A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(ct) Butlletí Contrainformatiu nº78 (1ª part)

From CGT Reus <baixc-p@pangea.org>
Date Tue, 26 Nov 2002 07:55:55 -0500 (EST) ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________BUTLLETÍ CONTRAINFORMATIU Nº 78
Secretaria de Comunicació del Comitè Confederal de Catalunya de
la CGT. 
25-11-02

* * * * *

Continguts: 

- UN ALTRE CANVI MÉS EN EL DECRETAZO

- EL NOU PACTE DE SALARIS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SUPOSA UNA
ALTRA "AIXECADA DE CAMISA" ALS FUNCIONARIS 

- CONVOCADA VAGA A TELEFÒNICA EL 28 DE NOVEMBRE CONTRA LES
SEGREGACIONS 

- S'HA ARRIBAT A UN ACORD ENTRE ELS TREBALLADORS I L'INSTITUT
MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA 

- CGT OBTÉ SET DELEGATS EN EL COMITÈ D'EMPRESA DE ROCA SANITARIS
DE GAVÁ

- CGT OBTÉ 7 DELEGATS EN LES ELECCIONS SINDICALS DE LA CAIXA
D'ESTALVIS DEL MEDITERRANI A CATALUNYA 

- CAS INE GIRONA: CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL

- VAGA 19 NOV: TOTS ELS PORTS VAN PARAR 

- NOTA INFORMATIVA DEL COMITÈ DE TREBALLADORS DE L'AJUNTAMENT
DEL PRAT DE LLOBREGAT DENUNCIANT LES CONDICIONS DE SEGURETAT I
SALUT D'UN EDIFICI MUNICIPAL

* * * * *

UN ALTRE CANVI MÉS EN EL DECRETAZO

El Senat va incorporar el 12 de novembre al text de la reforma
del sistema de la protecció per atur l'esmena presentada pel PP
que estableix la possibilitat que l'empresari reclami a l'Estat
el pagament de la quantitat equivalent als salaris de tramitació
a partir del dia 60, en els casos que la Justícia es demori. 
	
Quan semblava que el “Decretazo” havia pres forma definitiva i
que veuria la llum amb les esmenes ja presentades i votades en
el Congrés, aquesta nova concessió del Govern als empresaris ve
a aprofundir el contingut ja antisocial d'una norma, que des
d'un principi està feta a mesura de la patronal. No obstant, els
empresaris, no contents amb això, segueixen mediatitzant les
decisions de l'executiu en pro dels seus interessos. 
	
Aquesta nova esmena, suprimeix l'única “càrrega” que devia
suportar l'empresari en els supòsits en els quals no reconegués
la improcedència de l'acomiadament i s'arribés a la via judicial
per a la seva resolució. Analitzem els passos de la reforma dels
salaris de tramitació i de la responsabilitat del seu abonament:

- Abans del Decretazo si la sentència es demorava més de 60 dies
els salaris que es generaven a partir d'aquests 60 dies eren
abonats per l'estat. 
- Amb el Decretazo inicial, atès que s'eliminaven els salaris de
tramitació, desapareixia aquesta obligació de l'Estat. 
- Després de la reforma del Decretazo, es “recuperaven” els
salaris de tramitació en el suposats en els quals l'empresari en
el termini de 48 hores no reconegués la improcedència de
l'acomiadament i no consignés judicialment la indemnització,
posant a la disposició del treballador la indemnització
corresponent. En aquest cas, si l'acomiadament arribava a la via
judicial l'empresari devia abonar tots els salaris, amb
independència del temps que es trigués a dictar sentència. 
- Aquesta mesura, que es podia interpretar com una fórmula
d'obligar a l'empresari a reconèixer la improcedència de
l'acomiadament amb el prompte pagament de la indemnització
corresponent, s'elimina amb aquesta esmena que el PP ha
introduït en la tramitació de la llei en el Senat. Aquesta
esmena deriva d'una sol·licitud de la CEOE, que gustosament ha
acceptat el Govern, per a evitar segons la patronal que “caigui
sobre les empreses el cost total dels salaris”. 
	
