A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) (no) AktivistInfo #37

From worker-a-infos-sv@ainfos.ca
Date Wed, 20 Nov 2002 03:52:56 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

=========================================================
        _            Nyhetsbrev nr.37
       (_)
 __ _     _       aksjon.fix.no/aktivistinfo
 / _` |    | |       aktivistinfo@hushmail.com
 (_| |    | |
 \__,_|ktivist|_|nfo - Nyhetsbrev for venstre-aktivister
========================================================= 1.0 NYHETER

 1.1 Anarkistenes innbydelse til KBH2002
 1.2 Vellykket nordisk møte for antikapitalister
 1.3 Matløysa - Ny blekke fra Ivar Matlaus
 1.4 Blitz advarer: Kjøpere får et helvete!
 1.5 Antikrigsdemoer 26.10.02
 1.6 Nye siktelser etter GBG2001
 1.7 European Social Forum
 1.8 Sveriges Anarkistfederation stiftet


 2.0 AKTIVISTKALENDER


  +---------------------------------------------+
  | 1.0 NYHETER                 |
  +---------------------------------------------+ -----------------------------------------
 1.1 Anarkistenes innbydelse til KBH2002
 -----------------------------------------

Kunsten å holde kjeft - En invitasjon til EU-toppmøte
i København 12-14 Desember

Det er håpløst umoderne å være uenig med de som har
makt i våre dager. Selv organisasjoner som skal være
i opposisjon til det kapitalistiske systemet er
travelt opptatt med å overbevise seg sjøl og især
staten om at de ikke utgjør noen trussel mot systemet.
 Hva de ønsker er bare "noen få mindre forandringer"
her og der. Grunnen til denne reformistiske
holdningen finnes i den sterke redselen for å bli
betegnet som "radikal", eller enda verre: Terrorist!

Staten har funnet på et nytt ord: "Terrorkrig". Dette
abstrakte og enda ikke konkretiserte begrepet blir
brukt som unnskyldning for å spyle menneskerettigheter
og sunn fornuft ned i dass. Når dette kritiseres blir
det kun referert til den hellige krigen mot terror,
samtidig som de kriminaliserer og mistenkeligjør
grupper og organisasjoner som ikke har noe som helst å
gjøre med virkelig terrorisme. Og de som burde
skreket "Stopp" av sine lungers fulle hals er travelt
opptatt med å gjemme seg i storebrors skygge og holde
kjeften hermetisk lukket.

Kunsten å holde kjeft viser seg også i protestene mot
toppmøtene. Når lederne i EU møtes for å ta oss alle
noen skritt nærmere "Europas forente stater" med USA
som rollemodell bør de møtes med massiv motstand fra
alle som ikke ønsker å leve i en korrupt, udemokratisk
europeisk superstat. Men dette skjer ikke.

Mens Danmark har hatt formanskapet i EU har demoene og
aksjonene spilt for liten rolle og samlet altfor få
deltagere. Dette må det forandres på nå!

Ikke la oss bli spist av hysteriet som regjerer sammen
med pasifisme og inaktivitet på venstresida. Vi har
rett til å protestere mot den nye verdensordenen; vi
har rett til å skrike vår protest rett inn i de feite
trynene til folka som styrer vår verden rett ned i
dass.

Og nei, vi vil ikke ha dialog med politikerne. Det er
bortkasta tid. Den viktigste delen av jobben til en
politiker er å skape "dialog" med folk som ikke er
enig med dem. De nikker, smiler, og sier "ja,
selvfølgelig vil vi kikke på det", men etterpå gjør de
overhodet ingenting med problemene de har fått høre
om. Hvordan kan noen ønske å ha dialog med politikere
som leier media-eksperter for å lære dem hvordan de
mest effektivt skal lure folk til å tro på deres
pisspreik? Det er umulig å forandre systemet
innenifra; alt du kan håpe på er å forlenge uretten. 
Derfor ønsker vi ingen dialog. Hva vi ønsker er å
være en del av den massive motstanden mot EU, på våre
vilkår.

Under er en kort liste over noen aktiviteter under
toppmøtet. Detaljer og praktisk informasjon finnes på
sidene www.resist2002.dk


Torsdag 12.12: Reclaim the Streets 19:30 fra Nørreport
Stasjon.

Fredag 13.12: Aksjonsdag og Demonstrasjon mot rasisme
17:00 fra Enghave Plads.

