A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa, CNT AIT'in göçmenler için hazırladığı broşür

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 18 Nov 2002 12:50:37 +0200


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Aşağıdaki metin, Fransa'daki anarko-sendikalist örgütlenme CNT-AIT'in
(Uluslararası Emekçiler Birliği) bir broşürünün türkçe bilen göçmenler için
hazırlanan çevirisidir.
http://cnt-ait.info/article.php?id_article=497


KAÇAK ÇALIŞTIRMA, YASADIŞI ÇALIŞTIRMA, TEHLİKELİ ÇALIŞTIRMA: YETER ARTIK!

Fransa'da yaşanan işsizliğin sayesinde, inşaatların ya da çiftliklerin
patronlarının sağladıkları çıkarlar çok fazla: yasadışı işlerde, iş
sözleşmesi yapmadan çalıştırıyorlar. Patronlar için bu bir maksimum kazanç:
Sosyal güvenlik paralarını yatırmadan, işçilere istedikleri kadar
ödeyebilirler (ve hatta sık sık ödemiyorlar da!). Patronlar, işçileri,
onların sosyal haklarını ellerinden alarak aşağılarlar. Patronlar işçilere
köle gibi davranırlar. İşçiler sık sık tuzağa düştüklerini hissederler, ama
patronlarını açıkça suçlamaya cesaret edemezler. İşte bu, sınıf
mücadelesinin bir örneğidir, zenginlerin yoksullara karşı mücadelesinin.

Fransız Devleti de bu durumun suç ortağıdır çünkü bu durum karşısında,
sokakta kimlik kontrolünü sıklaştırarak işçilere karşı baskıyı arttırır.
Valilikler siyasi göçmenler için çalışma hakkını sistematik olarak reddeder.
Bunu yaparak Devlet, yasadışı ve tehlikeli çalıştırmayı cesaretlendirir.
Patronlar ceza almayacaklarından tam emin olarak yaşarken, evrakları olmayan
işçiler gizli kapaklı yaşamaya mecbur edilirler.

Şimdi sıra bizde! Böyle devam etmelerine izin veremeyiz! Üzerimizden zengin
olmalarını engellemek için patronların başlarını belaya sokmalıyız ve bunu
kendimizi örgütleyerek yapabiliriz.


CNT-AIT
7 rue St Rémésy
31000 TOULOUSE

çeviren: kapkara@softhome.net


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center