
utilitzats per a agredir l'organització sindical. Òbviament la
legislació laboral i els drets convencionals han sigut
permanentment violentats. Producte d'aquesta agressió
sistemàtica, el sindicat de la Indústria de l'alimentació
SINALTRAINAL, que agrupa entre altres els treballadors de
coca-cola, ha reduït el seu nombre d'afiliats del 5400 a 2300.
	
L'actitud del govern colombià ha sigut la d'una total
complicitat amb la transnacional. Mostra d'això és la total
impunitat en què se mantenen els crims i les agressions al
sindicat i als seus 
treballadors. 
	
Per aquesta raó SINALTRAINAL ha presentat una demanda penal
contra Coca-cola davant de la Cort del Districte Sud de la
Florida (Miami) en els Estats Units, invocant l'anomenada llei
Alien Torts Claims Act (ATCA), aprovada pel Congrés dels Estats
Units en 1789. Per a realitzar aquesta demanda el sindicat ha
comptat amb el suport i la solidaritat d'United Steel Workers i
del Fons Internacional de Drets Laborals dels Estats Units.
	
Però per a detenir l'acció criminal d'una de les més grans
transnacionals del món , no és prou només una demanda. Per a
complementar aquesta acció, SINALTRAINAL, ve treballant per a
realitzar una Audiència Pública Popular, com a expressió de la
lluita del poble colombià per superar els efectes devastadors
del terrorisme d'Estat i la política de les empreses
multinacionals.
	
Davant d'açò, un grup de persones i organitzacions, compromeses
en la lluita per un nou ordre internacional basat en la justícia
social i la solidaritat internacionalista considerem que:
a.. L'ambició i l'afany de lucre il·limitat de les
Transnacionals, i en aquest cas de Coca-cola, provoquen la
misèria i la precarietat del mercat laboral en el món sencer. 
b.. Els Governs de països dependents com Colòmbia, no assumeixen
cap compromís amb el respecte als drets laborals, perquè estan
vinculats als interessos econòmics i polítics de les
transnacionals. 
c.. Només la solidaritat internacionalista i la lluita unitària
contra el poder de les transnacionals poden generar la pressió
necessària per a detenir el terror i la massacre laboral en
països com Colòmbia.

Per tot l'anterior hem decidit llançar una campanya de
solidaritat i denúncia amb els següents propòsits:
a.. Construir ponts de germandat entre els pobles i la classe
obrera de Colòmbia i Europa. 
b.. Garantir l'existència com a interlocutor social de
SINALTRAINAL i el sindicalisme colombià. 
c.. Recolzar i participar el procés de l'Audiència Pública
Popular, s'han realitzat audiències a Atlanta, USA, el 22 de
Juliol, a Brussel·les, Bèlgica, el 10 d'octubre i es farà a
Bogotà el 5 de Desembre. 
d.. Recolzar la Campanya Internacional "Contra la Impunitat,
Colòmbia Demana Justícia". 
e.. Desemmascarar la política criminal de la transnacional
Coca-cola. 
f.. Generar una pressió social i política contra la
transnacional per a que suspenga les seues polítiques
d'extermini sindical i precarització del mercat laboral i contra
l'estat colombià perquè enjudicie i castigue als responsables
dels assassinats a sindicalistes colombians. 
g.. Contribuir al moviment de resistència contra la
globalització econòmica neoliberal.

La campanya exigeix de la Transnacional Coca-cola :
a.. Que suspenga els acomiadaments de treballadors a les seues
plantes en Colòmbia i altres parts del món. 
b.. Que garantisca l'estabilitat laboral i la seguretat social
dels seus treballadors a Colòmbia i altres parts del món. 
c.. Que respecte el dret a l'organització i la mobilització
sindical. 
d.. Que respecte els drets laborals aconseguits en les
convencions col·lectives de treball. 
e.. Que assumisca la responsabilitat en la reconstrucció
integral de el destruït pel terrorisme ha implementat contra els
seus treballadors. 
f.. Que renuncie a la coacció i la repressió contra els seus
treballadors.

De l'estat colombià: 
a.. Que detinga la criminalització de la protesta social i
l'empresonament injustificat de dirigents sindicals i populars. 
b.. Que es jutge i castigue els responsables dels assassinats de
sindicalistes colombians. 
c.. Que garantisca i respecte el dret d'organització i
mobilització del poble colombià. 
d.. Que detinga el terrorisme d'Estat i desmunte els grups de
mercenaris paramilitars.

