A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(misc) (nl) DE GEEST VAN DE ?JUNTA? TREFT DE AUTONOME ARBEIDERSBEWEGING - YANNIS SERIFIS IS NOGMAALS EEN GIJZELAAR VAN HET STAATSTERRORISME (en)

From Solidarity with Yannis Serifis <yserifis@mutualaid.org>
Date Sun, 17 Nov 2002 09:49:06 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S  S E R V O  D E  N O V O J
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________
Op 27 Oktober arresteerde de Griekse staat de strijder voor sociale
rechtvaardigheid, Yannis Serifis, en zond hem naar de nieuwe ?witte
cellen? van de Korydallos gevangenis. Serifis is 63 jaar oud en in
Griekenland bekend als een anti-autoritaire vakbondsmilitant die de
laatste 35 jaar actief was in vele conflicten, vooral in de naam van de
autonome arbeidersbeweging.

De magistraten bevolen zijn detentie, op basis van de valse bewering dat
hij de misdaden ?deelname aan een terroristische groep? en ?geheim bezit
van wapens? had bekend. Nadat de beslissing was uitgesproken, vonden er
confrontaties plaats tussen betogers in solidariteit met Serifis - leden
van linkse groepen, van de "Coalitie tegen Staatsterrorisme" en
anarchisten en één betoger werd aangehouden.

In een geschreven verklaring uitgedeeld voor hij de rechtbank binnen ging,
zei Yannis Serifis:

?Heel de tijd hebben de autoriteiten gepoogd al degenen te belasteren die
deelnamen aan het verzet tegen de militaire junta (1967-74), en die - in
plaats van zich te verkopen - gekozen hebben het verzet verder te zetten.
Hun reële doel is de groeiende autonome klassenbeweging. Zij willen
revolutionair linkse en de anti-autoritaire en anarchistische bewegingen
hinderen en aanvallen.?

Yannis Serifis mag niet alleen staan tegen de staatsrepressie!

Dit is niet de eerste keer dat Serifis onderworpen wordt aan de
staatsrepressie. Deze keer willen de autoriteiten dat hij toegeeft aan hun
beschuldigingen van participatie aan de organisatie gekend als
?Revolutionary Organisatie 17de November? (?17N?). Het enige bewijs tegen
hem is dat hij vernoemd werd in verklaringen van de aangehouden verdachten
van de ?17N?.

Jaren geleden werd Serifis beschuldigd van poging tot sabotage van de AEG
fabriek, en van de moord op Christos Kasimis. Hij werd onschuldig bevonden
voor deze aanklachten; en in die tijs was er een sterke
solidariteitsbeweging met hem. Serifis is in de eerste plaats een sociale
strijder. Hij verzet zich en spreekt zich uit tegen machtsmisbruik, en
verklaart publiekelijk zijn geloof in de vrijheid.

Enkel degenen die hun ware bedoelingen achter autoriteit en geweld
verbergen zijn bang van de waarheid. Het zijn zo?n mensen die achter de
goed georganiseerde pogingen van de staat zitten om sociale strijders
zoals Yannis Serifis erin te luizen. Het zijn ook dezelfden die achter de
groeiende repressie tegen de sociale bewegingen in Griekenland zitten,
hetgeen ook verband houdt met de zogenaamde ?oorlog tegen terrorisme? van
V.S. president Bush.

Als je aan de kant staat van de sociale strijder Yannis Serifis, en wil
ageren tegen zijn onterechte gevangenneming, a.u.b. teken onze petitie. De
handtekeningen zullen gebruikt worden in de campagne voor Serifis?
vrijlating en voor de afschaffing van de ?antiterroristische? wet, die de
autoriteiten de macht geven zulke onmenselijke acties uit te voeren.

In zijn verklaring van Oktober 2002, verklaarde Serifis het volgende:


  Mijn vervolging heeft een lange geschiedenis en in het verleden werden
vele valse beschuldigingen tegen mij ingebracht, telkens in relatie met
mijn veronderstelde deelname in de organisatie bekend als de ?17de
November?, en andere organisaties die in het nieuws waren.
  IK WIL NOG EENS HEEL DUIDELIJK STELLEN DAT IK GEEN RELATIE HEB MET DEZE
ORGANISATIES, EN DAT ZIJ MIJ NIET BEZIG HOUDEN OMDAT ZIJ IRRELEVANT
ZIJN VOOR MIJN POLITIEKE OVERTUIGINGEN, EN VOOR DE LOGICA ACHTER MIJN
ACTIES.
  Ik was een fabrieksarbeider voor meer dan 40 jaar. Mijn politieke
verklaringen en activiteiten zijn altijd publiek geweest, en binnen de
context van een massale syndicalistische beweging. Ik heb actief
deelgenomen aan de uitbouw van een principiële en compromisloze
autonome arbeidersbeweging.
  Ik weet dat ik al 35 jaren een doelwit ben van degenen die het
vervolgings- en repressieapparaat in mijn land controleren. Dit was
zelfs zo toen ik gedurende jaren een emigrant in het buitenland was.
  Tijdens de 7 jaar van militaire dictatuur werd ik tweemaal bij verstek
veroordeeld voor mijn deelname in de verzetsorganisatie ? Beweging van
de 20ste Oktober?. Mijn persoonlijke aanklagers waren welbekend in
Griekenland: Hatzizisis, Adamopoulos, Karathanasis en anderen.
  Bij het aantreden van de post-militaire regering in 1977 werd ik
gearresteerd voor ?deelname aan een poging tot bomaanslag? in de AEG
fabriek waar ik had gewerkt - maar werd ontslagen na een staking van 77
dagen. In het gewapende conflict dat plaatsvond in AEG dezelfde dag,
werd Christos Kasimis in koelen bloede vermoord. Ook daarvan werd ik
beschuldigd. Na 15 maanden gevangenschap werd ik onschuldig verklaard
en vrijgelaten in een atmosfeer van een groots feest.

  Nu komt de derde ronde. Zij willen mij beschuldigen de belangrijkste
recruteerder en organisator te zijn van al de gewapende organisaties en
groepen in Griekenland.
Zij pretenderen dat zij niet weten dat mijn familie en ik, al de tijd
sinds 1977, van dichtbij werd gevolgd. de autoriteiten kennen elke stap
die we zetten, elke beweging die we maakten. En toch hebben zij geen
bewijs van iets illegaal tegen mij gevonden - om de simpele reden dat er
geen is. Zij zullen er nooit vinden, hoeveel ?geheime wapenopslagplaatsen?
zij ook mogen vinden, omdat ik nooit op één van die plaatsen was.

  Dus zijn zij gedwongen beroep te doen op ?getuigenissen? van andere
mensen die zij hebben beschuldigd. Niemand weet onder welke
omstandigheden die getuigenissen werden bekomen, of zelfs of die wel
echt bestaan. Maar zij worden gebruikt om aanklachten tegen mij te
fabriceren.

Ik denk niet dat het toevallig is dat, op hetzelfde moment dat de
Amerikaanse FBI en CIA hun deuren openden voor de Griekse Minister van
Openbare Orde, de deur van de onderzoeksrechter werd geopend voor een
industriearbeider van 40 jaar die nog steeds rechtop staat, en die
gedurende 35 van die jaren onder surveillance werd gehouden.

  NIET LANGER! IK WIL NIET DAT ZE MIJ NOG LANGER LASTIG VALLEN.

  Maar waarom ik?

  · Zij willen af van mij en mijn familie omwille van mijn
ongehoorzaamheid aan de bevelen van de bazen;
  · door mij aan te pakken willen zij al degenen intimideren die een rol
speelden in de strijd tegen de ?Junta? en die weigerden zich te
verkopen en doorgingen met hun verzet tegen onrechtvaardigheid na de
val van de Junta;
  · ze willen een slag slaan tegen de ontwikkeling van de autonome
arbeidersbeweging;
  · zij willen de revolutionair linkse, de anti-autoritaire en
anarchistische bewegingen hinderen en het zwijgen opleggen.

  Mijn pleidooi tegen al mijn vervolgers en tegen allen die mij zwart
maken, is dat zij mij gearresteerd hebben en voor het gerecht brengen
voor wat ik werkelijk ben, en niet voor wat zij willen dat ik ben.

  De arbeidersklasse, waartoe ik behoor, en met wie ik al die jaren heb
gestreden voor de afschaffing van elk sociaal onrecht, wordt nu gezegd
dat het de ?realiteit? van de universele dominantie van de ?nieuwe
globale orde? moet accepteren. Het enige wat ons rest is te antwoorden
met onvoorwaardelijke, verenigende klassenstrijd.

  Yannis Serifis
  27/10/02

Meer info: http://www.yserifis.org (teken de petitie!)

(vertaling en noten van het Anarchist Black Cross - Gent)


*******
            *******
    ****** A-Infos servo de novoj *****
   Novoj pri kaj interesa por anarkiistoj

 Aboni    -> email LISTS@TAO.CA
       kun mesag'o SUBSCRIBE A-INFOS
 Informo   -> http://www.ainfos.ca/
 Reprodukti  -> bonvole inkluzivi c'i-tie sekcio


A-Infos Information Center