A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(ct) Butlletí Contrainformatiu nº70 (Pt.I)

From CGT Reus <baixc-p@pangea.org>
Date Thu, 10 Oct 2002 12:42:18 -0400 (EDT) ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________BUTLLETÍ CONTRAINFORMATIU Nº 70

Secretaria de Comunicació del Comité Confederal de Catalunya de
la CGT. 
09-10-02. 

* * * * *

Continguts:

- EL 5 D’OCTUBRE CGT VA CONVOCAR A MADRID UN ACTE DIFERENCIAT AL
D'UGT I CCOO

- EL GOVERN DEL PP IMPULSA UN PROJECTE DE LLEI QUE PERMETRÀ ELS
ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS 

- ANÀLISIS DE LES DADES DE SINISTRALITAT DEL PRIMER SEMESTRE DE
L’ANY:
JA ES PORTEN 939 MORTS EN ACCIDENTS LABORALS SOLSAMENT EN 7
MESOS, 81 MES QUE L’ANY ANTERIOR. 
MOREN 5 PERSONES AL DIA PER ACCIDENT DE TREBALL A L'ESTAT
ESPANYOL

- LLISTA INFO C.G.T.
CGT CREA UNA LLISTA PER INTERNET PER A ENVIAR INFORMACIÓ A TOTA
PERSONA QUE HO SOL·LICITI

- 29 D'OCTUBRE: VAGA GENERAL A L'ENSENYAMENT I MANIFESTACIÓ A
BARCELONA

- 12 ACOMIADATS A L’HOTEL ABBA PARQUE DE BILBAO 

- MOBILITZACIONS EN DEFENSA DEL SECTOR PORTUARI

- MANIFEST DELS TREBALLADORS DE CANAL 9 TV

- EL FISCAL ENTÉN QUE ELS CINEMES OSCAR (MATARÓ) HAN DISCRIMINAT
ALS EX-TRABALLADORS AFILIATS A CGT

- PERSECUCIÓ CONTRA UN DELEGAT DE CGT EN UNA BENZINERA DE MATARÓ

- JUTGEN A 4 COMPANYS DE CGT DE SALAMANCA

- LA CGT GUANYA LES ELECCIONS A EXCEL LOGÍSTICS SA (JAÉN)

- S.O.S NETEJES HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL. 28º Día de vaga. Fulla
nº 12

* * * * *

EL 5 D’OCTUBRE CGT VA CONVOCAR A MADRID UN ACTE DIFERENCIAT AL
D'UGT I CCOO

El dissabte 5 d'octubre, el sindicalisme oficial va convocar una
manifestació a Madrid per la derogació del Decretazo (12h, Porta
d'Alcalá). La CGT va participar en la mobilització però, a més
d'aportar uns continguts propis que els sindicats majoritaris no
estan disposats a assumir, va culminar la reivindicació amb un
acte públic a partir de les 13h a la Cuesta Claudio Moyano.
	
La Confederació General del Treball (CGT), va mantenir la seva
pròpia convocatòria tant per les diferències existents entre
cada sindicat en la convocatòria de la Vaga General, com per
l'actitud prepotent d'alguns liders d'aquestes organitzacions,
que de manera reiterada es neguen a consensuar de forma
unitària, qualsevol acte o mobilització amb altres sindicats.
	
A pesar d'això, la CGT pretén sumar esforços en la lluita contra
el "decretazo" i la política antisocial del govern, motiu pel
qual va recolzar les marxes amb destinació a la Puerta de
Alcalá, però realitzant un acte públic diferenciat a la Cuesta
de Claudio Moyano (Atocha-Retiro) amb l'actuació de grups
musicals i la intervenció de persones en representació dels
col·lectius socials més afectats per les lleis del govern.
	
Durant les més de 4 hores de durada de l'acte festiu -
reivindicatiu organitzat per la CGT aquest dissabte 5 d'octubre,
van ser milers les persones que per moments van passar per la
madrilenya cuesta de Claudio Moyano, lloc on la Confederació
General del Treball, seguint un patró similar a les cimeres i
contracimeres, va realitzar un contra acte enfront de
l'organitzat pels sindicats oficials.
	
Si la qualitat de les intervencions de les persones que
representaven als diferents col·lectius socials afectats per les
polítiques del govern(desocupats, estudiants, precaris...) va
ser molt bona, les actuacions musicals es podrien qualificar
d'excel·lents.
	
