A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Jeepler cepheye

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 7 Oct 2002 06:37:44 +0300


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Sanal Molotof Mesaj Panosu ::: Hasan
http://www.network54.com/Hide/Forum/message?forumid=120309&messageid=1033689975

Jeepler cepheye

Seferberlik Dairesi Başkanlığı, 81 ildeki cip, kamyon, çekici gibi sivil
araçlara 'sefer görev emri' çıkarttı. Sadece İstanbul'da 763 cipe sefer
görev emri geldi.

TÜRKİYE bir yandan seçimlere diğer yandan da yanıbaşımızda hızla yaklaşan
savaşa hazırlanıyor. Saddam'ı devirmekte kararlı olan ABD yönetiminin Irak'a
müdahalesinin neredeyse kesin olması Türkiye'yi de çeşitli önlemler almaya
itti. Başbakanlık'a bağlı 'örtülü ödenek' takviye edilirken, Türk Silahlı
Kuvvetleri Seferberlik ve Savaş Hali Yönergesi ve Milli Savunma Bakanlığı
Seferberlik Dairesi Başkanlığı'nca sivil araçlar için de sefer görev emri
çıkartıldı.


İllere plakalar bildirildi

81 ilin valiliğine de 'plakalar' bildirildi. Şimdi valilikler, il emniyet
müdürlükleri aracılığıyla sefer görev emri çıkartılacak olan araçların
sahiplerine tebliğat yapmaya başladı.

İstanbul'da valilik koordinesindeki seferberlik işlemleri, Türk Silahlı
Kuvvetleri Seferberlik ve Savaş Hali Yönergesi, 90/500 sayılı Seferberlik ve
Savaş Hali Tüzüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi
Başkanlığı'nın 7 Mayıs 2002 gün ve SEF:1124-(68) sayılı yazısına
dayandırılarak yapıldı.


Orduya tahsis edilecek

Sadece İstanbul'da, çoğunluğu ciplerden oluşan 763 cipe 'sefer görev emri'
çıkartıldı. Sefer görev emri kağıdı, araç sahiplerine, oturdukları semtin
karakol polisleri tarafından imza karşılığı tebliğ edildi. Yani herhangi bir
savaş halinde bu araçlar sahiplerinden alınacak ve ordunun emrine tahsis
edilecek... Gerekmesi halinde, sefer görev emri gönderilen araç sayısı
artırılacak. Söz konusu sefer görev emri kağıdında, çağrı yapılması halinde
araçların hangi birliğe teslim edileceği belirtiliyor. Sefer görev emrinin
bir yüzünde, araç sahibine talimatlar yer alıyor. Araç sahibine talimatlar
şöyle:


6 saat içinde teslim edilecek

1- Bu belge sefer görev emridir. Aracın devir ne naklinde mutlaka aracın
yeni sahibine imza karşılığı verilecektir.
2- Seferberlik duyurusunda 6 saat içerisinde bütün hazırlığını yaparak il
veya ilçe mülki idare amirliğine müracaat ederek kontrol ve işlemlerini
yaptırarak sefer görevli olduğun birliğine hareket et.
3- Bu sefer görev emrini kaybedersen, görevi veren ilin sivil savunma
müdürlüğüne müracaat et.
4- Bu belgeyi bulanlar en yakın sivil savunma müdürlüğüne teslim
eder.

-TAŞKIN ŞENOL-
star'dan aktarma


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center