A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(ct) Butlletí Contrainformatiu nº71 (1ª part)

From CGT Reus <baixc-p@pangea.org>
Date Wed, 16 Oct 2002 08:35:07 -0400 (EDT) ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________BUTLLETÍ CONTRAINFORMATIU Nº 71 
Secretaria de Comunicació del Comitè Confederal de Catalunya de
la CGT. 14-10-02 . 

* * * * *

Continguts: 

- DAVANT LA MINIREFORMA DEL DECRETAZO, DES DE CGT SEGUIM
APOSTANT PER LA NECESSITAT DE LA MOBILITZACIÓ 

- PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU EN LA FUNCIÓ PÚBLICA 

- EL CAMP D'EXTREMADURA I ANDALUSIA ES QUEDA SENSE EL SUBSIDI
AGRARI 

- PACTE DE PENSIONS O LA PRECARIETAT EN LA JUBILACIÓ 

- SEAT: L'IMPERI CONTRAATACA 

- ES CONSTITUEIX LA SECCIÓ SINDICAL DE CGT DE LA CAM A LA
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

 - PETICIÓ DE SOLIDARITAT AMB UN COMPANY DE CGT SANCIONAT A
GRAFICAS SAN FRANCISCO DE SARAGOSSA 

- EL JUTGE OBLIGA A L'EMPRESA MITASA A PAGAR LA LIQUIDACIÓ ALS 8
AFILIATS A CGT 

- CGT DENUNCIA LES OPOSICIONS DE CECOSAM A CÒRDOVA 

- L'HOTEL ABBA DE BILBAO READMET ALS 12 TREBALLADORS ACOMIADATS 

- ELS SINDICATS DENUNCIEN ASSETJAMENT LABORAL EN EL SERVEI DE
FARMÀCIA DE L'HOSPITAL VALME DE SEVILLA 

- CONVOCADES NOVES MANIFESTACIONS CONTRA L'ATAC A L'IRAQ 

- MARXA PER UNA NOVA CULTURA DE L'AIGUA I MANIFESTACIÓ A
VALÈNCIA 

 * * * * *

DAVANT LA MINIREFORMA DEL DECRETAZO, DES DE CGT SEGUIM APOSTANT
PER LA NECESSITAT DE LA MOBILITZACIÓ 

El dilluns 7 d'octubre de 2002, Comissions Obreres i UGT, havien
estat convocades pel ministre de Treball, el mateix dia que
finalitzava el termini de presentació d'esmenes al projecte de
Llei de Mesures Urgents per a la Reforma del Sistema de
Protecció per Atur i Millora de la Ocupabilitat, procedent del
“Decretazo”. 

Aquell mateix dia el Govern del PP, pressionat per la vaga
general del 20-J i les mobilitzacions del 5 d'octubre, feia
públiques una sèrie de modificacions en el Dcretazo que van ser
valorades positivament pels sindicats majoritaris, però en
realitat el Govern, sota l'aparença d'una reforma del contingut
del “Decretazo”, sols pretén mesures de maquillatge, que vénen a
beneficiar la seva castigada imatge, però no satisfan, les
exigències dels treballadors i dels aturats. 

La filosofia amb la qual va néixer el Decretazo es manté
inalterable, aquesta postura en que van basar el Decretazo es
manté en els següents extrems: 
- Es manté l'eliminació dels salaris de tramitació, sobre la
base de l'acceptació de la improcedència de l'acomiadament, en
48 hores, per l'empresari. 
- Es manté l'eliminació del PER, per tant a Extremadura i
Andalusia es queen sense el subsidi agrari. 
- Es manté la discrecionalitat dels funcionaris de l'INEM, per a
valorar quan una oferta d'ocupació és adequada i en conseqüència
el rebuig de la mateixa, suposa la sanció de l'aturat. 
- Es manté l'obligatorietat de subscriure el compromís
d'activitat. 
- Es manté la mobilitat geogràfica dels treballadors aturats. 
- L'eliminació del subsidi d'atur per a emigrants retornats. 
- Es manté el còmput de l'habitatge habitual a l'efecte de
rendes per a la denegació del subsidi per atur. 
- Els treballadors majors de 52 anys beneficiaris del subsidi
per atur estan obligats a acceptar qualsevol col·locació que
se'ls ofereixi, inclosa la participació en treballs socials. 
	
Aquesta és una primera valoració realitzada sobre la base del
comunicat pel govern i en el moment en el qual disposem del text
concret de les esmenes farem la valoració definitiva. Però per
tot el que s'ha dit, creiem que segueixen existint els motius de
rebot absolut al Decretazo i mantenint-se la necessitat de les
mobilitzacions. 
	