Cada actuació estava precedida per la intervenció de 2 o 3
persones representants a aquests col·lectius desfavorits. Els
primers a actuar van ser els músics cubans Gema i Pavel que amb
una guitarra i dues veus van ser capaços de sonar com si una
orquestra de 12 persones estigués tocant. Després d'aquest duo i
les intervencions d'altres representants de col·lectius
desfavorits va iniciar la seva actuació el grup madrileny Le
Punk que amb el seu tango-rock van omplir de música i
reivindicació l'acte. Amb posterioritat va arribar el torn als
grups de rock Canallas i el grup mexicà Vantroi, i les
intervencions reivindicatives de la Comissió de Chiapas de la
CGT.
	
A més, la CGT va convocar actes i manifestacions en diverses
províncies. A les ja realitzades a Galícia, hem de sumar les
manifestacions convocades el 3 d'octubre a Madrid i Valladolid.
La manifestació de Madrid, a la qual van assistir un miler de
persones, estava convocada per la CGT, CNT, SO i la Coordinadora
Sindical de Madrid.

**************************************************************

EL GOVERN DEL PP IMPULSA UN PROJECTE DE LLEI QUE PERMETRÀ ELS
ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS

La Llei Concursal projectada pel PP podria reduir els drets del
conjunt dels/les treballadors/es eliminant les traves en la
regulació laboral. Quan encara no s'han apagat els ecos de la
vaga general del 20 de juny contra el Decretazo del govern del
PP, aquest pretén aprofundir en aquesta política. Amb una
normativa nova, vol traspassar a la jurisdicció mercantil una
part important del dret laboral, aprofitant la necessària
regulació de les situacions d'insolvència empresarial per a la
reducció de drets dels/les treballadors/es. 
	
El Projecte de Llei Concursal possibilita la modificació de les
condicions de treball, inclosos, indirectament, els convenis
col·lectius. Incideix en l'extinció del contracte de treball en
situacions de suspensió de pagaments, expedients de crisi,
acomiadaments col·lectius, etc. Treu del procediment laboral
aquestes situacions, les quals són producte de les relacions
laborals i ho fica en un camí "tècnic" amb la creació de
Tribunals especialitzats de mercantil, eliminant la justícia
gratuïta i creant les condicions per a l'absència de conflicte.
Es fan prevaldre els crèdits financers (hipoteques, leasing,
etc.) sobre els crèdits salarials (salaris deguts, etc)
dificultant enormement el seu cobrament implicant pèrdues i
greus retallades tant en salaris com en indemnització..

*************************************************************

ANÁLISIS DE LES DADES DE SINISTRALITAT DEL PRIMER SEMESTRE DE
L’ANY:
JA ES PORTEN 939 MORTS EN ACCIDENTS LABORALS SOLSAMENT EN 7
MESOS, 81 MES QUE L’ANY ANTERIOR. 
MOREN 5 PERSONES AL DÍA PER ACCIDENT DE TREBALL A L'ESTAT
ESPANYOL

Lamentablement, la publicació de les dades oficials de
sinistralitat laboral corresponents als set primers mesos de
l'any han vingut a confirmar el que ens estàvem tement. Han mort
939 persones, 81 més que en el mateix període de l'any anterior:
687 en el lloc de treball i 252 "in itinere".
	
L'anàlisi de les dades que s'encarreguen de difondre els mitjans
oficials ens informa que el nombre total d'accidents ocorreguts
en el lloc de treball des de gener fins juliol (561.173) ha
experimentat un descens del 3,12% respecte a l'any anterior però
el que se'ns intenta ocultar és que aquest descens ve donat per
la disminució del nombre d'accidents lleus i emmascara una dada
tràgica: el nombre d'accidents mortals dintre de la jornada
(687) ha augmentat gairebé un 11%, i els accidents greus (7.125)
un 1,6%, pel que fa al mateix període de l'any anterior.
	
El mateix succeeix amb les dades per sectors d'activitat;
concretament, en el sector de la construcció han augmentat un
11,5% els mortals i un 7,5% els greus, i en el sector serveis un
25,3% els mortals. I només estem parlant de morts oficials, no
de persones sense contracte legal o d'accidents laborals que es
camuflen com no laborals o malaltia comuna.
	
Quant als accidents "in itinere", han mort un 6% més de
treballadors (252) i les malalties professionals (14.784) han
experimentat un augment del 10%.
	
En resum, que amb les dades oficials en la mà ens seguim situant
al capdavant en el rànquing europeu de la mort: cinc persones
moren cada dia per causes relacionades amb el treball.
	