Lørdag 14.12: Internasjonal demonstrasjon 11:00 fra
Christiansborg. 
Demonstrasjon mot politistat Europa 13.30 fra
Vesterbro Torv.


Anarkistføderasjonen i Danmark støtter Reclaim the
Streets og håper at folk vil møte opp og vise
kreativitet og fantasi under aksjonsdagen. Videre
arrangerer de en anarkist/syndikalist blokk under den
internasjonale demoen på lørdag. Dersom du
representerer en gruppe som ønsker å bli med i denne
blokka, kontakt Anarkistføderasjonen i Danmark på
info@resist2002.dk

Anarkistføderasjonen i Danmark støtter ikke folkemøtet
arrangert av "Stop Volden" lørdag ettermiddag. 
Isteden oppfordrer de folk til å komme på
demonstrasjonen mot politistat Europa, som blir
arrangert av anarkistiske og andre venstreradikale
grupper i København.

Grunnen for å boikotte "Stop Volden" sitt møte har å
gjøre med denne gruppens samarbeid med politiet. 
Igjennom dette samarbeidet har de bygget oppunder det
falske bildet til myndighetene om at det er "snille"
og "slemme" demonstranter. Dette betyr at "Stop
volden" fjerner fokus fra motmøtet og hjelper
herskerne med å bygge opp et falskt bilde av
demonstrantene, ved å bli med i det hysteriske
hylekoret som mener at grunnen for politivolden er å
finne i tabloidenes overskrifter om "svartkledde
anarkistiske pøbler". De med makt har mye å tjene på
å gjøre det vanskelige og farlig å demonstrere mot
dem, og det er akkurat slik propaganda de trenger for
å nå sine mål.

Så når de alle samles i København 12-14 desember må vi
også være der, ute på gatene, så de kan se med sine
egne øyne at det ikke er mulig å skremme folk til
taushet med sitt prat om terror og krig.

Ser deg i desember
www.resist2002.dk

	/For Anarkist Føderasjonen i Danmark


 -------------------------------------------------
 1.2 Vellykket nordisk møte for antikapitalister
 -------------------------------------------------

Helga 19-20. oktober møttes rundt 80 aktivister fra
mer enn 20 antikapitalistiske organisasjoner og
grupper fra de nordiske landa og Tyskland i København.
 Møtet hadde to hovedspørsmål på dagsorden: Dels
mobilisering til protestene mot EU-toppmøtet i
København i desember, dels stiftelsen av et nordisk
nettverk av antikapitalistiske utenomparlamentariske
grupper.

Møtet vedtok to uttalelser om EU-toppmøtet i
København. En som forklarer vår motstand mot EU og en
som forholder seg til debatten om vold under
toppmøtet. Det blei også besluttet å lage en felles
blokk under den store internasjonale demoen den 14.
desember.

Den viktigste beslutningen møtet tok var imidlertidig
dannelsen av et permanent antikapitalistisk nettverk,
som foreløbig er døpt "Nettverk for alternativ
globalisering". Nettverket er åpent for alle
organisasjoner som kan tilslutte seg PGAs
hovedprinsipper (PGA er et globalt aktivist-nettverk):

http://www.ulydighed.dk/dk/PGAgrundlag.htm

For mer info, se

http://www.ulydighed.dk/

	/Globale Rødder


 -------------------------------------------
 1.3 Matløysa - Ny blekke fra Ivar Matlaus
 -------------------------------------------

Vi i Ivar Matlaus Bokkafe tenkte det var på tide å
lage en ny bokkafekatalog, men så fikk vi en mye bedre
ide. Isteden for å lage en fullstendig bokliste som
uansett må oppdateres etter noen måneder, så har vi
gjort om katalogen til et regelmessig nyhetsskriv der
vi bare tar med noen få utvalgte bøker. På denne
måten blir det også plass til å få med andre artikler
og info av interesse for den frihetlige venstresida.

Dette var opphavet til "Matløysa", som nå har kommet
ut for første gang. Bladet vil være å finne på UFFA,
Cofee Annan, Menneskerettighetshuset, og selvfølgelig
på bokkafeen! Siste nummer vil også alltid være å
finne i .pdf-versjon på

http://www.math.ntnu.no/~carlfrbe/imb/matloysa.pdf

Så les den, bruk den, og send oss artikler og annet
stæsj som du ønsker å ha med i neste nummer.