A l'espera de conèixer el text definitiu de les esmenes del PP
al Reial decret Llei 5/2000 hem de ressaltar el que al nostre
judici és el gran engany del discurs compartit pel govern i els
sindicats majoritaris UGT i CCOO sobre les mesures que se suposa
modifiquen el decretazo, especialment en el punt mes polèmic,
els salaris de tramitació. No és veritat que s'hagi produït una
retirada del contingut del decretazo. El govern simplement ha
utilitzat una argúcia legislativa com estratègia per a rebaixar
el cost de l'acomiadament per als empresaris i permetre que UGT
i CCOO es rentin la cara sense donar-los pràcticament res a
canvi. 
	
Amb la nova redacció existeix la possibilitat que el treballador
arribi a percebre els salaris de tramitació, només en el cas de
trobar-se davant un empresari especialment obstinat. El govern,
d'aquesta manera, recondueix la situació cap a una nova pràctica
en la qual l'empresari simplement amb acceptar que
l'acomiadament és improcedent veurà reduït substancialment el
cost mig dels acomiadaments. I els treballadors, per tant,
veuran també substancialment reduïts els ingressos mitjos en
concepte d'indemnització per acomiadament. 
	
No podem oblidar en cap moment que estem parlant d'un mercat
laboral majoritàriament precaritzat, en el qual les successives
reformes laborals pactades per UGT i CCOO amb el govern, fan que
la indemnització que ha de lliurar l'empresari al treballador a
fi de contracte sigui, de mitjana, absolutament ridícula. 
	
Ens trobem, doncs, davant un robatori real en els ingressos dels
treballadors.

 DESPRÉS DE L'APARENT TEMPESTA TORNEM A LA PAU SOCIAL 

Una vegada escenificada la trobada entre UGT-CCOO i el govern,
toca ara escenificar el retrobament amb la patronal. Des de CGT
ens vam oposar des de la primera trobada a l'Acord
Interconfederal 2002, pactat pel sindicats majoritaris amb la
patronal, amb el qual intentaven posar un llistó a les
reivindicacions dels/as trajadores/as en la Negociació
Col·lectiva. 
	
Ens vam oposar a aquest acord per que el seu contingut ens
condemnava a tots/es a la pèrdua de poder adquisitiu, a la
flexibilització laboral i a l'increment de la temporalitat.
Condemnant-nos, per tant, a la precarietat, a la inseguretat i a
la mort per accident laboral. Afortunadament, l'Acció Sindical
de CGT i les nombroses mobilitzacions convocades en empreses de
tots els sectors, ens han permès impedir l'aplicació d'aquest
Acord Interconfederal 2002 . 
	
En aquests moments, amb el fantasios disseny realitzat pel
govern per als Pressupostos Generals de l'Estat 2003, i amb els
objectius de la Vaga General àdhuc per satisfer, acceptar les
propostes del govern i asseure's amb la patronal per a
perllongar l'Acord Interconfederal al 2004 és, per a nosaltres,
inacceptable i constitueix un afront per a qui hem protagonitzat
tantes i tantes mobilitzacions al llarg dels últims mesos. 
	
Des de CGT rebutgem la reforma del decretazo plantejada pel
govern, i rebutgem l'intent de prorrogar l'Acord Interconfederal
per a la Negociació Col·lectiva. Només la fermesa i la
mobilització ens permetran aconseguir un canvi real en la
política econòmica i social del govern. 

Madrid, 9 d'octubre de 2002 
Secretaria de Comunicació Comitè Confederal CGT 

**************************************************************

PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU A LA FUNCIÓ PÚBLICA 

El govern, continuant amb la mascarada orquestrada entorn dels
ficticis Pressupostos Generals de l'Estat 2003, intenta novament
enganyar als funcionaris amb una oferta del 3% d'increment
salarial. 
	
Si fa pocs dies ens referíem a l'engany dels salaris de
tramitació, que el govern pretén finalment dur-se per davant,
ara no ens queda més remei que denunciar un nou robatori a
tots/es els/les treballadors/es de la Funció Pública. 
	
Presentar el 3% com una oferta generosa sobre la base de que el
govern ha previst per al pròxim anys un IPC del 2%, és
pretendre, a més de robar-nos, prendre'ns per ximples. L'IPC
d'aquest any es va a duplicar respecte a l'IPC previst pel
govern. A la fi d'any s'haurà perdut al voltant d'un 2% de poder
adquisitiu.
	