Davant aquestes dades esgarrifoses, el govern respon amb una
actitud d'absoluta desídia cap a l'actuació de més del noranta
per cent de les empreses que incompleixen sistemàticament la
Llei de Prevenció de Riscos i segueix imposant mesures que
contribueixen a fer més precari el mercat de treball, atemptant
contra la salut i la vida de les persones.
	
La veritat és que després de les últimes reformes laborals, els
treballadors es veuen obligats a acceptar llocs de treball en
les condicions que se'ls imposi; la temporalitat i
subcontractació és la norma i serveixen a la patronal per a
eludir responsabilitats de formació i informació en matèria de
salut i seguretat laboral.

Confederació General del Treball (CGT)
Secretaria de Comunicació. COMITÈ CONFEDERAL
C/Sagunto, 15 - 1º, 28010 Madrid. 
Tf: 91 447 0572 y 448 6812.Fax: 91 445 3132 
E-mail: sp-comunicación@cgt.es

*************************************************************

LLISTA INFO C.G.T.
CGT CREA UNA LLISTA PER INTERNET PER A ENVIAR INFORMACIÓ A TOTA
PERSONA QUE HO SOL·LICITI

CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL
Secretaria de Comunicació. COMITÈ CONFEDERAL
C\ Sagunto, 15 - 1º. 28010 Madrid. 
Tf: 91 447 0572 y 448 6812.Fax: 91 445 3132. 
E-mail: sp-comunicacion@cgt.es

LA SUBSCRIPCIÓ PER A REBRE LA INFORMACIÓ DEL SINDICAT ESTÀ
OBERTA DES D'INTERNET

La Confederació General del Treball (CGT) dintre de la línia de
transparència i obertura social del sindicat, ha engegat a
través d'internet, una llista oberta de distribució per a enviar
per mitjà del correu electrònic tota la informació d'interès
general que el sindicat genera.
	
Amb aquesta llista oberta, on qualsevol persona, organització,
associació, mitjà de comunicació, etc, pot subscriure's de forma
automàtica, la CGT pretén permetre la lliure recepció de tota la
informació que el sindicat en el seu àmbit estatal genera per a
la seva difusió general.
	
A fi de no saturar a les persones o entitats subscrites, els
correus electrònics enviats correspondran a la selecció de
materials d'un o diversos dies, en forma agrupada, i amb el
format que permeti compatibilitzar el mínim "pes" (quantitat
d'octets) amb la màxima informació. Per aquest motiu, no es
permetrà els enviaments massius (spam).
	
A més, es busca també la seguretat per al receptor, pel que
s'evitarà l'enviament de fitxers adjunts que puguin ser
portadors d'algun virus.

Per a rebre la informació de CGT simplement cal donar-se d'alta
en:
https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/info-cgt

Amb posterioritat es rebrà un correu demanant la conformitat.
Simplement es respon en l'assumpte amb "ok" i a partir d'aquest
moment es rebrà tota la informació. Per a donar-se de baixa el
procediment és similar.

****************************************************************

29 D'OCTUBRE: VAGA GENERAL A L'ENSENYAMENT I MANIFESTACIÓ A
BARCELONA

"No a la Llei de Qualitat del PP,
més recursos per l'ensenyament públic"

Després de la manifestació del 26 de maig, continuem les
mobilitzacions...

VAGA GENERAL DE L'ENSENYAMENT dimarts, 29 d'octubre de 2002

Manifestació a les 13h
a Barcelona des de la Plaça Urquinaona al Pla de Palau

Situació de l'ensenyament a Catalunya:

- Denunciem la situació actual de l’ensenyament tant a
secundària com a primària, on s’han acumulat els problemes
generats per l’aplicació del nou model educatiu amb una mala
gestió de l’Administració de Catalunya.
- Cal millorar els aspectes que no funcionen, posar tots els
recursos necessaris i exigir al Departament d’Ensenyament una
política coherent, un augment dels pressupostos i el respecte
als drets democràtics del professorat i de l’alumnat.
- Denunciem la política de concerts del Departament, que ha
significat un increment de recursos públics cap a la patronal de
la privada sense control públic d’aquests fons, una selecció de
l’alumnat per part dels centres concertats i un augment de
l’alumnat amb dificultats als centres públics sense control del
propi Departament.
- Cal buscar solucions, però no les que proposa el PP: una llei
que ho capgira tot, que no resoldrà els problemes actuals, sinó
que els augmentarà encara més. 

