A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Yasak oyun: Age of Empire

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 14 Oct 2002 17:49:12 +0300


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

savaskarsitlari.org
http://savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=1&ArsivAnaID=9972


Yasak oyun: Age of Empire
http://www.gazetem.net/aeryazi.asp?yaziid=74
Alev Er

Burada olduğunuza göre çoğunuz biliyorsunuzdur, "İmparatorluk Çağı" diye bir
bilgisayar oyunu ve onun çeşitli versiyonları var. Başka örnekler de
olabilir belki ama, ben başkaları oynarken omuz üstünden yaptığım
izlemelerden ötürü, bu versiyonlardan sadece ikisi hakkında bilgi sahibiyim;
Helenistik Çağ'a ya da Roma Dönemi'ne ilişkin simülasyonlardan.

Disketi taktığınızda küçük bir arazi çıkıyor oyunda önünüze ve çeşitli komut
düğmelerine basarak o küçük arazide bir Yunan ya da Roma kentini kurmaya
başlıyorsunuz.

Evler, küçük ticarethaneler, şarapevleri, tahıl depoları, su dağıtım
şebekeleri oluşturuyorsunuz adım adım ve birden, tahıl depolarından birinde
yangın patlak veriyor. Anlıyorsunuz ki yangın kulesi kurmamış ya da
yeterince kurmamışsınız.

Böyle böyle derken ticaret yapan, üreten, dağıtan bir kentiniz ve o kentin
bütün bu işleri yapan, yaptıran zenginleri, zengin evleri oluşuyor.

Ve zamanı geldiğinde bir uyarı çıkıyor karşınıza ekranda; "Isparta kenti
gösterdiğin hızlı gelişmeden rahatsız ve sana savaş açacak. Bilmemkaç galon
şarap istiyor, verirsen sana bir süre göz yumacak; yoksa gelip kurduğun Myra
kentini yakıp yıkacak; hangi şıkkı seçiyorsun?"

Gözünüzü karartıp "Vermem hiçbir şey, gelsin de yaksın bakalım" diye
düşündüğünüz oluyor ve Ispartalılar gelip, saatlerce uğraşarak kurduğunuz o
kenti gözlerinizin önünde tarumar ediyor, insanlarınızı teker teker
öldürüyor; hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kenti yeniden kurmanız bir o kadar
saatinizi daha alıyor, öfkeniz burnunuzda...

İşte bu oyun, İmparatorluk Çağı, batılı ülkelerden birinde, yanlış
hatırlamıyorsam Yunanistan'da, başka bazı bilgisayar oyunlarıyla birlikte
yasaklandı geçenlerde; çocukları ve gençleri şiddete, savaşa, kan dökmeye
alıştırıyor, bütün bunları onlar için normalleştiriyor diye.

Oysa bütün bir Amerikan gençliği İmparatorluk Çağı oyunu seyretmekte, daha
heveslileri Irak aleyhtarı kampanyalara, "Zalim Saddam'ı alaşağı etme"
gösterilerine katılarak oyuna bizzat katılmakta bir yıldır.

Yoksul, aç, hasta ama bütün bunların farkında olmayacak kadar efsunlanmış
Irak toplumu İmparatorluk Çağı oyununun Myra kenti kadar çaresiz, Myra
kentinin olduğu kadar etten kemikten sıyrılmış halde Batı için. Irak halkı,
bu savaş oyununun elden bırakılmayan, mıncıklana mıncıklana kendini
kaybetmiş, sanal olmadığı bile artık akla gelmeyen Myra oyuncağı. Bir halk,
üstüne ne zaman bomba yağacağının tahminini yapmaktan, üstüne yağacak
bombaların sayısını saymaktan, bunların etkisini hesaplamaktan aciz bir
halk, sorulan soruları bile anlamaz bir haldeyken, her gün kendisine
dayatılan iki seçenekli soruyu cevaplamaya zorlanıyor: "Washington senin
hâlâ tehlike olduğun kanaatinde; ya Saddam'ını ve bilmemkaç yöneticini
teslim edersin ya da öl..."

Oyuncak değil oyuncu olduğunu düşünen Amerikalılar'ın böyle bir oyundan
keyif almaması, buna kendini kaptırmaması çok zor; geçen gün savaş nutku
atan Bush'u dışarıda protesto ederken gördüğüm genç Bostonlular'ın
Amerika'nın her yanına yayılmış olduğunu düşünmek gibi.

Bir iki gün önce Graham Fuller'ın bir makalesinden söz ediyordu Cengiz
Çandar Yeni Şafak'ta. Fuller, özetle "Bush bunun için yapmıyor yaptıklarını
muhtemelen ama, sonuç iyi olacak, Irak çökerse Ortadoğu'nun bütün anti -
demokratik rejimleri çökecek, muhafazakâr başkanın yaptıkları Ortadoğu'ya
demokrasi getirecek" diyordu.

Yüz yıl sonra ne olur, bütün bunlar o zaman nasıl yazılır bilmiyorum ama,
ben zaten bugünle ilgiliyim ve bugün hissettiklerim bana bunun böyle
olmayacağını, kılıçla kadife kaftan biçilemeyeceğini söylüyor.

Dolayısıyla, Bush Irak'ı vurursa oradan bölgeye demokrasi geleceğinden çok,
o vurmanın lafını ettikçe demokrasinin Amerika kıtasından daha çok
uzaklaştığını düşünmeye yatkın aklım.

Amerikalı çocuklar bu canlı İmparatorluk Çağı oyununu kendilerine
yasaklamayı sonunda akletmedikçe, başka türlü de düşünemeyeceğim.

8 Ekim 2002, Salı


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center