A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) Danmark: Syndikalismen och EU

From worker-a-infos-sv@ainfos.ca
Date Wed, 20 Nov 2002 03:52:58 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________


från http://www.sac.se/kal/euchn.html

Syndikalismen och EU

Representanter från den syndikalistiska arbetarörelsen träffas i 
Köpenhamn under EU toppmötet för att demonstrera och debattera strategin för 
den fortsatta lokala och globala kampen för 
fackföreningsrörelsen.

Fredagen den 13/12: Debatt

Internationellt möte mellan olika syndikalistiska organisationer med mat 
och uppträdanden i i TIB 27:s lokaler Møllegade 26, Valby. Mötet börjar 19.00.

Presentation kommer att ske av de olika syndikalistiska organisationerna och 
erfarenhet av det dagliga arbetet med tillhörande debatter och diskussioner.
Avgift kommer att tas ut för maten.

Lördagen den 14/12: Demonstration 
 
Det fackliga blocket kommer att gå under följande paroller:

- Internationell facklig solidaritet
- Stoppa privatisering och outsourcing
- Försvara strejk och förhandlingsrätten.
- Arbete till alla.

Manifestationen pågår 11.00-16.00. Samling vid Christiansborgs slottsplats.

Lördagen 14/12: Debatt
Internationell facklig paneldebatt på Holmen i Köpenhamn. Mötet pågår 
18.30-21.00. 

- Hur ökar vi kampandan i fackföreningsrörelen
- Hur ska en kämpande fackförening organisera sig i framtiden.

Program:

18.30 Paneldeltagarna får 10 min inledning om sina visioner om facklig 
kamp i framtiden
19.30 Öppen debatt med mötesdeltagarna
21.00 Avslutning

Paneldeltagare:
Hannele Peltonen International sekreterare från SAC- Sverige
Àngel Bosqued International sekreterare från CGT- Spanien
John Jakobsen Formand for Stillads arbejdernes landsklub
Ken Fischer Fælles tillidsmand i Kastrup lufthavn

Arrangör: SUF Faglig Gruppe-Danmark*******
          *******
   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad


A-Infos Information Center