Malgrat l’oposició del conjunt de la comunitat educativa la
ministra tira endavant el seu projecte de llei

El projecte de llei suposa:
- canvi de model, l'educació deixa d'ésser, definitivament, una
eina compensadora de desigualtats i de reequilibri social i es
converteix en elitista, segregadora i classista.
- retall despesa pública, situa la "qualitat de l'educació" en
mans del mercat segons el poder adquisitiu de cadascú. El PP ha
reduït en 6 anys la despesa en educació del 4'9% al 4'3% del
PIB, aplicant una reforma fiscal injusta, qui més té menys paga.
- augment de la desigualtat ja existent entre els centres
públics i els privats concertats, deixant als centres públics
bàsicament com assistencials, obrint la possibilitat
d’especialització de centres.
- reconeixement i potenciació del dret a l’elecció de centre,
possibilitant la selecció de l’alumnat pel seu expedient
acadèmic.

El projecte de llei confon:
- combatre el fracàs escolar amb segregar, sense dotar de
recursos per compensar.
- promoure la cultura de l'esforç, amb forçar la segregació
cultural.
- augmentar la qualitat disminuir la igualtat d’accés a
l’ensenyament i amb privilegiar una minoria. 

El projecte de llei proposa:
- academicisme, plans d’estudis tancats i uniformats
- repetició, en lloc de recuperació i acció positiva a qui més
ho necessiti.
- segregació de l'alumnat, en especial dels més desafavorits i
dels nouvinguts.
- afavorir una religió, en un estat aconfesional,, imposant una
assignatura obligatòria amb valor acadèmic.
- jerarquització als centres, cos de catedràtics, retorn
encobert al cos de direcció -depenent de l'administració- al
marge dels claustres i dels Consells Escolars, òrgans
consultius.

El projecte de llei estableix:
- Al 0-3 caire assistencial al marge d'ensenyament, l'inici de
la discriminació, no es promouran places públiques hi haurà
places per a qui pugui pagar-les.
- Al 3-6 increment dels continguts front als aspectes formatius
i socialitzadors de l'etapa, malgrat aquesta continua sense ser
obligatòria es concertarà al 100%.
- Al 6-12 tancament i uniformització dels currículums,
desapareix la concepció d'ensenyament integral front
l'acumulació de coneixements. No es planteja cap mesura de
tractament a la diversitat: menys recursos als centres, reducció
de plantilles, manteniment de les hores lectives del professorat
i menys inversió en formació. 
- Al 12-16 intinenaris segregadors per a l'alumnat i
discriminatoris per als centres - no tots els centres podran fer
tots els itineraris- Es permetrà la selecció de l'alumnat segons
l'expedient acadèmic. Es preveu la subsidiarietat de
l’ensenyament públic, front al privat potenciant
l'especialització dels centres, malgrat ésser sostinguts amb
fons públics. Establiment d'itineraris sense retorn i sense
sortida educativa: directament mà d'obra barata. Es discriminarà
l’ensenyament públic front el privat a l’hora d’impartir els
itineraris. Empitjorament de les condicions laborals del
professorat: increment de les ràtios (lligat als itineraris
estanc i a eliminar l'optativitat), disminució de les hores de
d'atenció qualitativa, especialització del professorat segons
l'itinerari del seu centre, major dificultats professionals
davant l'acumulació d'alumnat amb dificultats en un mateix grup,
increment professorat desplaçats. 
- Al 16-18 malfiança i desprestigi del professorat: la prova
general de batxillerat, darrer obstacle selectiu del sistema, no
aporta cap solució a possibles problemes anteriors. Es continuen
abaratint costos: es proposen 3 modalitats de batxillerat
(supressió de la que implica més despeses...) Més reducció de
plantilles, més increment de ràtios i més professorat desplaçat.

El projecte de llei implica per al professorat i l’alumnat:
1. Reducció de plantilles i disminució de les hores d'atenció
qualitativa. 
2. Increment de les ratios i increment de professorat desplaçat.
3. Itineraris segregadors per a l’alumnat i discriminatoris per
als centres
4. No reducció d'hores lectives del professorat. 
5. Menys inversió en formació dins i fora dels centres. 
6. Especialització del professorat segons l'itinerari adjudicat
al seu centre.
7. Acumulació d'alumnat amb dificultats en un mateix grup.
8. Manca de promoció professional generalitzada del professorat
9. Jerarquització i manca de participació dins els centres.
10. Increment del desprestigi professional i social.

