A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Vicdani Red Tutsakları / 9

From oldsletter <oldsletter@yahoo.com>
Date Thu, 3 Oct 2002 01:28:26 -0700 (PDT)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

VİCDANİ RED TUTSAKLARI / 9


Gecikmiş bir merhaba...
Tembellik dışı gelişmeler, VRT’nin bu edisyonunun
aksamasına neden olduğu için özür dileriz...
Aşağıda internette bu köşeyi bulabileceğiniz adres bir
kez daha yer alıyor. Aynı zaman da VRT’yi Tüm savaş
karşıtlarının internet sitesi www.savaskarsitlari.org
‘da; Anarşist Haber Ağı A-Infos’ta www.ainfos.ca/tr
bulabilirsiniz. Ayrıca bu köşe, e-postayla da size
iletilebilir. Tek yapmanız gereken bize adresinizi
bildirmek.     
           
http://www.geocities.com/oldsletter/vr_index.html

Bu sayıda, mahkum vicdani retçiler ile ilgili
bilgilere geçmeden önce, “Liselilerin mektubu 2002”ye
yer vermek istiyoruz. Bu köşeyi takip edenlerin
gözünden kaçmamıştır; İsrail işgalinin gemi azıya
aldığı dönemde bir çok gencin vicdani retleri
dolayısıyla defalarca tutuklandıklarını duyurmuştuk
sizlere. Bu gençler 19-22 yaş arasındaydılar, ve
basında sıkça yer verilmiş olan “Liselilerin
Mektubu”nun yaratıcıları ve imzacılarıydılar. 
Geçtiğimiz haftalarda, sözünü ettiğimiz mektup
güncellendi ve 210 genç tarafından imzalanarak İsrail
Devleti Başbakanı Ariel Şaron’a gönderildi. Mektubun
altında imzaları bulunan 15-19 yaşları arasındaki
gençler İsrail’in işgaline alet olmayacaklarını
belirtmekteler... Tarafımızdan Türkçe’ye çevrilmiş
metnin orijinalini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz...

http://oznik.com/petitions/020917.html

Başbakan Ariel Şaron’a,

İsrail’de yetişmiş 62 insan olarak bizim, size;
Filistinliler üzerinde sürdürülen baskıda yer
almayacağımızı bildiren bir mektup yollayalı bir yılı
geçti. Bugün İsrail’de ve işgal altındaki topraklarda
durum daha da kötüye giderken; bize katılan bir çok
insanla beraber tekrar söylüyoruz ki, biz işgalin
askerleri olmayı reddediyoruz. 

İsrail Devleti; savaş suçu işliyor ve insan haklarını
çiğniyor; Filistin kentlerini, kasabalarını ve
köylerini tahrip ediyor, Filistinlilerin topraklarına
el koyuyor, insanları yargılamadan göz altına alıyor
ve yargılamadan cezalandırıyor; evlerin, işyerlerinin,
kamusal alanların kütlesel tahribatını yürütüyor;
yağma, sokağa çıkma yasağı, tıbbi yardımı engelleme,
İsrail yerleşimleri oluşturma ve bunları genişletme
gibi insan ahlakına karşı eylemler yürütüyor ve
onayladığı uluslararası sözleşmeleri ihlal ediyor. Bu
ve diğer eylemleriyle, İsrail sistemli bir şekilde
Filistinlilerin gündelik yaşamlarını sürdürmelerini
engelliyor. Bu gerçeklik de, acı, korku ve ümitsizliğe
yol açıyor; bunlar da terörist saldırılar getiriyor.
Dahası, işgal sadece ahlaksız olmakla kalmıyor; aynı
zamanda İsrail yurttaşlarının ve İsrail’de
yaşayanların güvenliklerine de zarar veriyor. Böyle
bir güvenlik hissi sadece, İsrailliler ve
Filistinliler arasındaki mutlak barış ile elde edilir.

Seçilmiş hükümet demokratik değerleri ve bölgede
mutlak barış olasılıklarını çiğnediğinde, bizim
vicdanımızı dinleyip Filistinlilere yönelik
saldırılarda yer almayı reddetmekten başka bir
şansımız kalmıyor.

Gençler olarak askerlik hizmeti için çağrı
yaklaşırken; söz veriyoruz ki, işgalde hizmet etmemek
için uygun gördüğümüz her şeyi yapacağız.

Bazılarımız askere yazılmayı reddedecek, bazılarımız
Yeşil Hattın ötesinde hizmet etmeyi reddedecek,
bazılarımızda başka şekillerde askerlik hizmetinden
uzak durmaya çalışacak. Tüm bu yolları, meşru ve
gerekli görüyoruz ve diğer gençleri, askerleri,
zorunlu askerlik mükelleflerini, yedek askerleri
aynısını yapmaya çağırıyoruz.