	/Ivar Matlaus bokkafe kollektivet


 --------------------------------------------
 1.4 Blitz advarer: Kjøpere får et helvete!
 --------------------------------------------

Oslo kommune har i dag invitert det private
næringslivet til å legge in bud på Blitz, ved å
annonsere huset til salgs. Vi vil med dette advare
mulige kjøpere: Å investere i Blitz vil bli deres
verste mareritt! 

Byråd Ann Kathrine Tornås prøver å framstille det
planlagte salget som en gavepakke til Blitz. Men
privatiseringen gir ingen garantier om at Blitz kan
fortsette som selvstyrt ungdomshus. Blitz har ingen
garantier for vår eksistens dersom huset kastes ut på
det profitthungrige private eiendomsmarkedet.

Å ivareta et mangfold i Oslo er kommunens ansvar. Vi
har drevet ungdomshuset Blitz i 20 år, og vært et
gratis kultur- og fritidstilbud til byens
nedprioriterte. Nå prøver kommunen å overlate sitt
ansvar for mangfoldet til de rike. Eiendomsspekulanter
bryr seg ikke om prosjekter de ikke kan tjene penger
på. Vi kan ikke akseptere et salg av Blitz fordi det i
praksis betyr utkastelse.

Byrådet håper på en by uten Blitz og andre
"bråkmakere" som kan stå i veien for deres rasering av
Oslo. Vi oppfatter Tornås` utspill som en ren
krigserklæring, og vil gjenokkupere huset dersom vi
selges. 

Vi advarer alle potensielle kjøpere av Pilestredet 30:
Vi vil slåss for huset vårt. Å kjøpe Blitz vil bli
deres dyreste investering! 

Send en protest mot salget av Blitz til byrådet ved å
gå til www.blitz.no

	/Blitz


 ------------------------------
 1.5 Antikrigsdemoer 26.10.02
 ------------------------------

Oslo
-----

I overkant av 400 personer deltok i
antikrigsdemonstrasjon i Oslo lørdag. Foran Stortinget
ble det holdt diverse appeller hvor man tok avstand
fra krigen i Afghanistan, Israels okkupasjon og
krigshissingen mot Irak. Før avmarsj retning USAs
ambassade ble en revidert versjon av nasjonalsangen
sunget - anført av det anarkistiske cheerleader teamet
Bataljong 911.

Ved USAs ambassade ble vi møtt av opprørspoliti (for
en overraskelse!). Det hele gikk fredelig for seg.
Noen appeller ble holdt og toget snudde deretter
tilbake igjen og dro til UD. Der ble demonstrasjonen
oppløst etter at flere appellanter hadde fått kommet
til.

Før mange dro hvert til sitt (og andre dro i samla
flokk til Humla) ble det opplyst at neste
antikrigsdemo arrangert av Antikrigsnettverket blir
lørdag 7. desember.

Etter demonstrasjonen var det antikrigsmøte på Humla
hvor en irakisk og en palestinsk journalist var
gjester. Det ble en to timer lang veldig interessant
diskusjon.

Kvelden ble på Humla rundet av med en John Pilger
dokumentar om sanksjonene mot Irak.

	/iago


Trondheim
----------

Rundt 200 mennesker møtte opp på torget ved ett-tida.
Det hele startet med en appell av en iraker, som
påpekte at demoen ikke var en støtte til Saddam, men
en protest mot Vestens inngripen og dets følger for
befolkninga i Irak. 

Deretter begynte toget. Ordensmakten hadde bedt oss om
å ikke la oss provosere dersom det var noen som
forsøkte på det, men alt gikk fredlig for seg. 

Demoen endte i Tordenskioldsparken, hvor en professor
fra NTNU hold en lengre apell om
midtøsten-problematikken. Deretter rusla folk hjem i
det grå og kjedelige været. 

ivarmatlaus.motkraft.net

	/IMB


 ---------------------------------
 1.6 Nye siktelser etter GBG2001
 ---------------------------------

Den internasjonale anklageren Tomas Ahlstrand har gitt
18 utredninger etter toppmøtet i Gøteborg 2001 til
myndigheter rundt om i Europa. Det handler om syv
tyskere, en nederlender, seks dansker, to finner og to
nordmenn. Det er opp til hvert land om disse skal
siktes.

- Det her handler om "våldsamt upplopp" der det er
sannsynlig at man kastet stein eller andre
gjenstander, sier Thomas Ahlstrand til
Göteborgs-Posten.