Per tot això, exigim la retirada del projecte de llei del PP
contra la qualitat de l'ensenyament i un canvi en la política
educativa del Departament

El 29 d'octubre vaga i a partir de novembre continuarem les
mobilitzacions del conjunt de la comunitat educativa

CCOO · CGT · FETE-UGT · USTEC·STEs
AEP · AJEC · SE

***************************************************************

12 ACOMIADAMENTS A L’HOTEL ABBA PARQUE DE BILBAO 

Des del 1 de gener de 2002 l'Hotel Aranzazu de Bilbao, ara HOTEL
ABBA PARC, ha passat a ser explotat per l'empresa ABBA HOTELS,
que té altres 12 hotels en la resta del pais.
	
En principi el canvi semblava positiu perquè aquesta empresa
donaria un nou enfocament a un hotel ja caduc, l'antiga direcció
del qual havia deixat decaure.
	
Després de 8 mesos de presència aquí, s'han despenjat amb un
expedient de regulació d'ocupació en el departament d'aliments i
begudes i que suposa l'acomiadament de 12 treballadors/es, 7
d'ells/es afiliats/des a la CGT.
	
Per a la presentació d'aquest expedient han escollit el període
de més baixa producció, això és, el primer semestre, influït per
la realització d'obres de remodelació i amb diversos
departaments tancats.
	
Aquesta és una decisió sense precedents en l'hostaleria viscaina
i la patronal ha elegit a l'Hotel ABBA PARC perquè serveixi de
camp de proves amb la finalitat d'eradicar el sindicalisme
reivindicatiu que desenvolupa la C.G.T., eliminar els drets dels
treballadors i imposar una política de submissió, i aplicar-la
després a la resta de l'hostaleria.
	
ABBA hotels no ha pogut decidir altra mesura més reaccionària,
ni mes greu i perjudicial per als/les treballadors/es. 
	
Els treballadors de l'Hotel ABBA PARC ens enfrontem, doncs, a
una batalla dura, i la nostra lluita no tindrà descans en
defensa dels llocs de treball, dels nostres drets i de les
nostres idees.

CONTRA EL TERRORISME EMPRESARIAL
HOTEL ABBA PARQUE-BILBAO
ACOMIADATS READMISSIÓ

*****************************************************************

MOVILITZACIONS EN DEFENSA DEL SECTOR PORTUARI

La iniciativa de modificar, per part de Ports de l'Estat i del
Ministeri de Foment, la vigent Llei de Ports i Marina Mercant
suposa una greu agressió als interessos dels treballadors del
sector i tanca el clar propòsit de constituir un marc normatiu
idoni que garanteixi la liberalització dels serveis portuaris,
que permetrà l'obtenció de beneficis a empreses privades a costa
de precartizar i desregularitzar nostres condicions de treball
	
Basant-se en la "Proposta de Directiva del Parlament Europeu i
del Consell, sobre l'accés al mercat dels serveis portuaris",
pretenen entre altres coses:
- La privatització total de l'estiba, suprimint la consideració
de servei públic d'interès general. Desvinculant-se l'Estat dels
actuals treballadors que presten dit servei, incomplint-se l'III
Acord Marc que regula les relacions laborals en el sector
portuari.
- La liberalització dels serveis d'amarri, remolc i practicaje,
disfressant-la amb l'argument de la necessitat d'un augment de
l'eficàcia i la competitivitat dels preus, àdhuc a costa de
perjudicar la Seguretat Marítima.
- Continuar amb l’externalització i privatització dels treballs
de l'Autoritat Portuària, i d'altres serveis.
- Permetre l’autoasistencia en les labors d'estiba i desestiba,
carregant sobre els mariners una nova tasca en benefici de les
navilieres
	
En general una nova mesura privatitzadora que disminuirà la
qualificació, precaritzarà les condicions de treball, provocarà
una major desatenció de les qüestions de seguretat i salut
laboral i disciplinarà encara més a qui treballen en aquest
sector, en nom d'una major competència i la consecució de majors
beneficis, el que evidentment repercutirà en un augment de la
sinistralitat laboral.
	
Davant el greu de la situació, el passat dia 10 de setembre ens
vam reunir a Madrid la majoria d'organitzacions sindicals del
sector, i va quedar constituïda la Taula d'Unitat d'Acció, amb
la intenció de donar una resposta unitària contra la reforma de
la Llei de Ports, signant un comunicat conjunt i
comprometent-nos tots, a promoure mobilitzacions en els ports,
acordant una nova reunió de la Taula a primers d'octubre, a fi
de valorar la situació. A pesar que els sindicats majoritaris,
amb les seves polítiques de seguidisme i pactisme han
col·laborat a la contínua pèrdua dels nostres drets, CGT
promourà, donarà suport i participarà en totes les
mobilitzacions i accions que en defensa dels nostres drets,
acordem.
	