Amb aquesta esmena el Govern consolida el seu aliniament
explícit amb els interessos de la patronal, que s'havia sentit
molesta per haver d'abonar la totalitat dels salaris de
tramitació, en els casos que es preveuen excepcionals en els
quals judicialment es determini la improcedència de
l'acomiadament. És fàcil concloure que sempre guanyen els
mateixos, i per descomptat, segueix i ha de seguir la lluita per
la recuperació dels drets dels treballadors cada dia més
trepitjats. 

Secretariat Permanent Comitè Confederal CGT 

***************************************************************

EL NOU PACTE DE SALARIS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SUPOSA UNA
ALTRA "AIXECADA DE CAMISA" ALS FUNCIONARIS 

	
La Federació de Treballadors de l'Administració Pública de CGT
(FETAP) ha valorat negativament el pacte subscrit pel govern del
Partit popular i els sindicats UGT, CC.OO. i CSIF pel qual
"s'aconsegueix" un increment real del 2´71 % per a l'any 2003, a
canvi de renunciar a la reducció de jornada i a la revisió
salarial si, com és previsible, l'IPC supera aquest límit.
Existeix un altre 0'48 % com possibles augments, però només es
produiria en aquelles àrees que s'arribessin a determinats
objectius de productivitat, ampliació de la jornada laboral a
les tardes, mobilitat funcional, etc. 
	
Per això, des de CGT, es desenvoluparà una campanya entre els
treballadors del sector públic per a explicar correctament
l'acord que Zaplana els ha "colat" als sindicats oficials i
també s'incidirà a recordar que els funcionaris ja han perdut un
15 % del seu poder adquisitiu en els últims 12 anys gràcies a
pactes com el que acaba de signar-se. 

*********************************************************

CONVOCADA VAGA A TELEFÒNICA EL 28 DE NOVEMBRE CONTRA LES
SEGREGACIONS 

	
El dia 6 de novembre, les organitzacions CGT, STC, AST, LAB, ESK
i CIG ens vam reunir per a analitzar la marxa dels
esdeveniments, constatant una vegada més la unitat de criteris
quant al rebuig de les segregacions que l'empresa pretén i la
seva negociació engegada per les direccions de CCOO i UGT per
mitjà de la seva majoria en el Comitè Intercentres. 
	
El sentir de la gran majoria de la plantilla de Telefònica
S.A.U. és contrària a qualsevol segregació tant d'activitat com
de personal, doncs no admetrem sota cap pretext la ruptura dels
nostres contractes de treball ni el pas a les empreses creades a
aquest efecte. 
	
La prova d'aquest rebuig dels treballadors/as es basa en les
mobilitzacions realitzades durant tot l'any en moltes províncies
amb vagues i manifestacions amb una participació important, a
pesar de l'activitat desmobilitzadora propera a l'esquirolatge
exercida per CCOO i UGT, obstinats juntament amb l'empresa a
destruir els nostres llocs de treball. 
	
El primer lliurament a l'empresa i al Comitè Intercentres
realitzat pels sindicats que vam subscriure aquest comunicat, de
més de 10.000 signatures oposant-se a les segregacions i la seva
negociació, és altre element més que no pot esbiaixar ni
l'empresa ni aquesta majoria del C.I. que avui sol es representa
a si mateixa en aquest procés especulatiu que Telefònica ens vol
imposar. 
	
Multitud d'assemblees i concentracions s'estan realitzant en
diferents centres de treball, fets que saludem tots els signants
d'aquest comunicat. 
	
Valorem que sols la mobilització dels treballadors ha permès
fins ara paralitzar els plans de l'empresa de destrucció
d'ocupació, que va voler posar en pràctica fa més d'un any. 
	
En aquest sentit, per a rebutjar les pretensions de l'empresa,
per a defensar els nostres llocs i condicions de treball a
T.E.S.A.U., i per a dir-los a aquesta majoria en el Comitè
Intercentres que es retiri de qualsevol procés de negociació de
les segregacions, convoquem una aturada per al dia 28 de
novembre de 2002 en tot el territori de l'Estat espanyol i en
tots els centres de treball, així com manifestacions provincials
el mateix dia 28 de novembre. 
	
