A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) IAS: Vi vill inte ha lögner!

From worker-a-infos-sv@ainfos.ca
Date Wed, 20 Nov 2002 03:53:02 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________


Följande pressmeddelande från Initiativet för ett Anarkosyndikat (IAS), serbisk
anarkosyndikalistisk organisation, skickades ut till media som en kommentar på
dt misslyckade presidentvalet. Valet i Serbien misslyckades då det inte deltog
tillräckligt många människor. IAS startade över hela Serbien en anti-valkampanj
många veckor tidigare.

VI VILL INTE HA LÖGNER!

IAS hälsar alla arbetare som såg genom systemets falskspel och konstgjordhet och
vägrade att delta i det skådespel som kallas "val".

I århundraden har våra herrar lärt oss om lydnad och vikten av att utföra våra
"plikter" som de ålagt oss; vår "medborgerliga plikt" skall göra det möjligt för
dem att lagligt stjäla vårt arbetes frukter. Visst finns det de som bojkottade
valet av andra orsaker, men det är uppenbart att en stor del av befolkningen är
missnöjd med politik som körs ner i våra halsar som den enda möjliga.
Nationalister, liberaler, två sidor av samma mynt: valmisslyckandet ger ett
klart budskap. Vi vill inte lögner, vi vill inte ha hyckleri och löften avsedda
att köpa billiga opportunistiska politiska poänger.

Ett framtida tvångsval skulle innebära att arbetarnas vilja inte respekterades,
arbetare som tydligt sagt att de inte vill vara en del av skådespelet, arbetare
som inset att de erbjudna alternativen inte är alternativ överhuvudtaget, för
allt vi kan välja är en form av dålighet. Så länge den kapitalistiska ekonomin
förstör och dödar allt det som är mänskligt inom oss, så länge staten låser in
oss, misshandlar oss, marginaliserar oss, underordnar och straffar oss, så länge
den försvarar kapitalisternas intressen - då kan det inte finnas något tal om
reformer av systemet. Systemet måste förgöras och alla förespråkare av detta
orättvisans system måste straffas för att de underlättat och framtvingat en
inhuman ekonomi och nationalism. Det spelar ingen roll för oss om de erbjuder
den eller den personen som "president", "representant" eller "expert": de är
alla tjänare av ett system vi vill förstöra, och det minsta vi kan göra är att
vägra att rösta.

Varför talas det inte om låga eller icke-existerande löner? Varför talas det
inte om de arbetare som sparkats och blivit lockoutade? Vi kommer inte falla för
politiska spel och val - vi såg igenom det spelet och vi vägrar att vänta på rad
som slavar och tjänare. Vi gjorde som vi sade - och lokala politiker må gilla
det eller inte - lek inte med vår vilja och våra liv: vi vägrade rösta, men det
är bara det första steget. Det är inte en bojkott av politiska partier - det är
en bojkott av ett helt sjukt och artificiellt system!

Ni kan återigen utropa nyval och inte märka att vi redan två gånger har sagt
"nej", men ni kan vara säkra på att er tid är förbi. Vi kommer att slita i bitar
och sätta eld på alla partier, politiker och kapitalister. Vår tid är kommen!

Död åt staten och kapitalismen! Länge leve friheten!

Inicijativi za anarho-sindikat
http://www.inicijativa.org/
is@inicijativa.org



*******
          *******
   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad


A-Infos Information Center