I fem una crida als treballadors del sector per a secundar les
concentracions convocades en tots els ports cada dijous a les 12
del migdia, expressant la necessitat d'una vaga que paralitzi
tot el sector i que demostri de forma contundent el nostre
rebuig a aquesta nova agressió.

¡DEFENSEM ELS NOSTRES DRETS!

***************************************************************

MANIFEST DELS TREBALLADORS DE CANAL 9 TV

El comitè de redacció de RTVV conjuntament amb el comitè
d'empresa i les seccions sindicals de CCOO, UGT i CGT han fet
públic un comunicat per denunciar la manipulació partidista que
sofreix l'ens públic valencià.
	
"Volem dur a terme nostra tasca diària amb plena llibertat i
regint-nos només per criteris professionals i de servei a la
col·lectivitat. Considerem imprescindible reforçar el paper dels
mitjans audiovisuals públics, ja que són eines fonamentals de la
democràcia informativa, i per això reclamem a les nostres
Direccions que no siguin partidistes i no posin cap altra
fidelitat per davant del compromís amb tota la societat". "
Reclamem que els mecanismes de promoció professionals siguin la
dedicació, la preparació i la vàlua i que s'eliminin les
depuracions o marginacions per qüestions ideològiques i
partidistes".
	
El comunicat segueix diguent: "Proposem que els membres d’aquest
organisme siguen escollits, per majoria qualificada, per les
Corts Valencianes entre professionals de reconegut prestigi en
el camp dels mitjans de comunicació, i que els càrrecs tinguen
un mandat superior a la durada d’una legislatura i siguen
incompatibles amb qualsevol altre treball". 
	
Podeu enviar les vostres adhesions al manifest enviant un correu
electrònic a l'adreça: 
manifest_9@hotmail.com

***************************************************************

EL FISCAL ENTEN QUE ELS CINEMES OSCAR (MATARÓ) HAN DISCRIMINAT
ALS EX-TREBALLADORS AFILIATS A CGT

El conflicte entre els cinemes Òscar de Mataró i antics
treballadors dels cinemes Mataró encara continua. Cinc d'aquests
ex-treballadors, afiliats al sindicat CGT, van interposar una
demanda al jutjat social contra l'empresa perquè consideraven
que s'havia vulnerat el dret fonamental a la llibertat sindical
i reclamaven que es compleixi l'article 30 del conveni
col·lectiu de cinemes. Els sis ex-treballadors demanaven ser
readmesos com empleats dels nous cinemes, en compliment d'aquest
article, que justament diu que s'han de readmetre
ex-treballadors d'un cinema quan al mateix municipi s'obre un
altre.
	
El copropietari de la cadena Òscar, Josep Maria Ventura, va dir
que quan es va assabentar de la petició d'aquests treballadors
ja feia temps que havien encarregat a una empresa externa el
tema de la selecció de personal i que aleshores els va demanar
que, si havia alguna baixa, cridessin primer a aquests
ex-treballadors. A una d'aquestes sis persones se li va oferir
un lloc que estava vacant, però va renunciar a l'oferta.
Passades les setmanes, cinc d'aquests ex-treballadors van
interposar aquesta demanda contra els responsables dels cinemes.
	
Celebrat el judici al jutjat social de Mataró, el fiscal va
estar d'acord que l'empresa de cinemes Òscar havia discriminat
als afiliats de la CGT al no contractar-los. Ara s'espera la
sentència del cas.

Federació Comarcal del Maresme-CGT

****************************************************************

PERSECUCIÓ CONTRA UN DELEGAT DE CGT EN UNA BENZINERA DE MATARÓ

PETRÓLIS DE MATARÓ (benzinera) ha posat una sanció d'un mes al
nostre delegat de CGT José Cristóbal Ramos Corretja per haver
denunciat a l'empresa a la Inspecció de Treball per incompliment
del Conveni Col·lectiu i per fer contractes a treballadors que
no són de l'empresa ni de ETT. El mateix dia que va sortir de
delegat l'empresa li va posar una sanció d'un mes efectiva des
d'aquell dia.
	
