A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Düşünen Siyaset'in konusu "Anarşizm"

From "Batur Özdinç" <batur_ozdinc@hotmail.com>
Date Mon, 18 Nov 2002 11:19:23 +0000


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Düşünen Siyaset dergisinin Kasım 2002'de çıkan 11. sayısının konusu 
"Anarşizm"...

Ömer Naci Soykan, Ahmet İnam, Kadir Cangızbay, Gün Zileli, Emine Özkaya gibi 
yazarların makalelerinin olduğu "akademik" derginin fiyatı biraz tuzluca 
olsa da (7 milyoncuk) almaya değebilir. Felsefi ve politik açıdan klasik 
anarşizmi inceleyen yazılar arasında İnan Keser'in "Kendiliğindenliğe Güven" 
başlıklı yazısı dikkat çekici.


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center