Els objectius de l'aturada són els que venim defensant: 
- Per la retirada de qualsevol projecte de segregació i
externalització de l'empresa. 
- Per la retirada del projecte de l'empresa que declara llocs de
treball menys prioritaris al 60% de la plantilla. 
- Pel manteniment de l'ocupació i les condicions de treball a
Telefònica d'Espanya. 
- Per l'extensió de les condicions de treball de Telefónca a
totes les empreses del sector de Telecomunicacions. 

El 28 de novembre tots i totes a la vaga. 

Més informació en el Sindicat Federal de CGT Telefònica: 
www.cgt.es/telecomunicaciones 
federal.cgtele@cgt.es 

************************************************************

S'HA ARRIBAT A UN ACORD ENTRE ELS TREBALLADORS I L'INSTITUT
MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA 

	
El passat dia 14 voltant de 500 treballadors en Assemblea han
ratificat i aprovat el pre-acord arribat pel comitè de Vaga i l
Direcció de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de
l'Ajuntament de Barcelona, desconvocant així el calendari de
vagues i mobilitzacions previst. 
	
L'acord conté entre altres punts: 
- 90 noves places d'oferta pública d'ocupació. 
- La garantia de subrogació en cas de dissolució total o parcial
de l'Institut per part de l'Ajuntament. 
- La no utilització de l'acomiadament objectiu. 
- Garanties de continuïtat en l'Institut i reconeixement de
categoria, antiguitat i condicions econòmiques del personal
afectat per la OPE 99 . 
- El compromís de continuïtat de l'Institut com servei públic
per a fer el manteniment del verd de la ciutat. 

A PESAR DE L'ACORD, LA LLUITA PER LA DEFENSA DEL VERD PÚBLIC DE
LA CIUTAT CONTÍNUA 

SECCIÓ SINDICAL CGT PARCS I JARDINS 

*******************************************************

CGT OBTÉ SET DELEGATS EN EL COMITÈ D'EMPRESA DE ROCA SANITARIS
DE GAVÁ

	
El passat mes d'Octubre es va iniciar el procés Eleccions
Sindicals en la factoria que ROCA SANITARIS té en la localitat
Barcelonina de Gavá, aquest centre està constituït per una
plantilla de més de 2.000 treballadors representats per un
Comitè d'Empresa de 25 membres fins ara format pels Sindicats
UGT (11), CCOO (11) i COP (3). 
	
En les eleccions celebrades avui, les primeres a les quals CGT
presentava candidatura únicament pel col·legi obrer, i que al
disminuir la plantilla suposava formar un Comitè de 23 membres.
La de CGT ha estat la més votada quedant constituït per: CGT
(7), UGT (5+3 Tècnics), CCOO (5+2 Tècnics) i COP (1). 
	
Aquest resultat confirma el malestar entre la plantilla amb
l'anterior Comitè, generat després de la signatura del passat
conveni en contra de la voluntat dels treballadors expressada en
un referèndum. Posteriorment un grup de treballadors van decidir
constituir la Secció Sindical de la CGT inclòs entre ells el
delegat del comitè fins aleshores representant de UGT, Julián
Paniagua. 

VULNERACIÓ CONSTANT DE LA LLIBERTAT SINDICAL. 
	
Ha arrel d'aquesta constitució, l'Empresa s'ha dedicat a
obstaculitzar constantment el normal desenvolupament de les
labors sindicals d'aquests treballadors. Al Treballador i membre
del Comitè, ja per CGT, Julián Paniagua se li ha negat repetides
vegades el dret a la utilització d'Hores Sindicals a pesar que
dues sentències li donen la raó. L'última del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya. i al company Emiliano Dominguez ho
tenen a casa cobrant el salari al·legant que no troben un lloc
de treball adequat per ell després que el tribunal superior de
justícia de Catalunya declarés el seu acomiadament nul. 
	