Savunma Bakanı Benjamin Ben-Eliezer, Eğitim Bakanı
Limor Livnat, 
Genelkurmay Başkanı General Moshe Ya'alon’a da birer
kopya gönderilmiştir.
:::HABERLER


İSRAİL 

* Vicdani Retçi Victor Sabranski'nin 5. kez hapse
girişi
15 Ağustos 2002 

Vicdani Retçi Victor Sabranski 11 Ağustos'ta 5. kez
hapsedildi ve 28 gün ceza aldı.Şimdiye kadar Victor
Sabranski 98 gününü hapiste geçirmişti. İlk olarak 26
Nisan'da 28 günlüğüne; ikinci olarak 23 Mayıs'ta,
salıverilmesinden 4 gün sonra, 17 Haziran'a kadar
hapsedilmişti. Üçüncü mahkumiyeti ise 23 Haziran-18
Temmuz arası; dördüncüsü ise 14 günlük idi. 
Normalde İsrail'de 90 günlük hapis cezasından sonra
vicdani retçiler askerlikten muaf tutuluyorlar. Fakat,
Victor Sabranski'nin durumunda ise bu böyle olmadı;
duruşmasız bir şekilde 28 gün daha hapis cezasına
çarptırıldı. 
Ekim ayı itibariyle Victor Sabranski 126 gününü
hapiste geçirmek zorunda kaldı. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Keyfi
Gözaltı Çalışma Grubu, 1999'da vicdani retçinin bir
çok kez tutuklanmasının keyfi olduğuna karar vermişti.
( No. 36/1999 - ECN.4.2001.14.Add/.1) Diğer bir
deyişle, retçi hukuki olmayan bir şekilde aynı cezaya
defalarca çarptırılıyordu. Söz konusu Türkiyeli
vicdani retçi Osman Murat Ülke toplam 2.5 yılını
hapiste geçirmek zorunda kalmıştı. Öte yandan,
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi Komisyonu
ise, Keyfi Gözaltı Çalışma Grubunun bu kararından
açıkça söz edip; tekrarlanan mahkumiyetlerin vicdani
retçilerin vicdani kanaatlerini değiştirmelerine
yönelik; din, vicdan ve düşünce özgürlüğünü şiddetli
bir şekilde ihlal eden bir zorlama girişimi olarak
değerlendirmektedir.

Bu gelişmelerin ve yaşananların akabinde Uluslarası
Savaş Karşıtları (War Resisters' International - WRI)
ve İsrail'in sivilleşmesi için çalışan bir
organizasyon olan Yeni Görünüm (New Profile); Victor
Sabranski'nin dosyasını Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Komisyonu Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'na
sunuyor. Böylelikle, WRI ve New Profile, İsrail'de
erkekler için vicdani red hakkının tanınmamış olmasına
dikkat çekmek istiyor.


YUGOSLAVYA

* İki vicdani retçi askerlik hizmeti için çağırıldı
19 Ağustos 2002 

Yugoslavya'da iki vicdani retçi reddedildi. Igor Seke
ve Goran Miladinovic vicdani ret için başvurmuş ve
alternatif sivil hizmet yapmak istediklerini
bildirmişti.
Yugoslavya Anayasası'nın 137. maddesi (şu anda tekrar
gözden geçiriliyor) vicdani red hakkını tanıyor. 
Vicdani reddin yasal bir hak olmasına rağmen bu ikli
vicdani retçinin bu hakkı kullanmaları reddedildi. 
Igor Seke'nin başvurusu tamamen reddedildi, Goran
Miladinovic ise Yugoslav ordusunu silahsız bir
ünitesinde hizmete çağırıldı. 


ALMANYA

* Total retçi Thomas Kroll 5.kez hapse girdi.
12 Eylül 2002

1 Temmuz 2002'den beri zamanının çoğunu hapiste
geçirmek zorunda kalan, total retçi Thomas R. Kroll,
11 Eylül'de beşince defa tutuklandı. Total retçilere
verilen ceza olan 63 günü çekmiş olmasına rağmen,
Thomas Kroll 10 gün daha hapse mahkum edildi. 