Noen av disse blei arrestert under toppmøtet, men
sluppet fri seinere. Man har anvendt bilder og filmer
for å identifisere personer utifra detaljer på klær,
sko og frisyrer. Dansk og tysk politi har hjulpet til
med å identifisere mange av personene.

	/motkraft.net


 ---------------------------
 1.7 European Social Forum
 ---------------------------

European Social Forum (ESF), som blei holdt i Florens
i Italia, er nå avsluttet. Det blei en enorm suksess.
 Møtet pågikk mellom 6 og 10 november, og samlet
deltagere fra sosiale bevegelser over hele Europa (og
andre deler av verden). 20'000 deltagere var forventa
til forumet, men det kom 35'000 før billettene tok
slutt.

9 november blei det arrangert en avsluttende demo mot
økonomisk globalisering og mot den kommende krigen mot
Irak. Arrangørene hadde regnet med 200'000 deltagere.
 Politiet telte 450'000, men det kan være snakk om så
mange som en milion. Fra alle hus langs
demonstrasjonsruta hang det fredsflagg og innbyggerne
kastet konfetti over de forbipasserende.

I tida før konferansen har italiensk media drevet en
hetskampanje hvor de har påstått at "den svarte
blokken" skulle knuse byen. De fleste butikker var
stengt og hadde dekket til sine utstillingsvinduer. 
Mc.Donalds var stengt hele uken, og hadde til og med
skrudd ned sine skilt. 4000 politifolk var satt til å
passe på byen, 500 av dem bevoktet "aksjonsmål". 
Heldigvis kjørte politiet "Oslo-modellen", og holdt
seg i bakgrunnen. Resultatet blei det samme: Null
politi = null bråk!

På fredagskvelden holdt Disobbienti, en gruppe som
samlet hoveddelen av de utenomparlamentariske, et
stormøte med 1000 deltagere. Møtet startet med at den
skandinaviske delegasjonen innviterte alle til
ulydighetsaksjoner i København i forbindelse med
EU-toppmøtet i desember. Den siste dagen blei det
holdt ESF et stormøte, og der blei det bestemt at det
skulle gjennomføres koordinerte protester over hele
Europa 24 timer etter at USA begynner å bombe Irak,
samt første lørdagen etter bombinga starter.

Kilde: www.motkraft.net

	/Stian


 -----------------------------------------
 1.8 Sveriges Anarkistfederation stiftet
 -----------------------------------------

Et 50-talls anarkister fra hele Sverige samlet seg i
Stockholm den 22-23.09.02 til det første landsmøtet i
Sveriges Anarkistfederation (SAF). Tanken bak
føderasjonen er å samle de anarkistiske kreftene i
Sverige. SAF vil organisere både eksisterende grupper
og enkelpersoner, og alle som vil kan starte en ny
lokal SAF-gruppe. De har også en e-post liste som
alle kan ta del i.

På det første landsmøtet blei det vedtatt en plattform
for føderasjonen:

"Vi i SAF är anarkister. Därför verkar vi för ett
frihetligt socialistiskt samhälle där alla är jämlika.
 Ett samhälle som är ekologiskt hållbart, och där alla
som berörs av ett beslut är med och fattar det. Vi
tror varken att kapitalism eller någon form av
parlamentarism kan leda oss dit. Vi är emot all sorts
förtryck och diskriminering, och vi bekämpar de
orättvisa sociala och ekonomiska strukturer som
upprätthåller dagens samhälle."

Føderasjonen skal ha landsmøtet en gang i året, men
siden de har så mye å diskutere i oppstartsfasen vil
neste landsmøte komme allerede om ett år.

For mer info om våre svenske kamerater, se

http://travel.to/saf

	/Stian


  +---------------------------------------------+
  | 2.0 AKTIVISTKALENDER            |
  +---------------------------------------------+


 16.11.02: Antikrigsdemo - Demo
 -------------------------------
 Bergen, Torgallmenningen; 13.00

Paroler: Ingen krig mot Irak" og "Fritt Palestina".

Mer info: www.antikrig.no

	/AKN Bergen


 16.11.02: Åpent møte om Irak - Møte
 ------------------------------------
 Hønefoss, Fritidsgården; 14.00

Åpent møte: "Hvorfor Bush er gal nok til å angripe
Irak - og hvordan vi kan stoppe krigen".

Mer info: Ring 98 61 94 29

	/IS


 16.11.02: Spis de rike: "NATO targets" - Møte
 ----------------------------------------------
 Oslo, Humla; 19.00

Filmklubben Spis de rike viser dokumentaren "NATO
targets", en film som dokumenterer NATOs systematiske
bombing av sivile mål og infrastruktur under
Balkan-krigen i 1999.