Durant els anys de govern del PP ens hem trobat amb una pèrdua
global acumulada entorn del 15%. El pròxim any podem preveure,
amb l'actual rumb de l'economia, que l'IPC se situarà entorn del
4%. Per tant, amb l'oferta del govern tornarem a perdre. 
	
Per a la CGT, es tracta de mantenir la fermesa i la mobilització
per a aconseguir recuperar el poder adquisitiu, així com tot els
drets socials que ens han estat segrestats. 

Madrid, 10 d'octubre de 2002 
Secretaria de Comunicació Comitè Confederal CGT 

*********************************************************

EL CAMP D'EXTREMADURA I ANDALUSIA ES QUEDA SENSE EL SUBSIDI
AGRARI 

El Govern ha escenificat un tancament en fals amb el qual pretén
enganyar als treballadors i aturats, amb una reforma del
Decretazo, que no és tal. Amb modificar l'agressió comesa,
pretén aconseguir acabar amb el conflicte social generat per
milions de persones que han expressat la seva completa oposició
a la lògica del Govern del PP. 
	
En l'àmbit del camp andalús encara és més greu, ni tan sols s'ha
molestat a aparentar que es va a reposar el dret dels
treballadors eventuals del camp. Han estat els treballadors del
camp i els seus conciutadans, els que han protagonitzant les
majors mobilitzacions en contra del Decretazo. El Govern ha fet
oïdes sordes al clam de treballadors i aturats i manté la seva
posició inicial sobre el subsidi agrari. 
	
La desaparició del Subsidi per Atur per a aquest col·lectiu,
significa que 230.000 treballadors d'Extremadura i Andalusia, es
queden sense el dret a percebre'l, doncs és impossible que
arribin a les jornades de treball que s'exigeixen per a cobrar
aquesta prestació. Sent els únics que cotitzant a l'INEM no van
a rebre cap contraprestació quan es trobin en l'atur. Res s'ha
pensat respecte a la situació que queden nombroses localitats
tant a Andalusia com a Extremadura, ni les conseqüències de
forçosa emigració que generarà aquesta regulació. 
	
Des de CGT, no afluixarem en les mobilitzacions, en defensa dels
drets dels treballadors del camp, per a derogar el decretazo. La
situació creada pel govern per a aquests treballadors, reforça
els motius per a una altra Vaga General. 

Madrid, 10 d'octubre de 2002 
Secretaria de Comunicació Comitè Confederal CGT 

************************************************************

PACTE DE PENSIONS O LA PRECARIETAT EN LA JUBILACIÓ 

El dijous 10 d'Octubre, es va reunir la comissió de seguiment
del pacte de pensions en la qual es van tractar fonamentalment
la pujada de les pensions, la jubilació gradual i flexible, la
jubilació anticipada i la pensió de viduïtat. 
	
Respecte a la pujada de les pensions se segueix mantenint la
intenció, malgrat els diferents indicadors i a les anàlisis de
tots els organismes econòmics, de mantenir la pujada, sobre la
base de la previsió de pujada de l'IPC del 2%. Res sosté aquesta
pretensió excepte la de seguir permetent la pèrdua de poder
adquisitiu real i el mantenir una ortodòxia econòmica sobre el
paper que perjudica als sectors més desfavorits. 
	
Sorprèn la referència com “millores” a l'obligada necessitat
d'obviar aquesta previsió del 2% i realitzar una pujada
concorde, com a mínim, a la realitat econòmica actual. Les
pensions de viduïtat, malgrat que ha d'arribar-se a el 52% de la
base reguladora l'any 2004, l'any passat només va passar del 45%
al 46%, i sembla que el Ministeri de Treball i Assumptes Socials
demorarà més el compliment dels seus propis pactes. 
	
Respecte a les mesures de jubilació flexible que permeten
compatibilitzar la prestació amb l'activitat laboral, des de CGT
denunciem que el que sembla una mesura que permet la lliure
elecció, no és més que sotmetre a nombrosos treballadors i
treballadores a continuar treballant donades les mínimes
quanties de les pensions, condemnant a estendre la vida laboral
per a mantenir un mínim nivell d'ingressos. Han analitzat el
descens de les jubilacions anticipades, el que demostra que
l'ampliació realitzada per les últimes reformes no són viables,
donades les dificultats per a arribar a els requisits per elles
fixats. 
	