Així mateix l'empresa fa pagar els treballadors les diferències
econòmiques que troba al final del seu torn de treball sense que
per això es doni cap tipus de justificant. L'autoritarisme i la
hipocresia de l'empresa és tan gran que davant l'inspector va
dir que des d'ara no hauria cap problema i que entraria a
dialogar amb el nostre delegat de tots els temes pendents; roba
de treball, calendari laboral, etc.
	
La CGT del Maresme demana solidaritat amb el nostre company que
pateix la repressió sindical d'aquest empresari feixista.
Fax de solidaritat al nº 93 757 22 68 a nom de Vicente Homs. 

ATURAREM LA REPRESSIÓ SINDICAL A PETROLIS DE MATARÓ S A 
RETIRADA DE LA SANCIÓ JA

***************************************************************

JUTGEN A 4 COMPANYS/ES DE CGT DE SALAMANCA

MANIFESTA EL TEU SUPORT A LES PORTES DEL JUTJAT 
Divendres, 11 d'octubre a les 11 hores.

ELS FETS: 
	
El passat 25 d'abril, amb motiu del 1r. de maig, quatre
companys/es de CGT de Salamanca estaven pegant cartells,
al·lusius al dia del treball i a la vaga general, en un panell
informatiu del polígon dels Montalvos. Un guàrdia de seguretat
els va dir que estava prohibit enganxar cartells, al que els/les
companys/es van fer cas omís. Quan sortien de l'aparcament, el
guàrdia els va increpar dient-los que sortissin del cotxe, fet
que no van obeir. A més van iniciar suaument la marxa del cotxe
i el guàrdia es va retirar, però al sortir es van trobar amb les
sortides de l'aparcament bloquejades. Per això van decidir
tornar a aparcar el cotxe, li van demanar el nombre
d'identificació al guàrdia i després van continuar pegant
cartells per la resta del polígon. Quan van tornar, els esperava
la policia i els va demanar els DNI, deixant-los sortir de
l'aparcament.

EL MUNTATGE: 
	
Diverses setmanes després, sorprenentment, reben una denúncia
del guàrdia per lesions en la cama, segons sembla efectuades amb
el cotxe. En l'informe del forense s'afirma que té contusió
"perquè el denunciant manifesta dolor" No hi ha signes externs
de lesió ni blau algun. El metge de l'empresa li va receptar una
pomada i li va donar 13 dies de baixa laboral. Els demanen unes
300.000 Ptes. per lesions en un judici de faltes.

LA REALITAT: 
	
És evident que un muntatge d'aquest tipus en el qual col·labora
el metge d'empresa, acusant d'una lesió basada en la
manifestació de dolor del denunciant, obeeix a una estratègia de
l'empresa de seguretat i dels propis empresaris del polígon
d'evitar que en el mateix es difonguin idees de sindicats
reivindicatius com CGT perquè segueixin les coses com estan.

LA MORALINA:
	
Si ens deixem intimidar per aquest tipus d'atacs, acabaríem per
renunciar a estendre el nostre missatge sindical entre els
treballadors de Salamanca, per això et vam demanar que, si tens
la més mínima possibilitat, acudeixis a manifestar el teu suport
als/les 4 companys/es falsament acusats/des i, per consegüent, a
la CGT de Salamanca.
	Aquesta vegada ets imprescindible: 4 COMPANYS/ES ET NECESSITEN

*****************************************************************

LA CGT GUANYA LES ELECCIONS EN EXCEL LOGÍSTICS SA (JAÉN)

CGT AMB 31 VOTS OBTÉ--------2 DELEGATS 
CCOO AMB 30 VOTS OBTÉ-----2 DELEGATS 
UGT AMB 9 VOTS OBTÉ----------1 DELEGAT

Guanyar les eleccions en aquesta empresa auxiliar de Santana,
serà un revulsiu en les altres empreses auxiliars d'aquesta
fabrica, aixì com per a la pròpia empresa matriu SANTANA MOTOR
S.A. en les quals esperem resultats semblants.
	
També tindrà efectes en les seccions sindicals d'altres branques
que s'han legalitzant últimament en la ciutat de Linares (Jaén).
Salut i anarquía.

CGT Linares (Jaén)

************************************************************

S.O.S NETEJES HOSPITAL RAMÓN I CAJAL. 28º Día de vaga. Fulla nº
12

Les 305 treballadores de neteja de l'Hospital Ramón y Cajal (R i
C) de Madrid, som víctimes de l'ALIANÇA PER LA PRIVATITZACIÓ
entre el Govern del PP de la Comunitat de Madrid, responsable de
l'Hospital, i la gran empresa Ferrovial, propietària de la
contracta Eurolimp, a la qual pertanyem.
	
