A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Solidaritetsbarför SKT

From "Antti" <antti.rautiainen@kolumbus.fi>
Date Mon, 14 Oct 2002 10:51:05 -0400 (EDT)


Lordagen den 26 oktober pa Kafe 44
Sender: worker-a-infos-sv@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-sv

 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Tjarhovsgatan 46, T-Medborgarplatsen.

Solidaritetsfest till forman

for en sibirisk syndikalistisk fackforening 

19.00 Foredrag" SKT- syndikalister pa frammarsch i Sibirien"

20 00 Rysk mat 

22.00 En rysksvensk standup med Lily Bigestans

"Rosen fran Moskva berattar om vagen till Sverige om 

kulturkrockar med svenskar, invandrare och utlanningar"

Intrade 70 kronor( mat och underhallning ingar. 50 kronor utan mat.

Kvallen avslutas med rysksvenskt disco.

Vinsten gar oavkortat till Sibiriens arbetarkonfederation(SKT).

Valkomna!!!


*******
          *******
   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad


A-Infos Information Center