CGT vol manifestar el seu defensa del sistema de pensions de la
Seguretat Social, el manteniment del poder adquisitiu de les
pensions i el qual no es condemni als treballadors i
treballadores a seguir treballant per mancar d'uns ingressos
dignes. Rebutgem els pactes entre CCOO, CEOE i MTAS que
precarizan encara més la vida dels pensionistes, condemnen al
treball més enllà de l'edat de jubilació, provoquen una major
competència en la precarietat entre qui no poden accedir i qui
no poden abandonar-lo, així com la contínua reducció de drets de
treballadors i treballadores. 

Secretaria de Comunicació Comitè Confederal CGT 

*************************************************************

SEAT: L'IMPERI CONTRAATACA 

Segons la legislació vigent, l'organització de l'empresa és
competència exclusiva de la seva Direcció. No obstant això, a
SEAT van més enllà i culpabilitzen als treballadors de la
desorganització premeditada de l'empresa per a justificar
l'injustificable. Després d'anys de beneficis, quan s'acaben les
reduccions fiscals amb les quals s'ha beneficiat des de la crisi
del 93, tornen a l'aguait els fantasmes de l'imperi. 
	
El passat 4 de juliol, la Direcció de l'Empresa, UGT i CCOO
signaven un acord de calendari per al segon semestre de 2.002.
S'arriba a aquesta data després de diverses reunions del Comitè
Intercentres en les quals l'Empresa proposava passar els dies de
Jornada Industrial pertanyents a aquest any, al segon semestre
del 2.003. Sorprenentment, el 4 de juliol canvia la seva posició
i “ofereix” el descans d'aquests dies dintre d'aquest any i de
forma col·lectiva. 
	
Aquests dies, comunament anomenats de “Jornada Industrial” són
dies festius per als treballadors, generats per la diferència
entre la Jornada Industrial de l'empresa (dies anuals de fàbrica
oberta i productiva 224 dies el 2.002) i la Jornada Laboral dels
treballadors 215 dies de treball el 2.002. Aquesta diferència de
9 dies, generalment, els treballadors la gaudim de forma
individual, en distints torns de 9 dies seguits al llarg de tot
l'any i mitjançant sorteig s'assigna a cada treballador el torn
que gaudirà aquests dies que li correspon descansar. Amb això es
generen unes 400 ocupacions durant un any, per a rellevar als
quals els toca el descans. No obstant això l'Empresa opta per
fer-los de forma col·lectiva, tancant la fàbrica i deixant de
produir durant 9 dies, cinc dels quals l'última setmana
d'octubre. 
	
El dia 3 de setembre, just tornar de vacances, la Direcció
comunica oficialment als sindicats el que ja era una remor
generalitzada des dels últims dies de juliol: la seva pretensió
de convertir en laborables els 5 dies d'octubre que dos mesos
abans havia donat com festius, traslladant el seu gaudi al segon
semestre del pròxim any. La posició de CGT, abans i després del
4 de juliol, és que aquests dies de diferència entre la jornada
dels treballadors i la de l'empresa, es gaudeixin per sorteig,
com fórmula menys dolenta per als treballadors i l'oposició
total i absoluta que fossin traslladats al pròxim any. 
	
Davant la negativa d'una majoria sindical (només UGT es mostra
d'acord) a acceptar la modificació d'un acord signat només dos
mesos abans, la Direcció comença a amenaçar amb paralitzar
acords de jubilacions, renovació de contractes a eventuals i la
sortida de producció a altres fàbriques del Grup VW, al·legant
falta de flexibilitat. Davant aquesta situació de negativa
sindical, l'Empresa opta per preguntar directament a cada
treballador la seva disposició a treballar de forma voluntària
els 5 dies d'octubre. En aquest pseudo-referèndum, amb nom i
cognoms de cada treballador, descobreix que el 80% de la
plantilla, segons dades no constatables de l'Empresa, es nega a
canviar els seus dies de descans i només un 20% accedeix
voluntàriament a treballar aquests dies, nombre insuficient per
a formar un sol torn. 
	
Tot seguit, desplega tot el seu poder mediàtic en una campanya
de premsa sense precedents en aquesta empresa culpant als
treballadors de no voler treballar i ser els responsables de la
decisió de passar producció del model Eivissa a Bratislava, una
cosa inaudita, quan des de fa diversos mesos estaven fent proves
a Landaben (Navarra) per a fer cotxes d'aquest model. A més, la
negativa a treballar els cinc dies més que vol l'empresa, suposa
la pèrdua de 5.000 cotxes i per tant no justifica de cap manera
la decisió de fer 20.000 anuals en una altra planta, el que
demostra que la decisió ja estava presa des de fa temps. 
	