Després de l’arrasament del nostre conveni col·lectiu,
l'acomiadament del nostre comitè d'empresa i la impossibilitat
de fer vaga pels serveis mínims abusius, vam decidir protestar
agredint-nos a nosaltres mateixes mitjançant una vaga de fam que
va durar set dies i en la qual van participar 17 persones.
	
EN AQUEST HOSPITAL, MANA FERROVIAL. Les institucions públiques
tendeixen a convertir-se en un instrument per als negocis de les
grans empreses privades.
	
F.E. ens acomiada perquè som un obstacle per a abaratir costos i
augmentar els beneficis. El gerent col·labora en el nostre
acomiadament per política. Som un testimoni incòmode dels abusos
de les contractes privades.. 
	
La magnitud dels atemptats perpetrats per l'ALIANÇA PER LA
PRIVATITZACIÓ ha de tenir una resposta social, no només
judicial. En nosaltres s'està copejant al sindicalisme
sociopolític i participatiu.
	
Van a per nosaltres perquè hem fet visible el contuberni per a
impulsar la PRIVATITZACIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA. La nostra
pròpia força converteix la nostra lluita en real, però no és
suficient. L'envergadura dels nostres enemics requereix d'un
suport ampli i divers.

ALGUNES PREGUNTES A LES AUTORITATS.

Per quina raó el Gerent de l'Hospital, Julián Pérez Gil no ha
intervingut davant els incompliments en la neteja del mobiliari
clínic quirúrgic per part de la contracta Ferrovial-Eurolimp
(F.E.) a pesar dels constants retards i incidents en el
funcionament dels quiròfans de l'Hospital?

Com s'explica que ni la Direcció de F.E., ni el Gerent de
l'Hospital R y C, Julián Pérez Gil, ni el Conseller de Sanitat
del Govern autonòmic del PP, José Ignacio Echániz hagin accedit
a les reiterades peticions d'una entrevista per part del comitè
d'empresa de neteges del R y C per a buscar una solució al
conflicte que pateix el nostre hospital?

Per què el Gerent no obliga a F.E. a complir el plec de
condicions?. Per què el Gerent permet a F.E. que no doti les
places per a la neteja específica del mobiliari clínic-quirúrgic
amb persones qualificades? Per què es col·loca del costat de
F.E. protegint-li en tots els seus excessos i fent-se així
corresponsable dels mateixos, en lloc d'actuar com arbitre,
exigint a tots el compliment de les seves obligacions?. Si F.E.
complís els contractes i acords amb l'Hospital, no hauria hagut
cap problema, ni en la higiene, ni en els horaris de les
operacions, ni s'haurien produït els nostres acomiadaments. A
quins interessos representa el Gerent de l'Hospital R y C?. A
qui rendeix comptes?

Després d'un mes de vaga, una dramàtica pregunta redobla en les
consciències de milers de ciutadans/es: QUI, A MÉS DE LES 305
NETEJADORES LLUITARÀ PELS DRETS DELS MALALTS, LA SALUT PÚBLICA
EL RESPECTE A LA LLEI, LA DEFENSA DE L'ESTAT DE DRET, LA
SEGURETAT JURÍDICA I LES LLIBERTATS DEMOCRÀTIQUES?

Ajuda'ns!

Difon la nostra pàgina web amb informació actualitzada, fòrums i
iniciatives de la nostra lluita.
www.nodo50.org/limpiezasramonycajal. 
Escriu-nos al nostre correu electrònic
limpiezasramonycajal@nodo50.org 

- Donar-nos suport econòmicament.
- Ingrés en c/c: BBVA 0182/4074/51/0201502748
- Vendre els nostres Bons-Adhesiu de 1 €

SENSE PARAR-LOS AQUÍ I ARA: UNA ALTRA SANITAT NO ÉS POSSIBLE. UN
ALTRE MÓN NO ÉS POSSIBLE.

PEL RESTABLIMENT DELS DRETS I LLIBERTATS VULNERATS.

JA N'HI HA PROU DE PRIVATITZACIONS I PRECARIETAT.

EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA. READMISSIÓ IMMEDIATA DELS
ACOMIADATS.

************************************************************
************************************************************
************************************************************

Confederació General del Treball (CGT) 

Realitzat per CGT Reus: baixc-p@cgt.es

Si no desitges rebre el butlletí, avisan’s.*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos Information Center