De la comunitat Internacional exigim les mesures necessàries per
a sancionar les transnacionals que atempten contra els drets
socials, econòmics i culturals dels pobles i al mateix temps que
es comprometa amb la construcció d'un món solidari, on la
dignitat humana i la vida primen sobre l'acumulació de capital.

La campanya és un procés de resistència i lluita contra la
globalització neoliberal, és un procés de solidaritat
internacionalista que busca alternatives al model social
totalitari de la globalització, és un procés de conscienciació,
organització i resistència, 

Comunicació ACSUR-Las Segovias València 
correu-e: acsurval@nodo50.org 
telèfon i fax: : 963806482 
-----------------------------------------------------------------

CAMPANYA INTERNACIONAL CONTRA ELS CRIMS DE COCA-COLA 
"CONTRA LA IMPUNITAT, COLÒMBIA CLAMA JUSTÍCIA"

El divendres 13 de setembre Blanca València, sindicalista i
membre de l'associació pro drets humans SEMBRAR, va presentar
CGT del País Valencià la campanya internacional del Sindicat
colombià SINALTRAINAL (Sindicat Nacional de Treballadors de la
Indústria i l'Alimentació) "Contra la impunitat, Colòmbia clama
justícia".
	
Diversos membres d'aquest sindicat colombià (pertanyent a la
CUT, Central Unitària de Treballadors) estan recorrent Amèrica i
Europa per a donar a conèixer el que succeeix a Colòmbia,
particularment els assassinats de dirigents obrers i sindicals
per part de l'Estat i d'empreses transnacionals com a Cola-Cola
i les seues embotelladores.
	
Colòmbia és un país sud-americà ric en recursos però espoliat
per Estats Units i pràcticament de la seua propietat. Des de fa
anys, per a afavorir al màxim els interessos estratègics dels
ianquis 
(implantació d'indústria amb mà d'obra barata i submisa
garantida, apropiació dels recursos naturals, posicionament per
a la guerra militar i comercial a Amèrica Llatina fruit de la
reacomodació del 
capital internacional...) els governs titella colombians
responen a la perfecció a la veu de l'amo.
	
D'aquesta manera, en 1990 Uribe Vélez (actual president) va ser
ponent d'una legislació laboral que va implantar dràstics
retalls socials i sindicals com l'eliminació de la negociació
col·lectiva i 
de qualsevol límit a les empreses multinacionals. Avui Uribe
Vélez patrocina el Pla Colòmbia contra el terrorisme i ha posat
en marxa la campanya d'1 milió d'informadors (és a dir, la
legalització de la 
caça de bruixes i els paramilitars).
	
Com sostenir una situació tan desfavoridora per a la major part
de la població? Els desplaçaments forçosos de comunitats
senceres, el genocidi d'indígenes, els abusos dels capitalistes,
un 58% de la població sumida en la pobresa... susciten una
resposta organitzada de 
molts treballadors i sindicalistes. Per a contrarestar aquest
molest "obstacle", les empreses, en alguns casos servint-se dels
paramilatars de les AUC, sempre emparades per l'estat repressor,
s'han dedicat a assassinar els obrers que reivindicaven els seus
drets (4.000 morts en 10 anys), per no parlar de les amenaces i
les desaparicions.
	
D'aquesta manera SINALTRAINAL ha passat de tenir 5.400 afiliats
a 2.743... en els últims deu anys han assassinat a 8 dels seus
dirigents, 2 han hagut d'exiliar-se i 48 han sofert desplaçament

forçós. I tots ells estan vinculats a la coca-cola.
	
La "justícia" colombiana és impermeable a aquests crims pel que
sindicalistes de SINALTRAINAL han optat per eixir fora del seu
país per a acabar amb la impunitat que protegeix als verdaders
terroristes.
	
Per a començar, SINALTRAINAL va emprendre una acció judicial
contra Coca-Cola als Estats Units el 20 de juliol del 2001
aportant proves, testimonis i dades. Però, desconfiant de la
"justícia" dels 
poderosos, també ha posat en marxa una via alternatiu: les
Audiències Públiques Populars. La primera d'elles va ser en
Montreal, la segona serà a Brussel·les el pròxim 10 d'octubre i
la següent en Bogotà el 5 de desembre on se celebrarà a més els
dies 6 i 7 un Fòrum Internacional sobre empreses transnacionals
i drets humans. 
	
