A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) kArA ev için buluşma

From kArA ev kolektifi <karaev@excite.com>
Date Wed, 16 Oct 2002 11:27:04 +0300


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

kArA ev'e maddi manevi destek, tanışma tanıtma, eğleşme söyleşme için
buluşuyoruz. müzik neyin yapacak arkadaşlar da var. katılıma açık.
gelin gelin,
güzel olacak.

yer: sarnıç cafe-bar, taksim kuyu sokak/istanbul
tel: 292 78 50
zaman (zaman izafi bi mefhum olmakla birlikte) şudur: 20 ekim 2002 pazar.


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center