El passat 6 de novembre en ple procés de campanya electoral, es
prohibia l'entrada a la factoria als companys Julián Paniagua i
Emiliano Dominguez a pesar que el dia anterior i després de la
mediació de l'Inspector de Treball Josep Lluís Martínez.
l'Empresa va assegurar que no posaria cap trava a aquests
treballadors. Va Ser necessària la intervenció Policial per a
aixecar acta de l'ocorregut i requerir la presència del
President de la Taula Electoral al carrer perquè li fos lliurada
la documentació pertinent ja que per a això havien acudit els
treballadors a la fàbrica. 
	
Davant aquest nou acte antidemocràtic, l'Inspector de treball
cita a les parts a una mediació el matí del dia 8, assistint a
ella representants de la CGT, el President de taula i la
direcció de l'Empresa. En aquesta reunió quieta clara
l'obligació de l'Empresa a permetre'ls l'accés al recinte,
encara així la direcció del centre exigeix que en tot moment ho
facin acompanyats del servei de seguretat privat. Quedant
aixecat acta de tot això.
	
Aquesta mateixa tarda a l'intenta accedir de nou al centre per a
realitzar campanya Electoral com candidats que són de CGT i en
els termes que marca la llei, se'ls torna a denegar l'accés sent
de nou necessària la intervenció policial per a elevar un nou
atestat del fet. 
	
Davant aquest cúmul d'actes en contra de la CGT, ja que la resta
d'organitzacions no tenen cap problema per a realitzar la seva
campanya electoral. Des del Sindicat Metall del Baix Llobregat
es va convocar una concentració el dia 12 a les portes de la
fàbrica que va reunir a mig centenar de companys i companyes i
de la qual es va fer repercussió en varis mitjans de comunicació
tant locals com nacionals.
	
Amb motiu d'això sembla que la direcció de l'empresa canvia
d'aptitud i no sol deixa accedir als companys a la factoria, si
no que
 els permet fer-lo sense l'escorta dels serveis de seguretat
privada. 
Després d'algun que altre petit impediment perquè els
interventors de CGT realitzin la seva labor amb total
normalitat, es van celebrar les eleccions obtenint CGT un
resultat més que positiu i consolidant-se com una nova
alternativa sindical en ROCA.
	
Informació facilitada per: FEDERACIÓ METAL.LÚRGICA DE CATALUNYA,
FEDERACIÓ COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, SINDICAT METALL DEL BAIX
LLOBREGAT i SECCIÓ SINDICAL ROCA SANITARIOS 

***********************************************************

CGT OBTÉ 7 DELEGATS EN LES ELECCIONS SINDICALS DE LA CAIXA
D'ESTALVIS DEL MEDITERRANI A CATALUNYA 

Celebrades les eleccions en la CAM a Catalunya, el resultat ha
estat el següent: 

BARCELONA 
6 DELEGATS CGT 
6 DELEGATS UGT 
1 DELEGAT CCOO 

LLEIDA CGT 1 DELEGAT 
TARRAGONA UGT 3 DELEGATS 
GIRONA UGT 5 DELEGATS 

TOTAL CATALUNYA: 
CGT 7 DELEGATS 
UGT 14 DELEGATS 
CCOO 1 DELEGAT 

Federació de Banca de Catalunya CGT

**************************************************************

CAS INE GIRONA: CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL

	
La precarietat laboral és cada vegada més generalitzada. Cada
vegada més gent és abocada a un futur incert. En comptes de
valorar i protegir el dret a la dignitat, els poders publics no
fan més que donar suport al neoliberalisme i agreujar les
condicions de vida de la població més vulnerable (joves, dones,
inmigrants,...) 
	
Davant d’això, els sindicats majoritaris només pacten,
consenteixen i permeten en definitiva, la degradació de les
conquestes laborals que tant havien costat d'aconseguir. No
haviem ni tastat l'anomenat estat del benestar, i portem anys
que estem en retirada. La convocatòria de vaga general del
passat 20 de juny només va ser un rentat de cara dels sindicats
oficialistes. La lluita pels drets laborals continüa, i és més
necessaria que mai; i ha d'anar més enlla que parar un sol dia.
La situació a que ens porten les directrius de la dreta del PP
exigeix una resistència i una mobilització constants. 
	