Des de CGT s'envia una nota a la resta de sindicats dient que
davant la importància dels esdeveniments, és més necessària que
mai la unitat de tots els sindicats, donant una única opinió,
conjuntament amb la plantilla, i se'ls proposava a CCOO i UGT
per a això una sèrie de propostes que poguessin ser acceptades
per tots. Encara estem esperant la seva resposta, encara que
sabem que tant un sindicat com l'altre no volen saber res
d'accions unitàries. 
	
El passat dia 3 d'octubre, el Conseller de Treball de la
Generalitat, ens cita als tres sindicats per a conèixer de
primera mà la versió dels sindicats. Finalment acaba donant a
conèixer el seu oferiment com possible mediador en el conflicte
i demanant que mostrem una predisposició oberta davant unes
possibles negociacions que podrien donar-se a partir de gener
pròxim per a parlar de flexibilitat amb l'Empresa. ¿Es pot
culpar als treballadors de SEAT de no voler treballar? ¿Pot
dir-se que els sindicats de SEAT són tancats i no accepten
flexibilitat, quan UGT i CCOO han signat acords i convenis cada
vegada més flexibles, en els quals els 215 dies de jornada anual
es poden convertir en 237? Evidentment, només diuen el que els
interessa. 
	
A SEAT hi ha molta flexibilitat i els treballadors treballen
bastant més de les 1.720 hores anuals que marca el conveni
col·lectiu vigent: 39 dissabtes a l'any, l'Empresa convoca
jornada addicional de treball i els treballadors,
obligatòriament, hem d'assistir al treball. En els tallers de
Premses i Xapistería existeixen “Torns Especials” que cada cap
de setmana s'afegeixen als dissabtes esmentats anteriorment,
generalment en diumenge a la nit. Hi ha un “corredor de
vacances” per a no tancar la fàbrica en el mes d'agost. La
flexibilitat que suposa l'anteriorment descrita “Jornada
Industrial”. Els “mòduls d'arrencada” usats en moltes ocasions
per a fer producció i altres accions cada vegada menys puntuals
amb personal voluntari. 
	
La plantilla d'aquesta empresa està ja farta de no poder gaudir
dels dies de descans que li corresponen i passar-se la vida en
la fàbrica, ni de tenir un calendari laboral a l'inici de cada
any per a poder-se planificar el seu oci. Així doncs, no deuria
sorprendre a ningú el resultat de la consulta realitzada
unilateralment per la Direcció. Molt menys, tenint tan recent en
la memòria l'actuació de l'Empresa el dia de la nevada de
desembre de 2.001 i les conseqüències que això ha suposat a la
plantilla. Per tant, no es pot dir que en SEAT no hi ha
flexibilitat. Altra cosa és la forma que sigui usada. 	Si en la
fàbrica de Martorell no hi ha organització, com diu el Sr.
President Schleef, no és culpa dels treballadors, que bastant
estem posant de la nostra part des de fa diversos anys, i és una
vergonya i una irresponsabilitat que siguem, precisament els
treballadors, els que hàgim de pagar una vegada més els plats
trencats de la incapacitat i la dolenta gestió dels directius
que deuen organitzar. El problema es genera quan la flexibilitat
s'usa per a la realització del programa normal de producció
anual i no per al que ha de servir: per a les puntes de
producció, comandes puntuals, etc. 
	
La garraperia que està tenint VW en les inversions per a
instal·lacions de SEAT, suposa una disminució en la capacitat
productiva de les mateixes, que després es vol solucionar amb
constants augments dels ritmes de treball i de flexibilitat,
fent treballar més als treballadors per a fer la producció que
les instal·lacions no són capaços de donar. Al final, el
resultat d'això és, entre altres coses, un alt índex
d'absentisme generat per la falta de descans dels treballadors. 
	
Coneixem la falta d'escrúpols de les multinacionals i VW és una
d'elles posant sempre les raons econòmiques per sobre de la
salut, la dignitat i els drets de les persones. Els treballadors
som considerats com una mercaderia més del seu negoci. Actuant
d'aquesta forma, se li ha vist el plumero i les seves veritables
intencions. Havien de justificar el que ja havia decidit fa
temps: el trasllat de produccions de Martorell a Bratislava,
donant-li la culpa als treballadors. 

Secció Sindical de CGT SEAT Martorell 

***************************************************************

ES CONSTITUEIX LA SECCIÓ SINDICAL DE CGT DE LA CAM A LA
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 

El 18 de setembre va quedar constituïda en Assemblea d'afiliats
la Secció Sindical de la CGT de la CAM (Caixa d'Estalvis del
Mediterrani) en la província de València. Aquesta nova Secció
Sindical ve a estendre al llarg del País Valencià la política
sindical de CGT que es va iniciar amb la creació de la Secció
Sindical de la CAM a Alacant, província en la qual CGT conforma
majoritàriament el Comitè d'Empresa d'aquesta caixa d'estalvis. 
	