Destek mektuplarınız için adresi
Thomas R. Kroll, z.Zt. 5./GebJgBat 231, Arrestzelle -
Nonner Strasse 23, 83435 Bad Reichenhall, GERMANY


YUNANİSTAN

* Vicdani Retçi Lazaros Petromelides 17 Eylül'de
tutuklandı; fakat 19 Eylül'de 1000 Euro kefaletle
serbest bırakıldı
18 Eylül 2002

17 Eylül'deki davasının ardından sürpriz bir şekilde
tutuklanan Lazaros, tutuklandıktan bir gün sonra
serbest bırakıldı. 
Lazaros, avukatlarının gelememesi nedeniyle 17
Eylül'deki davasının ertelenmesini talep ediyordu; ve
mahkemeye katılarak bunu dile getirdi. Fakat, yargıç
şaşırtan bir kararla -mahkemenin ertelenmesini kabul
etmekle birlikte- Lazaros'un tutuklanmasına karar
verdi. Bu Lazaros'un vicdani ret başvurusu yaptığı
1998'den beri 3. -ve en kısa süren- tutuklanışı oldu. 

Lazoros'un dosyası ile ilgili ayrıntılı bilgiyi
"Vicdani Red Tutsakları / 6"da gündeme taşımaya
çalışmıştık. Sözü edilen yazıya aşağıdaki linli
tıklayarak erişebilirsiniz...
             
http://www.geocities.com/oldsletter/vr/6.html


ERMENİSTAN

* 2 Vicdani REtçi daha tutuklandı
20 Eylül 2002

Ermenistan'da iki Yehova Şahidi, askerlik hizmetini
reddettikleri için tutuklandı.
Artur Kazaryan, 18 Eylül'de bir yıl hapse, Hratch
Tatoyan ise 11 Eylül'de iki yıl hapse mahkum edildi.
Böylece, Ermenistan'da tutuklu vicdani retçi sayısı 23
oldu.

Protesto mektuplarınız için Ermenistan Devlet
Başkanı'nın adresi ve faks numarası
President Robert Kocharian, Respublika Armenia,
375019g. Yerevan, pr. Marshala Bagramiana, 26
Prezidentu Kocharianu, R.ARMENIA
Faks: +374-152 1581, 152 1796, 115 1152


------------------------------------------------------
TUTSAKLARA MEKTUP YAZARKEN BUNLARI AKLINIZDA TUTUN!
•Kart atacaksanız, her zaman bir zarf içine koyun.
•Kendi isim ve adresinizi de zarfa yazın
•İçten ve yaratıcı olun. Fotoğraflar, çizimler,
karikatürler gönderebilirsiniz.
•Tutsağa, dünyadaki savaşların durması için neler
yaptığınızı yazın. Antimilitarist aktivitelerinizden
söz edin.
•Tutsağı hukuken sıkıntıya sokabilecek bir şey
yazmayın.
•Eğer, siz hapiste olsaydınız ne tür şeyler almaktan
hoşlanacağınızı düşünün ve ona göre bir şeyler yazın.
•Mektuba, “Çok cesursun. Ben senin yaptıklarını asla
yapamam” tarzı cümleler yazmayın.
•Tutsaktan size yanıt gelmesini beklemeyin. [Eğer
yanıt alırsanız, bizi haberdar etmeyi ihmal etmeyin.]
•Unutmayın! Gelecek sene, onun yerinde siz
olabilirsiniz.

[Bu ipuçları, Peace News dergisinden alınmıştır].


-------------------------------------------------------
LÜTFEN BU E-POSTAYI WEB SİTENİZDE, HABER
GRUBUNUZDA, BASILI YAYININIZDA YAYINLAYIN.
KİŞİSEL KONTAKLARINIZA AKTARIN. KATKIDA
BULUNUN, VİCDANİ RED TUTSAKLARI İLE
İLGİLİ FİKİRLERİNİZİ BİZLERLE PAYLAŞIN.
-------------------------------------------------------KAYNAKLAR

·	WRI (War Resisters’ International) [Uluslararası
Savaş Karşıtları] web sitesi wri-irg.org
 

<oldsletter>  antimilitarist  bülten 
                   
:::şiddetten arınmış anarşist devrim için..>>>[ oldsletter@yahoo.com ; www.geocities.com/oldsletter ; ]

                 
		 http://www.geocities.com/oldsletter/vr_index.html
 

-------------------------------------------------------
@nti-copyright:
Bu metnin telif hakkı yoktur. Bizi –maddi/manevi-
sömürmemek kaydıyla, istediğiniz yerde, istediğiniz
şekilde kullanabilirsiniz. Dokümantasyonumuza yardım
etmek adına, kullandığınız zaman bize haber vermeniz
bizleri çok sevindirir.. 
-------------------------------------------------------

3 Ekim 2002


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center