Un exemple més, recent i escandalós de la complicitat de
l'aparell de l'estat amb el capitalisme salvatge l'hem tingut en
les precàries condicions de treball; per sota de l'Estatut dels
Treballadors, imposada pel Instituto Nacional de Estadistica
(INE) als agents de la recollida de dades per al cens 2001. El
conflicte propiciat per l'el.laboració del cens '2001 no s'ha
acabat. A 7 mesos de la finalització oficiosa de la recollida de
dades, s'acaba de presentar, a traves del Gabinet Juridic de
CGT, una demanda a l'INE, en demanda de les quantitats deixades
de cobrar pels agents censals. La Federació Intercomarcal de
Girona de la CGT va presentar, en els jutjats socials de Girona,
28 demandes, en representació dels ex-treballadors de Girona de
la recollida del Cens 2001, que reclamen uns 60.000 euros a
l'Institut Nacional d'Estadística. Però, en els temps que
corren, tots estem exposats, i estem vivint situacions laborals
indignes, contractes temporals, inestabilitat... 
	
En un context com l'actual d'ultraliberalització econòmica que
perjudica a cada vegada més treballadors, el nostre sindicat
engega una campanya de denúncia i conscienciació de la
precarietat laboral, de la qual el cas del lNE sol és un exemple
significatiu, pel fet de ser un dels casos en que la pròpia
administració claudica de la seva funció de protegir als
ciutadans fent ús de les formes més precàries de contractació. 
	
Per a això es va preparar una roda de premsa i acte públic de
presentació d'aquesta campanya, en la qual els ex-agents
censales denunciants i el seu advocat recordaren les pèssimes
condicions contractuals i de treball de fa un any a l'lNE, i el
contingut de les demandes. L'acte va tenir lloc el dimecres 23
d'octubre en la Casa de Cultura Tomàs de Lorenzana de Girona,
acabant amb dues conferències titulades "Noves formes de
contractació" i "Les mentides de l'estadística", a càrrec
respectivament de Xavier Méndez, advocat del gabinet jurídic de
la CGT, i de Josep Antoni Donaire, professor de geografia de la
Universitat de Girona. 
	
Posteriorment, el 12 de novembre a la sala d'actes de la casa de
cultura "Les Bernardes" de Salt, l'advocat del Gabinet Juridic
de la la CGT Xevi Mendez va fer una altra xerrada sobre les
noves formes de precarietat contractual, els nous models de
contractes en frau de llei, i tots els supòsits amb que es troba
la gent treballadora jove, i no tan jove. 
	
Aquest acte continüa una sèrie de sortides informatives sobre
l'actual precarietat laboral, preparades conjuntament entre el
Sindicat d'Activitats Diverses de la CGT i el nostre Gabinet
Juridic. Ens agradaria arribar a més viles, i fins i tot a les
empreses o llocs on sia possible explicar públicament els
mètodes i sistemes de precarització contractual més estesos. Si
tens alguna idea o coneixe’s algún lloc, posa’t en contacte amb
nosaltres. 

Confederació General del Treball de Catalunya 
FEDERACIÓ INTERCOMARCAL DE GIRONA 
Av. Sant Narcís, 28, entresòl 2ª 17005 GIRONA 
Tel: 972231034 Fax: 972231219 
E-mail: cgt_gir@pangea.org 

************************************************************

VAGA 19 NOV: TOTS ELS PORTS VAN PARAR 

	
La vaga de ports convocada el 19 de novembre entre altres
organitzacions pel sector de Mar i Ports de la CGT, contra la
proposta de reforma de la Llei de Ports va tenir un èxit
absolut, pràcticament la totalitat dels estibadores van parar, a
pesar de l'actitud de CCOO i UGT que es van despenjar de la
convocatòria i posteriorment preavisaren per separat, actuant
amb tebiesa i fins i tot intentant desmotivar als treballadors
d'altres col·lectius del Sector argumentant que ells no es
veurien afectats per la reforma. 
	