La companya Irene Sanroque Muñoz s'ha fet càrrec de la
Secretaria General de la nova Secció Sindical i a la pregunta de
quin ha estat el procés per a crear la secció respon: "molts
treballadors de la CAM estaven esperant que això succeís. Ens
hem trobat amb el suport de molta gent que ha vist com a Alacant
la CGT desenvolupava una labor honesta i fructífera." 
	
En aquest sentit cal destacar que el Secretari d'Organització és
un sindicalista de reconeguda trajectòria que va decidir
abandonar CC.OO. i afiliar-se a CGT on ha trobat el respatller i
la voluntat de fer un treball realment d'acord amb els
interessos dels treballadors. 
	
D'altra banda, Irene Sanroque es mostra optimista de cara a les
noves eleccions sindicals que se celebraran a la fi de novembre:
"penso que existeix la possibilitat d'entrar en el Comitè
d'Empresa". Quant a la situació actual de la CAM i de les caixes
d'estalvis en general, fusions i intents de privatització per
part del govern del Partit Popular, l'alternativa sindical que
proposa CGT és el rebuig a la fusió amb Bancaja, hagi o no
corporació financera; la lluita ferma contra la deterioració
que, des de fa anys i amb la complicitat del sindicalisme
oficial, estan sofrint les condicions laborals del personal; i
l'oposició frontal a la privatització de les caixes d'estalvis. 
	
Per a contactar amb les Seccions Sindicals de CGT de la CAM: 
www.cgt.es/cam 
Tel.: 96 383 44 40. 

Gabinet de Premsa de CGT-PV València 

***********************************************************

PETICIÓ DE SOLIDARITAT AMB UN COMPANY DE CGT SANCIONAT A
GRAFICAS SAN FRANCISCO DE SARAGOSSA 

El company Francisco Muñoz Pérez, delegat de CGT a Graficas San
Francisco (Saragossa) ha estat sancionat amb 15 dies de
suspensió d'ocupació i sou, les raons que al·lega l'empresa són
d'indisciplina per no atendre les ordres de l'encarregat. Les
raons reals són que el company ha denunciat en repetides
ocasions a l'empresa, per incompliment de legislació en matèria
de salut laboral, excés d'hores extres, etc... 
	
Es tracta d'una clar cas de persecució sindical cap a un company
de CGT. Us demanem, que envieu faxos i correus electrònics de
protesta i solidaritat demanant la retirada de la sanció. Els
faxos o correus electrònics cal manar-los a: 
A L'ATENCIÓ DEL GERENT : MIGUEL ANGEL MURILLO LOPEZ. 
FAX: 976210470 
CORREU ELECTRÒNIC: info@sanfranciscosl.com 

El text pot ser: “ JA N'HI HA PROU DE PERSECUCIÓ SINDICAL I
PERSONAL AL COMPANY FRANCISCO MUÑOZ PEREZ. RETIRADA DE LA SANCIÓ
¡JA! 
QUI AGREDEIX A UN AFILIAT DE CGT AGREDEIX A TOTA LA CGT” 

CGT, Federació Local de Saragossa 

**************************************************************

EL JUTGE OBLIGA A L'EMPRESA MITASA A PAGAR LA LIQUIDACIÓ ALS 8
AFILIATS A CGT 

	
La jutjesa del Jutjat social de Lleida ha estimat la demanda
presentada per la Confederació General del Treball (CGT) en la
qual es reclamava a Manufactures i Indústries Tèxtils Agrupades
(Mitasa) el pagament de la liquidació de vuit empleats afiliats
a aquest sindicat que van ser acomiadats de la planta d'Alfarràs
i posteriorment readmesos per ordre judicial al considerar
l'acomiadament improcedent. 
	
La sentència obliga a l'empresa tèxtil –que va presentar fallida
a la fi de setembre– a satisfer als vuit assalariats un total de
23.310,85 euros (prop de quatre milions de pessetes) més el 10%
en concepte d'interessos de demora. 
	
La Confederació General del Treball ha enviat sengles telegrames
a Mitasa i a la presidenta del comitè d'empresa amb l'objectiu
de conèixer l'actual situació que es troba l'empresa al·legant
falta d'informació sobre la fallida. 

