A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Mehmet Bal Mahkemede!

From Mehmet Bal ile Dayanışma! <info@savaskarsitlari.org>
Date Fri, 22 Nov 2002 13:06:18 +0200


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

BASINA VE HERKESE ACİL ÇAĞRI

14 Kasım günü İskenderun Deniz Askeri Hastanesi Psikiyatri Servisi’ne
götürüldükten sonra dışarıyla ilişkisinin tamamen kesildiği 5 günlük
kaygılı bir dönemden sonra Mehmet Bal Adana Askeri Hapishanesi’ndeki
hücresine geri getirildi. Avukatlarından aldığımız haberlere göre,
yaklaşık bir aydır sürdürmekte olduğu açlık grevinin nedenleri arasındaki
pranganın ve kelepçenin çıkarılması, tek tip elbise giyme zorunluluğunun
kaldırılması kabul edilmiş durumda. Ancak Bal, havalandırma ve yayın ve
mektup yasağının sürüyor olması nedeniyle grevine devam ediyor.

Mehmet Bal’a uygulanan ağır, sürekli, sistemli fiziki ve psikolojik
işkencenin hemen durdurulması ve serbest bırakılması için, bu çağrının
ulaştığı herkesi durumun takipçisi olmaya çağırıyoruz

Bizler, Mehmet Bal’la dayanışma grupları, 25 Kasım 2002 tarihinde sabah saat
9:00’da Adana 6. Kolordu Askeri Mahkemesi'nde olacağız. Konuya duyarlı
herkesin orada olmasının etkili olacağını düşünüyoruz.

Mehmet Bal’la Dayanışma Komitesi, İstanbul

 ---------------------------------------

Mehmet Bal 9,5 aydır yaptığı askerliğe, 18 Ekim 2002 tarihi itibariyle
devam etmemeye ve VİCDANİ REDDİNİ açıklamaya karar verdi. 24 Ekim 2002
tarihinde vicdani reddini açıkladı. Orduya ait eşyaları sahiplerine
geri vermek ve vicdani reddini bir dilekçeyle bizzat bildirmek için
askerlik yaptırıldığı birliğe gitti. 25 Ekim 2002 tarihinde tutuklandı.
Adana Askeri cezaevi müdürü Albay Durdu Solak’ın emriyle erler tarafından
dövülerek tek tip elbise giydirildi ve zorla tıraş edildikten sonra
hücreye atıldı. Tek tip elbiseyi çıkartmaması için hücrede elleri arkadan
kelepçelendi. Hazır ola geçmediği için Albay Durdu Solak tarafından
tekmelenerek yaralandı. Ayaklarına önce kelepçe takıldı; daha sonra özel
bir pranga yapıldı. Bu yetmiyormuş  gibi paslı demirden yapılan prangaya
bir de asma kilit vuruldu. Bu muameleyi protesto için başlattığı açlık
grevinin büyük bir bölümünde prangalı uygulama devam etti...


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center