Blanca València, acompanyada de dos companys de Cedsala, un
d'ells delegat sindical de CGT, va proposar que algun
representant del sindicat acudisca a alguna de les pròximes
audiències públiques. A més, va deixar a l' organització cartes
d'adhesió a la Declaració Política de la Segona Audiència
Públics Populars i fulls de recollida de signatures perquè els
sindicalistes i afiliats a CGT coneguen la campanya i
s'adherisquen a ella.
	
La sindicalista de SINALTRAINAL que ens va donar a conèixer la
campanya va ressaltar la importància que "les audiències siguen
populars, és a dir, que siguen els treballadors solidaris els
que, amb els seus actes i les seues denúncies, condemnen a la
coca-cola, a les multinacionals, al nou ordre econòmic i a
l'Estat colombià". 

Gabinet de Premsa de CGT-PV

**************************************************************

FASE FINAL DE LA CONFERÈNCIA DE PAU DE ELKARRI 

Quatre experts internacionals en mediació s'incorporen a la
Conferència de Pau per a Euskal Herria en la seva fase final.
Participen aquesta setmana en un seminari de treball i
assessoraran a Elkarri en l'elaboració de les conclusions finals
de la Conferència. 
	
El passat 22 de juny, Elkarri va presentar en el Centre Kursaal
de Donostia les conclusions provisionals de la Conferència de
Pau i va anunciar que les conclusions definitives i la clausura
d'aquest procés es realitzarien a la fi d'octubre. En aquell
acte es van donar a conèixer dos esborranys de text en discussió
dintre de la Conferència sobre els quals vam explicar el
següent: «Aquests esborranys són textos inacabats i, en
conseqüència, no són encara un acord. Representen una
confluència prèvia i elemental». 
	
També en aquell acte del 22 de juny vam anunciar que «a més de
culminar la discussió sobre aquests dos esborranys, l'objectiu
central d'aquest procés fins final d'octubre és definir un
Compromís. Plasmar tot el treball de la Conferència de Pau i el
contingut dels dos esborranys en un Compromís que pugui
formular-se clara i sintèticament en un o dos paràgrafs. Un
Compromís concret al servei de la pau que serveixi per a
aconseguir un consens plural entre les forces polítiques i que
pugui ser donat suport per la societat. Anem a definir aquest
compromís amb l'ajuda de moderadors i experts, consultant als
partits polítics i buscant la participació de la societat». 
	
Des del 22 de juny, estem complint amb l'anunciat en aquell
acte. La clausura de la Conferència de Pau i la presentació de
conclusions definitives es realitzarà el pròxim 26 d'octubre a
Bilbao. Mentrestant, estem desenvolupant un important esforç de
comunicació i petició de participació a la societat mitjançant
la distribució massiva de fullets informatius, fulles de
participació i octavetes. Estem celebrant també un ampli cicle
de xerrades per ciutats, pobles i barris de tota la nostra
geografia. Continua també el treball de l'equip de moderadors i
aquesta setmana celebrem un seminari de treball amb quatre
experts internacionals en mediació que s'incorporen així als
treballs de la Conferència de Pau en la seva fase final. 
	
Les personalitats convidades al «Seminari d'experts
internacionals en gestió i transformació de conflictes» són
Andrea Bartoli, William D. Weisberg, Harry Barnes i Alec Reid.
En primer lloc i abans de res, volem donar-los la benvinguda al
nostre país i mostrar-los el nostre més sincer agraïment per la
seva disposició i per l'esforç que van a realitzar durant
aquests dies. 
	
Andrea Bartoli és Director del «Centre Internacional per a la
Resolució de Conflictes» de la Universitat de Columbia a Nova
York. William D. Weisberg és membre del «Programa d'Anàlisi i
Resolució de Conflictes Internacionals» de la Universitat de
Harvard. Harry Barnes, va ser responsable del Programa de
Resolució de Conflictes del Centre Carter i actualment és
assessor i conseller de prestigiosos organismes internacionals.
Alec Reid és sacerdot redentorista del monestir de Clonard a
Belfast i ha estat figura clau en la mediació del procés pau
irlandès. 
	