****************************************************************

CGT DENUNCIA LES OPOSICIONS DE CECOSAM A CÒRDOVA 

La Confederació General del Treball (CGT) ha denunciat la
convocatòria de selecció de 40 places en l'empresa municipal
Cementiris i Serveis Funeraris de Còrdova (Cecosam) a l'entendre
que la mateixa va vulnerar els principis de publicitat, mèrit i
capacitat dels participants. El judici se celebrarà el 27 de
novembre en el Jutjat social nº 3 de Còrdova. 
	
D'aquesta forma, la CGT actua contra les bases de la
convocatòria al considerar que no es van respectar els principis
que deuen regir en les oposicions i sol·licita al jutjat la
nul·litat de la mateixa o, subsidiàriament, la supressió de
l'entrevista personal que els aspirants havien de realitzar
després d'haver superat abans dos exercicis, un teòric i un
altre pràctic. 

***************************************************************

L'HOTEL ABBA DE BILBAO READMET ALS 12 TREBALLADORS ACOMIADATS 	

La Direcció de l'hotel Abba Parc de Bilbao ha decidit retirar
l'expedient de regulació d'ocupació que suposava l'acomiadament
de 12 treballadors, que han estat readmesos. Els treballadors
pertanyien al Departament de Restauració i representaven el 25%
de la plantilla de l'hotel. 
	
A fi de sol·licitar la readmissió d'aquests empleats, CGT va
iniciar el passat 30 de setembre una sèrie de mobilitzacions que
s'han perllongat durant dues setmanes. En aquest temps, es van
iniciar negociacions amb la Direció de l'hotel, que inicialment
va plantejar que l'expedient s'anava a reduir a sis
treballadors, proposta rebutjada per CGT, que va exigir la
readmissió dels 12 treballadors. Finalment, va ser acceptada la
proposta sindical pel que les mobilitzacions han quedat en
suspens. A partir d'ara, s'iniciarà una negociació per a abordar
el problema de "rendibilitat" que, pel que sembla, presenta el
Departament de Restauració de l'hotel. 

***************************************************************

ELS SINDICATS DENUNCIEN ASSETJAMENT LABORAL EN EL SERVEI DE
FARMÀCIA DE L'HOSPITAL VALME DE SEVILLA 

Els sindicats Satse, SAE, CC.OO. i CGT denuncien l'assetjament
laboral que sofreixen els treballadors del Servei de Farmàcia de
l'Hospital Nuestra Señora de Valme de Sevilla per part de la
responsable d'aquesta unitat, a la qual acusen d'insultar als
treballadors del servei i prendre mesures repressives. 
	
La situació en el servei és "tibant" i la Direció del centre
hospitalari no dóna resposta a les múltiples queixes presentades
per les organitzacions sindicals sobre aquest problema. Els
sindicats han celebrat ja actes de protesta en el centre
hospitalari per a reivindicar que la Direcció del centre actuï
sobre aquest "patètic assumpte" i no descarten la convocatòria
de noves mobilitzacions si no es dóna una solució satisfactòria.

************************************************************

CONVOCADES NOVES MANIFESTACIONS CONTRA L'ATAC A L'IRAQ 

MADRID: El diumenge 27 d'octubre, a les 12:00 hores, de Cibeles
a Sol, una nova manifestació tindrà lloc a Madrid amb els
mateixos lemes que l'anterior ("Parem la guerra contra L'Iraq
abans que comenci", "Contra la participació de l'Estat espanyol
en la guerra" i "Bases fos") realitzada el 29 de setembre.
Informació a: www.node50.org/csca

BARCELONA: diumenge, 27 d'octubre, Manifestació unitaria 'Aturem
la guerra contra Iraq', 12:00 h, Ronda Sant Pere- Pl. Catalunya.

SEVILLA: dijous 24 d'octubre, Pza. Encarnación, Manifestació,
19'30h., "Paremos la Guerra contra Irak"
"Contra el apoyo del gobierno español a la guerra. Bases fuera".

TARRAGONA: dijous 17 d'octubre, Manifestació a les 19'30 a la
Plaça de la Font, convocada per la Plataforma Aturem la Guerra.
Més informació a http://www.tinet.org/~tgnapau

***************************************************************

MARXA PER UNA NOVA CULTURA DE L'AIGUA I MANIFESTACIÓ A VALÈNCIA 

Marxa al Mediterrani del 30-10-02 al 23-11 de 02 de Reinosa
(Cantàbria) a València, 24 de novembre. MANIFESTACIÓ a VALÈNCIA
davant la cimera de més de 100 països acord RAMSAR. 

