A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) 30 november i Lund - Offensiv antifascism!

From worker-a-infos-sv@ainfos.ca
Date Fri, 22 Nov 2002 07:36:28 -0500 (EST)


Offensiv antifascism!
Sender: worker-a-infos-sv@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-sv

 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Internationell solidaritet, öppna gränser nu!

Politikerna bygger mycket murar just nu. Att stänga
människor utanför Sverige och EU, genom t.ex.
visumtvång och Schengenavtal, verkar vara högsta modet
bland makthavarna idag. De som faktiskt lyckas tränga
igenom taggtråden låser myndigheterna snabbt och utan
samvetskval in i flyktingförläggningar och
betongförorter. Staten och EU:s budskap är tyvärr
alltför klart: ingen är välkommen hit.

Vi är socialister och menar att det enda sättet att
förändra och förbättra världen är genom gemensam kamp.
Om vi är många och välorganiserade är vi starka.
Därför måste vi riva de murar som överheten bygger
mellan oss. Alla människor är välkomna att leva,
arbeta och kämpa tillsammans med oss, oberoende var de
är födda, vilken hudfärg de har eller vilket språk de
talar. Vårt krav är därför, öppna gränserna för alla.
 
Konfrontera rasisterna, agera i din vardag!

Fram till i början av nittiotalet försökte många ”tiga
ihjäl” en växande nynazistisk rörelse. Den taktiken
funkade inte, så den 30 november 1991 tog, framför
allt, den utomparlamentariska vänstern saken i egna
händer. Genom att inte hålla käft utan aktivt blockera
fascisternas färdväg stoppades nazisternas
demonstrationer år efter år. Denna offensiva attityd
borde inspirera oss i vår fortsatta antirasistiska
kamp.

Men att glädjas över vunna segrar räcker inte.
Rasisterna finns fortfarande, och de försöker hela
tiden stärka sina ställningar. De bygger partier och
organisationer, propagerar på skolor och
arbetsplatser, infiltrerar fackklubbar och elevråd,
allt för att försöka åstadkomma en välvårdad fasad att
gömma sina onda avsikter bakom. Därför måste vi
anpassa det antifascistiska motståndet till den nya
situationen. De saker som vi borde rikta vår energi på
är att konfrontera och i värsta fall frysa ute
rasisterna på arbetsplatser och i våra klassrum, att
sabotera och ta bort deras propaganda från våra gator
och torg och att se till att rasistiska lögner inte
accepteras som om de vore seriösa argument i den
offentliga debatten. 

Vi ses på gatan på 30/11!
Demonstrera 17.00 Stortorget Lund.

Smålands Nation, Suf-Lund, Lunds LS av SAC, [excerpt], India Däck.

för mer information, se www.indiadack.net*******
          *******
   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad


A-Infos Information Center