A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) WRI'den haberler..

From oldsletter <oldsletter@yahoo.com>
Date Thu, 3 Oct 2002 01:25:50 -0700 (PDT)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

** Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI - War Resisters'
International) 11 Eylül 2001 nedeniyle giriştiği vergi
reddi nedeniyle mahkemede..... 


"Teröre Karşı Savaş"a bir tepki olarak, WRI yürütme
kurulu savaşta kullanılacak vergiyi geri çekti.
WRI yürütme kurulu, Aralık 2001'de WRI çalışanlarının
isteği üzerine, verginin %7'sini vermeyeceğinin
açıkladı- bu dilim savunma bakanlığına aktarılıyor.


** New Profile ve Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI -
War Resisters' International); İsrailli vicdani
redcilerin tekrarlanan mahkumiyetleri nedeniyle,
Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'na
başvuruyor.

21 Eylül'de WRI ve New Profile, Birleşmiş Milletler
Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'na, İsrail Savunma
Kuvvetlerine katılmayı reddettiği için beş kez
tutuklanan Victor Sabranski'nin dosyasını sunuyor.
Böylelikle, WRI ve News Profile, İsrail'de erkekler
için vicdani red hakkının tanınmamış olmasına dikkat
çekmek istiyor.

** WRI ile işbirliği ile hazırlanan Peace News dergisi
karma bir müzik CD'si hazırladı. Satışa sunulan CD ile
ilgili gerekli bilgilere derginin web sayfasından
ulaşabilirsiniz. Ayrıca, CD kitapçığında bize de
teşekkür etmeleri, oldukça mutluluk verici bir
gelşişmeydi.

www.peacenews.info

=====
::::: OLDSLETTER

>> şiddetten arınmış devrim için antimilitarist bülten

P.K. 14 O6531 ODTU-ANKARA
www.geocities.com/oldsletter


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center