Aquest seminari s'emmarca en el procés de Conferència de Paz i
té basicament tres objectius: •Conèixer les reflexions que
suscita a aquests experts un acostament a la nostra realitat de
violència, conflicte i falta de trobada, i recaptar les seves
aportacions, a partir de la seva pròpia experiència
internacional i acadèmica. 
•Assessorar a Elkarri en l'elaboració de les conclusions
definitives del procés de Conferència de Pau que es presentaran
el pròxim 26 d'octubre. 
•Col·laborar amb Elkarri en la definició d'un «Compromís» que
sintetitzi tot el treball de la Conferència de Pau i el
contingut dels dos esborranys. 
	
El pla de treball d'aquest seminari es basa en la celebració
d'una àmplia ronda d'entrevistes amb agents socials i
representants polítics, que es completarà amb una important
trobada entre experts i moderadors de la Conferència de Pau.
Després l'equip d'experts elaborarà i presentarà un avanç de
primeres conclusions que servirà de base a un informe definitiu
posterior. Es tanca d'aquesta manera la fase de consulta als
partits polítics i s'obre un període per a l'elaboració de
conclusions. 	Afrontem la fase final de la Conferència de Pau
amb plena consciència de l'adversitat del moment i dels
obstacles enormes amb que avui es troba qualsevol intent per
obrir una via de diàleg. Tenim tanta consciència d'aquesta
realitat com convicció que aquesta situació té una alternativa i
que no hi ha sortida definitiva si aquesta no s'assenta en els
principis de diàleg i no-violència, d'acord plural i de
llibertat de decisió. Precisament per això, i com ja hem
anunciat en anteriors compareixences, el pròxim 26 d'octubre al
costat de les conclusions definitives del procés de Conferència
de Pau, Elkarri presentarà un projecte d'alternativa a la
situació actual. 

Més Informació: 
Correu-e: info@elkarri.org 
Web: www.elkarri.org 

**************************************************************

EL GOVERN ESPANYOL DESTINA EL 34% DEL DESPESA EN INVESTIGACIÓ A
PROGRAMES MILITARS 

Helicòpters d'atac, un míssil, un carro de combat i fins un
submarí figuren entre els programes militars que el Govern ha
inclòs en el pressupost d'investigació i desenvolupament per a
2003, en el qual un de cada tres euros es destinarà a crèdits a
empreses per a fabricar armes. Aquests programes s'afegeixen als
anteriors existents en aquest apartat (fragates, avions i carros
de combat) a càrrec del pressupost del qual s'ha finançat no
només la fase d'I+D, en cas d'existir, sinó també la construcció
de les unitats, algunes de les quals ja circulen. 
	
El Govern es resisteix a invertir en ciència i Espanya el 2001
només va dedicar el 0,94% del PIB a tal fi (0,45% el sector
públic i la resta el sector privat), enfront de gairebé el 2% de
mitjana dels països de la UE. Si es descompta el discutit
desviament de part del pressupost d'I+D a programes militars, el
percentatge del PIB descendiria al 0,75%, el que situaria a
Espanya en l'últim lloc europeu. 
	
En el pressupost de 2003 el Govern consolida la tendència que va
iniciar en 1996 d'engreixar el Capítol 8 (crèdits a empreses) de
la Funció 54 dels pressupostos Generals de l'Estat (la despesa
pública en I+D) amb el diners destinat a finançar la
participació espanyola en programes militars internacionals,
consignant aquesta despesa com destinat a investigació i
desenvolupament. 
	
Aquest any, les despeses militars de la Funció 54 ascendeixen a
1.373 milions d'euros, el que suposa un 34,32% del total de
4.000 milions. És a dir, un de cada tres euros destinats a
investigació i desenvolupament pel govern es gastarà en aquests
programes militars. Aquest percentatge ha disminuït lleugerament
respecte a l'any passat per haver acabat el programa del
Eurofighter, l'avió de combat europeu, però s'han incorporat 13
nous projectes militars que aniran necessitant més diners en els
anys següents a 2003 . 

**********************************************************
**********************************************************
**********************************************************

Confederació General del Treball (CGT) 

Realitzat per CGT Reus: baixc-p@cgt.es

Si no desitges rebre el butlletí, avisan’s.*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos Information Center