Encara així, no només van parar estibadores, companys de
remolcadors, autoritats portuàries, amarradores i pràctics de
diferents ports de tot el país van anar a la vaga en defensa
dels seus drets, emparats per la convocatòria que en solitari va
fer CGT per als esmentats col·lectius. Fins l'Ens Públic de
Ports de l'Estat estima que el seguiment de la vaga de
estibadores ha estat d'un 92,3%. 
	
Per tant, hem d'estar satisfets davant la mobilització
convocada, que només és l'inici de les accions que deuran seguir
si les Administracions no rectifiquen en la seva intenció
d'imposar una legislació regressiva que comportarà augmentar la
precarietat en els drets dels treballadors del sector portuari.
Tenim notícies que el text de la reforma ja ha estat presentat i
pel que sembla resulta ser més duro si cap del previst. Si això
es confirma, algunes organitzacions haurien de donar
explicacions als treballadors del perquè de la seva actitud al
trencar una unitat d'acció que no ens beneficia a ningú. 

Salut i endavant 

Sector del Mar i Ports de CGT 
Federació deTransportes i Comunicacions 
C/ Sagunt 15, 28010 Madrid 
Telèfon: 914470572 Fax: 914453132 E-mail: cgtsectormar@cgt.es 

****************************************************************

 NOTA INFORMATIVA DEL COMITÈ DE TREBALLADORS DE L'AJUNTAMENT DEL
PRAT DE LLOBREGAT DENUNCIANT LES CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT
D'UN EDIFICI MUNICIPAL

	
El Comitè de Treballadors ha denunciat a l’Ajuntament del Prat
davant de la Inspecció de Treball per l’incompliment de la
normativa en matèria de salut laboral de l’edifici municipal del
carrer Centre 28-30, a on estan situats els serveis econòmics,
Sanitat, Educació, Esports, Sanitat, Personal, Contractació,
Unitat Municipal d’Informàtica i Serveis a la Persona.
	
Aquesta situació ve donada per la impossibilitat de fer acomplir
la normativa de salut laboral a l’ajuntament per una clara manca
de voluntat i sensibilitat, és per això que els representants
dels treballadors ens veiem obligats a denunciar-lo repetidament
davant de la Inspecció de Treball.
	
La despesa realitzada durant l’any 2002 en renovació d’edificis
municipals ha estat per sobre dels 1000 milions d’antigues
pessetes (més de 6 milions d’euros) i l’execució d’aquestes
quantitats no ha tingut present les condicions treball en
matèria de salut laboral, això denota clarament la poca voluntat
de mantenir els llocs de treball en condicions dignes.
	
L’element que presideix el desenvolupament i execució dels
projectes d’obres municipals és sempre l’estètica i la imatge,
no es té mai en compte que en aquells edificis hi han de
treballar persones i per tant s’ha de tenir present la
funcionalitat i la seguretat dels treballadors a l’hora
d’elaborar i executar els projectes.
	
És curiós com a un ciutadà que fa una obra privada se li fan
inspeccions de tota mena i és obligat a respectar totes les
normatives existents i en un edifici a on treballen 100 empleats
municipals, el sostre es troba per sota de l’alçada mínima o no
hi ha un pla d’emergència i evacuació. La llei obliga als
ciutadans, però no a l’ajuntament, que com a administració
pública, hauria de donar exemple en el compliment de les lleis.
	
L’Equip de Govern i els seus càrrecs de confiança es reserven
els espais més nobles, il·luminats i acondicionats i deixen per
la resta de treballadors espais malament distribuïts,
amuntegant-los un darrera l’altre, amb corrents d’aire,
sorollosos, reduïts o, fins i tot, en espais soterrats envoltats
de fotocopiadores. L’Alcalde en el seu despatx té una cuina
habilitada, però els treballadors no tenen taquilles o dutxes
per poder-se canviar, les dones de la neteja s’han de canviar en
lavabos i deixar els seus estris en racons i passadissos.

Cecilio Limiñana i Sibina
President del Comitè de Treballadors
Ajuntament del Prat de Llobregat

***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************

Confederació General del Treball (CGT) 

Realitzat per CGT Reus: baixc-p@cgt.es

Si no desitges rebre el butlletí, avisan’s.
*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos Information Center