+++ ATENCIÓ: LA MANIFESTACIÓ INICIALMENT PREVISTA PER AL 23 DE
NOVEMBRE, HA ESTAT TRASLLADADA AL DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE +++

COAGRET, juntament amb la PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'EBRE, amb
altres organitzacions i plataformes, conviden a la nova
mobilització. Es tracta d'una MARXA CAMINANT, des de Reinosa,
fins València, a partir el pròxim dia 30 d'Octubre per a
finalitzar el 24 de Novembre amb una gran Manifestació que s'ha
convocat a VALÈNCIA coincidint amb la convenció RAMSAR, que
reunirà a representants de ministeris de medi ambient de mes de
130 països, a celebrar en el museu de les arts i les ciències de
València. 
	
Aquesta Marxa tindrà com lemes: 
RIUS VIUS, NO AL TRANSVASAMENT. 
DIÀLEG ENTRE COMUNITATS. 
PER LA RETIRADA DEL PHN. 
DEFENSAR RIUS I AIGUAMOLLS. 
NOVA CULTURA DE L'AIGUA, PER UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. 

Les etapes seran les següents: 
30 octubre. Reinosa, Manzanedo. 
31 octubre. Manzanedo, Trespaderne 
1 novembre. Traspaderne, Miranda. 
2 novembre. Miranda, Samaniego. 
3 novembre. Samaniego, Logroño. 
4 novembre. Logroño, Lodosa. 
5 novembre. Lodosa, Miracle. 
6 novembre. Lodosa, Miracle. 
7 novembre. Tudela, Murchante, Tarazona. 
7 novembre. Tudela, Cortes. 
8 novembre. Tarazona, Magallón. 
8 novembre. Cortes, Gallur. 
9 novembre. Magallón, Alagón. 
9 novembre. Gallur, Alagón 
10 novembre. Alagón, Casetas, Utebo, Monzalbarba, Galacho de
Juslibol, Juslibol, Zaragoza. 
11 novembre. Zaragoza, Quinto. 
12 novembre. Quinto, Escatrón. 
13 novembre. Escatrón, Casp. 
14 novembre. Casp, Mequinensa. 
15 novembre. Mequinensa, Vilalba. 
16 novembre. Vilalba, Xerta. 
17 novembre. Xerta, Tortosa. 
18 novembre. Tortosa, Sant Carles. 
19 novembre. Sant Carles, Benicarló. 
20 novembre. Benicarló, Torreblanca. 
21 novembre. Torreblanca, Castelló. 
22 novembre. Castelló, Sagunt. 
23 novembre. Sagunt, València. 
	
Aquestes etapes, estan àdhuc sense tancar pel que s'acceptaran
canvis, o incorporacions, en la ruta. Aquest és un model
orientatiu. Els marxistes podran col·laborar, en les etapes
caminant, en la mesura que puguin, ja que també es disposarà de
vehicles, i s'admetrà la participació, de vehicles privats, i de
tot tipus d'iniciatives que puguin millorar la mateixa. 
	
Per a posar-se en contacte amb la plataforma, el nostre telèfon
és el 976 29 33 58, allí es pot rebre mes informació, i
apuntar-se a les etapes. En necessari, que es comuniqui la
participació en les diverses etapes, per a una planificació
prèvia, dels mitjans a disposar. També es pot fer per correu
electrònic a: marchadelebro@yahoo.es 
	
Les dades necessàries són les següents: NOM COMPLET. NOMBRE DE
PERSONES QUE REALITZESSIN LA MARXA. ETAPES A REALITZAR. TELÈFON
DE CONTACTE. DESPLAÇAMENT AMB VEHICULO PROPI (S/N) 
	
Existeix un grup de persones que van a realitzar la marxa
completa caminant, més de 1000 Quilometres, com desafiament al
Pla Hidrològic i al Transvasament de l'Ebre. Si algú està
interessat, serà convenient que ho informes amb la màxima
brevetat, i es posés en contacte amb el grup, perquè li posin al
dia en una sèrie de recomanacions. 
	
En poc temps estrenarem la nostra pàgina web:
http://www.marchamediterraneo.com 
Coagret - Coordinadora d'Afectats per Grans embassaments i
transvasaments 
C/ Contamina nº 7 Entresòl, 50003 Zaragoza 
Email: Coagret@jet.es 
WEB http://www.coagret.com 
Tel. 976 392004. 


************************************************************
************************************************************
************************************************************

Confederació General del Treball (CGT) 

Realitzat per CGT Reus: baixc-p@cgt.es

Si no desitges rebre el butlletí, avisan’s.*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos Information Center