Hausmania, Hausmannsgate 34, kl.19.00

www.spisderike.net 

	/Spis de rike


 21.11.02: EUs asyl- og innvandringspolitikk - Møte
 ---------------------------------------------------
 Trondheim

København 2002 Midt-Norge arrangerer møte om EUs asyl-
og innvandringspolitikk.

	/KBH2002


 21-22.11.02: Aksjoner mot NATO-toppmøte - Demo
 -----------------------------------------------
 Praha

Det blir store demoer mot NATOs toppmøte i Praha. 
Følg med på:

http://www.antinato.cz/
http://prague.indymedia.org/
http://www.csaf.cz/english.php

	/csaf


 26.11.02: Rettsak mot CM-deltager - Demo
 -----------------------------------------
 Trondheim, Trondheim tinghus, 4. etg; 09.00

Dette er den første rettsaken mot en Critical Mass
deltager i Trondheim. Politiet har under hver
Critical Mass aksjon arrestert en deltager. Møt opp
og hvis solidaritet.

	/IMB


 26.11.02: Spis de rike: "Hotet mot Demokratin" - Møte

------------------------------------------------------
 Oslo, Humla; 19.00

Filmklubben Spis de rike viser "Hotet mot Demokratin"
om de viktigste skadene etter Gøteborg-opptøyene i
juni 2001. Deretter vises Bo Widerbergs klassiker
"Ådalen 1931" om den historiske streiken i Sverige
hvor militære ble satt inn mot arbeidere.

Hausmania, Hausmannsgate 34, kl.19.00

www.spisderike.net 

	/Spis de rike


 28-30.11.02: Globaliseringskonferansen 2002 - Møte
 ---------------------------------------------------
 Oslo, Folketshus;

En annen verden er mulig er en del av en mangslungen
verdensomspennende bevegelse som arbeider for en mer
rettferdig og demokratisk verden. Denne bevegelsen var
samlet til World Social Forum i Porto Alegre i 2001 og
2002, og skal samles igjen under European Social Forum
i Firenze 7. - 11. november 2002.

Globaliseringskonferansen 2002 i Oslo er en avlegger
av disse begivenhetene, og skal sette fokus på en
rekke globaliseringsrelevante spørsmål gjennom
debatter, verksteder, seminarer og foredrag.

Les mer på www.globalisering.no

	/globaliseringskonferansen


 07.12.02: Anti-nazi demo i Sverige - Demo
 ----------------------------------------
 Salem (Stockholm);

Det blir en stor anti-nazistisk markering i
forbindelse med nazi-marsjen som skal gjennomføres i
Salem. For mer info om demoen og transport fra Norge,
se

www.antifa.no

	/AFA


 07.12.02: Gigi er fri - Konsert
 --------------------------------
 Oslo, Maridalsveien 3; 19.00

Fest til støtte for politisk MOTSTAND

GBG2001 - Gigi - CPH2002

DJs - Band - Appeller
Billetter: 100 kr, 18 Ârs aldersgrense

	/IntSos


 13-14.12.02: CPH2002 - Demo
 ----------------------------
 København;

Store demoer mot EUs toppmøte. Mer info kommer, men
sjekk ut linkene under.

http://www.resist2002.dk/
http://www.ulydighed.dk/
http://www.cph2002.org/
http://www.ue2002.dk/

Reise:
http://www.kbh2002.no/
http://veienfrabergen.fix.no/

	/CPH2002


 21.12.02: Støtt opprøret i Argentina - Demo
 --------------------------------------------
 Hele verden;

Global aksjonsdag på årsdagen for det sivile opprøret
i Argentina.

http://argentina.indymedia.org/

	/indymedia.org


=========================================================
 AktivistInfo         aktivistinfo@hushmail.com
 http://aksjon.fix.no/aktivistinfo
=========================================================

==^================================================================
This email was sent to: altemark@home.se

EASY UNSUBSCRIBE click here: http://topica.com/u/?a84whb.bbdXjP.YWx0ZW1h
Or send an email to: aktivistinfo-unsubscribe@topica.com

T O P I C A -- Register now to manage your mail!
http://www.topica.com/partner/tag02/register
==^================================================================--------------40E161E1E204F6F3AFDEB1E9--
*******
          *******
   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad


A-Infos Information Center