A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) kArA ev kapılarını açıyor

From kArA ev <karaev@excite.com>
Date Thu, 10 Oct 2002 17:31:21 +0300


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

İstanbul Balat'ta kArA ev adıyla bir mekan faaliyete başladı. Aşağıda
okuyacaklarınız kArA ev kolektifi'nin tanıtım metnidir.

kArA ev kapılarını açıyor!
Bir etkinlik, iletişim, paylaşma ve buluşma mekanı olarak
önerilen/tasarlanan kArA ev fikri çeşitli şekillerde bir çoğumuzun kafasında
vardı. Yakın bir zamanda somut projeler ortaya koyulup maddi ve fikri ön
hazırlıklardan sonra bir yer tutuldu. Tutulan iki katlı bina epey eski
olduğundan, sonlarına gelinmiş olan bir uzun tadilat dönemi geçirildi ve şu
günlerde açılıyor. kArA ev gösteri/gösterim, sergi, toplantı gibi
etkinliklerin yapılacağı bir salon, müzik atölyesi, fotoğraf çalışmaları
için bir karanlık oda, kütüphane odası ve halen varolanların yanı sıra,
sonradan oluşabilecek/önerilebilecek projelerin gerçekleştirileceği bir
atölye, sohbet etmek, çay-kahve içmek için bir salon, bir mutfak ve bir
ofisten oluşmaktadır.

Etiketi ne olursa olsun, her türden iktidarı, tahakkümü, sömürüyü, zorbalığı
ve ayrımcılığı reddeden ve bunların kendilerini yeniden üretmesine karşı
duran; özgürlükçü bir kültürün kendisini var etmesi, yaşatması ve serpilmesi
amacıyla oluşturulan kara ev; bilginin, deneyimin, imkanların ve hayatın
eşit ve özgür paylaşılacağı bir mekan olarak tasarlanmıştır. Bu tasarıya
ortak olmak isteyen herkese açıktır kArA ev'in kapıları.

kArA ev'in sakinleri uzunca tartışarak ortaya koydukları amaç doğrultusunda
bir arada bulunan ve buranın hamaliyesini yüklenen ve mekanı yürütmeye
gönüllü olan/bu yola gönül koyanlardan oluşmaktadır.
kArA ev oluşturulurken ortaya konan amaç ve hareket noktalarıyla örtüşmek
kaydıyla, her türlü etkinlik ve projeye açık bir ortamdır. Özgür bir yaşam
için sözü ve faaliyeti olan herkes ve her topluluk burada söylemekte ve
eylemekte serbesttir. Etkinlik programı, her ay yapılacak toplantılarla
şekillendirilir.

kArA ev'in sakinleri dünya nimetleriyle ya da cennet rüşvetleriyle
kandırılabilir kişiler değillerdir. mal sahibini, mülk sahibini ve bunun ilk
sahibini sevmezler. Sürdüğü toprağı çitle çeviren ilk insandan ve üzerinde
yaşadığı toprağı mayınlarla çeviren günümüz insanından hazzetmezler.
Sınırsız, savaşsız bir dünya isterler. İyelik ekini lanetlerler; dilbilgisi
dağarcıklarından silerler hükmetme fiilini.

Ne paranın ne de halk içinde muteber sayılan başka bir nesnenin saltanatı
yoktur bu mekanda.Borsanın ya da doların düşüşünden öte ahlaki düşkünlük
ilgilendirir kArAa ev'in sakinlerini. Kazanma hırsıyla ömür tüketmek yerine
dayanışarak ve paylaşarak, hayatı güzelleştirmeye çalışırlar. İnsanın kurdu
olan insanlarla işleri olmaz. İnsanın ve hayatın dostu olanlar
konaklayabilir bu mekanda.

Özgürlük mücadelelerinin birikimini taşırlar kafalarında ve yüreklerinde.
İktidar ile esaretin ve direniş ile özgürlüğün adreslerini bilirler. Bu
yüzden nerede yaşadıkları fark etmez. Derler ki 'hattı müdafaa yoktur, sathı
müdafaa vardır! Bu satıh da bütün cihandır!' Padişahlara taçlarını ve
tahtlarını yoklatan, onları korkutan coşkunun, yıkıcı ve yaratıcı coşkunun
taşıyıcılarıdır onlar.

Bütün yasalar ve iktidarları koruyan mekanizmalar, tek bir kişinin isyan
etme olasılığı üzerine kurarlar kendilerini. kArA ev'e geldiğinizde o tek
bir kişiyi göreceksiniz: Kendinizi! Komşusu açken tok yatmayanı, başkaları
eziyet çekerken görmezden gelmeyeni, zorunluluktan çok sorumluluğun farkında
olanı ve özgürlük algısını bunun üzerine kuranı, yasa ve sınır tanımayannı.

Her bir kişinin üst iradelerin tümünü reddettiği ve fakat kendisinin irade
olduğu yerde adaletin olabileceğine inanır kArA ev"in sakinleri. İnanmanın,
var etmenin yarısı olduğuna, anarşinin mümkün olduğuna inanırlar. Diğer
yarısı da şu: Mümkün olanın anarşidir!
Komplo, fesat ve zorbalık giremez kArA ev'in kapısından içeri. Utanılacak,
saklanacak, yalanlanacak hiçbir şey yoktur orada. Yapılan örneklenir,
örneklenen yapılır. Yani doğrudan eylem! "Söyledim ve ruhumu kurtardım!"
denmez; "Söyledim ve yaptım!" denir.

kArA ev'de hiçbir şeyin olmadığı gibi, bilginin de iktidarı yoktur. Sofrada
paylaşılan ekmek gibi, bilgi de paylaşılır. Her kes kendisinde ne varsa
ortaya koyar ve her kes almak istediği kadar alır. Eğiten de eğitilen de
yoktur. Birlikte yapılır ve birlikte öğrenilir.
Buraya kadar yaptıklarımızı birlikte yaparak geldik; bundan sonrasını da
gelenlerle birlikte yaparız!

kArA ev KOLEKTİFİ


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center