A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) RYTER: Vild repression i Uruguayanskt fängelse

From worker-a-infos-sv@ainfos.ca
Date Wed, 20 Nov 2002 03:53:00 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Fångarna i ”Libertad”-(spanska för ”Frihet”)fängelset avslöjar i ett öppet 
brev undertecknad av över 50 fångar den våldsamma repressionen som de är 
utsatta för i detta utrotningsläger.

I detta fängelse satt även de 2 svenska anarkisterna som sedan 3,5 år är 
fängslade för sina idéer.
Sedan en myteri i mars (där svenskarna anklagades för att vara ledare) har 
tortyren och repressionen intensifierats och 23 av fångarna har torterats 
ihjäl.

”Libertad”-fängelset, den 16 november 2002

Till alla berörda myndigheter
Till organisationerna för försvar av de mänskliga rättigheterna
Till trepartskommittén
Till pressen
Till hela vårt folk

Genom den här vill vi utrycka och avslöja de händelserna som på sistone har 
hänt i fängelset.

Den 14/11/2002, kl 18 tog vakterna oss till fängelsegården för ”kontroll”
Där fanns den interna chefen komissarie Vila, fängelsets vicedirektör, 
tjänstchefen -komissarie Martínez-, samt befälen Gómez och Araujo.

Inför och under befälet av hela fängelseledningen togs vi ner och 
misshandlades var och en av oss svårt.
Därefter, när vi alla satt där skadade av misshandeln, kom befälet Gomez och 
började att förolämpa oss och att skjuta mot oss med sitt tjänstevapen. Vi 
kastade oss handlöst framstupa medan vakterna avlossade stora mängder skott 
över och mot oss.

Sedan kom Inspektören Vila och efter ytterliggare några förolämpningar 
tillägger han att vi hädanefter ska torteras och bli beskjutna varje dag.
Då gav de ingen anledning för denna misshandel och sade bara att det var 
order från Sande Lima (Fängelschefen)

Efter detta var alla fångar skadade, många med skottskador eller skärsår 
orsakade av vakterna.
Två fångar vars namn vi inte vill avslöja av hänsyn till deras säkerhet blev 
också spärrade i isoleringsburarna.
Dessutom tog vakterna sönder alla våra tillhörigheter (värmare, kläder, etc)

Åtta månader efter myteriet fortsätter repressionen, även mot de av oss som 
inte deltog i myteriet.

Dessutom hotades vi av tortyr om vi avslöjade vad som händer i fängelset och 
vår situation.

Den nationella fängelsecheffen har upprepade gånger sagt att varje 
avslöjande skulle bestraffas med upp till 90 dagars isolering.
Vi ber alla berörda myndigheter att de gör något åt vår situation och 
garanterar vår säkerhet eftersom livet här är ett helvete.

Vi vill att läkare och representanter för de organisationer som kämpar för 
de Mänskliga Rättigheter hör av sig för att bevittna vår situation.
Vi begär att Högsta Domstolen garanterar vår säkerhet, eftersom den lokala 
domaren bara lyssnar på bödlarna.

Det här är den enda sätt vi har för att avslöja det som händer här .
Vi är eniga bakom detta brev.

Tack för eran uppmärksamhet
(Följer över 50 underskrifter)

Av Luigi
aguantamos_todavia@yahoo.com
Översatt av Ruben Tastás-Duque
tastasduque@hotmail.com

RYTER, anarkistisk nyhetsbyrå
"lita inte på någon
inte ens på oss"


 


*******
          *******
   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad


A-Infos Information Center