A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Uşaklı anarşistlerin İzmir DGM'deki resmi beraat kararı

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sat, 5 Oct 2002 07:09:48 +0300


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

[worker'ın notu: aşağıdaki metnin orjinali üzerinde bazı biçimsel
düzeltmeler yapılmıştır]

İzmir 1 nolu DGM: delillerin değerlendirilmesi, mahkememizin kabulü: tüm
sanıklar yasa dışı örgüt üyesi olmadıklarını, Uşak'ta iddia edildiği şekilde
bir oluşum içerisinde bulunmadıklarını, hiçbir yazılama ve bildiri dağıtma
eyleminde bulunmadıklarını savunmuşlar ise de; sanık Ahmet Serkan Tomar'ın
yazılama ve bildiri dağıtma eylemine katılmadığı, yazılama eylemlerini bu
sanığın dışındaki diğer 4 sanığın birlikte gerçekleştirdikleri, M. Özgür
Küçüktekin, S. Serkan Kazak ve Onur Ayaz'ın birlikte emek platformunun basın
açıklamasının akabinde bildiri dağıttıkları, tüm sanıkların anarşizmle
ilgili olarak bilgiler duydukları, Uşak ilinde Uşak Anarşi Otonomu ismi ile
oluşum meydana getirip belirtilen eylemleri gerçekleştirdikleri kanaatine
dosyadaki tüm delillerden varılmıştır.

Sanıkların üzerine atılı yasa dışı örgüt üyesi olup olmadıkları, Uşak ilinde
meydana getirdikleri oluşumun yasa dışı olup olmadığının tespitinin
gerektiği, İzmir emniyet müdürlüğünün göndermiş olduğu bilgi notunda
anarşizmin tarihsel gelişimi bahsedilerek kısa adı AGF olan Anarşist Gençlik
Federasyonu isimli yapılanmanın liderliğini Tayfun Gönül'ün yaptığı,
yalnızca bir mayıslarda propaganda eyleminin görüldüğü, yayınlarının
bulunduğu, eylemlerin bazı üniversitelerde slogan ve kuşlama türü
eylemlerinin olduğunun belirtildiği, anarşist isyan, anarşist gençlik
platformu imzalı olduğu, genellikle kapitalizme ve savaşa karşı bildiriler
olduğunun belirtildiği görülmüştür.

Tanık olarak dinlenen Tayfun Gönül yeminli beyanında; kendisi hakkında hiç
bir kamu davası açılmadığını, 1986 yılından bu yana anarşist felsefe ile
ilgili çeşitli yayın organlarında yazılar yayınladığını, her hangi bir
anarşizm ile ilgili gençlik federasyonunun kurulmasının söz konusu
olmadığını, anarşist düşüncenin teröre de karşı olduğunu, anarşizmin bir
düşünce ve felsefe olduğunu, AGF adlı bir örgütünde olmadığını beyan ettiği
anlaşılmıştır.

Dosya içerisindeki tüm bilgi ve belgeler, yukarıda özetlenen İzmir emniyet
müdürlüğünün bilgi notu, tayfun Gönül'ün beyanı ve anarşizm görüşünün
içeriği ile birlikte değerlendirildiğinde; anarşizmin yüzyıllardan beri
felsefi bir görüş olarak düşünülürlerce tartışıldığı, tüm dünyada bir
felsefe olarak bilindiği, düzeni ne şekilde değiştireceği, ne tür bir düzen
istedikleri konusunda net bir bilgi olmayıp, bir çok farklı görüşlerin zaman
zaman ortaya çıkarak belli kesimlerde etkili olduğu, zaman içinde farklı
görüşlerle ortaya çıkan bir felsefe görüşü şeklinde özetlenebileceği,
Türkiyede anarşizmi benimseyen bir örgütün varlığının bilinmediği, AGF kısa
adlı örgütle ilgili internetteki dosyaların bir delil olma özelliğinin
olmadığı, dosyadaki bilgi notlarında belirtilen yazılama pankart ve
kuşlamalarda da AGF imzasının olmadığı, yasa dışı bir örgütün varlığı, amacı
ve bu doğrultudaki faaliyetleri resmi makamlarca belirlenen eylem ve fiiller
değerlendirilip, buna göre yasadışı örgütün varlığının tespit edilebileceği
böyle bir örgütün varlığı konusunda da resmi makamlarca bir tespitin
bulunmadığı, bu nedenle böyle bir örgütün var olduğuna dair dosyada bir
kanıt bulunmadığı anlaşılmıştır.

Sanıkların uşak ilinde anarşizme sempati duyan gençler olarak bir oluşum
meydana getirmeye çalıştıkları bu amaç doğrultusunda faaliyette
bulundukları, iddianamede belirtilen eylemleri gerçekleştirdikleri, bu
oluşumun bir örgüt olarak kabulünün mümkün olmadığı, örgütün varlığının
kabulü için amacı, bu amaca ulaşılması için neler yapılması gerektiği, ne
tür eylemleri gerçekleştirecekleri, örgütü nasıl geliştirecekleri konusunda
bilgi ve belgelerin bulunması gerektiği, bu oluşumda böyle bir şeyin
olmadığı bu nedenle de yasa dışı bir örgüt olarak kabulünün de mümkün
olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu oluşumun bir örgüt olarak kabul edilmesi
halinde bile 3713 sayılı yasanın birinci maddesi terör suçlarını ve bunun
tanımını yapmış, maddede sayılan baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma,
sindirme veya tehdit yöntemlerinin birisi ile gerçekleşmesi bu eylemlerin
hangi amaç için yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu oluşumun yukarıda
belirtilen 3713 s. Y. Nın birinci maddesi kapsamında değerlendirilecek bir
eyleminin olmadığı gibi amacının da belirsiz olması karşısında
faaliyetlerinin bu madde kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu
yolda yeterli bir delil de bulunmadığından tüm sanıkların atılı suçtan ayrı
ayrı beraatlerine karar vermek gerekmiştir.

İzmir 1 nolu DGM
esas no:2001/421
karar no:2002/207


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center