A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) "Vicdani Red Suç Değildir!

From "Kara Kapkara" <dreamnymph@hotmail.com>
Date Thu, 14 Nov 2002 14:21:04 +0000


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Aşağıdaki bilgiler arkabahçe adlı sitenin anti-militarizm dosyasından 
alınmıştır


http://arkabahce.ada.net.tr/proje/amiliter/index.html

Genel Kurmay açıkladı(!), Vicdani Red hakkının talebi suç değildir!

VİCDANİ RET HAKKININ TANINMASINI TALEP ETMEK SUÇ DEĞİLDİR!
"Halkı askerlikten soğutma yolunda neşriyat veya telkinatta bulunmak suçu, 
tehlike suçu niteliğinde olup, askerlik hizmetinden kaçınmaya yönelik tahrik 
fiillerini (askere gitmeyin, çocuğunuzu askere göndermeyin şeklindeki yazı 
veya sözler) suç saymaktadır. Dava konusu kitabın 88 ila 92 nci sahifeleri 
arasında yer alan 'Türkiye'nin Insan Hakları Panoraması' başlıklı yazıda, 
halkı askerlik hizmetinden kaçınmaya sevk edecek herhangi bir ibare yer 
almamaktadır. Vicdani red hakkının tanınmasını istemek, Türk Ceza Kanunu'nun 
155 nci maddesini ihlal eden bir davranış değildir. Çünkü Türkiye tarafından 
18.5.1954 tarihinde onaylanan Avrupa Insan Hakları Sözleşmesinin 4/3-b madde 
ve bendinde vicdani itiraza yer verilmiş, ancak vicdani itirazın uygulamaya 
konulup konulmaması üye devletlerin takdirine bırakılmıştır. Bu nedenle, 
Türkiye'nin imza koyduğu bir sözleşmede yer alan vicdani itirazın uygulamaya 
konulmasını istemek, eleştiri niteliğinde olup hiç bir zaman TCK.nun 155 nci 
maddesini ihlal etmez."
(T.C. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi'nin, 9 Aralık 1997 tarihli, 
97/156-294 No'lu kararından aynen alınmıştır, yazım yanlışları 
düzeltilmemiştir).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Türkiye'de Vicdani Red Tarihçesi:
1990
Vedat Zencir ve Tayfun Gönül, Güneş Gazetesi ve Sokak Dergisi aracılığıyla 
vicdani retçi olduklarını deklare ettiler. Bu, Türkiye'deki ilk vicdani ret 
açıklamasıydı.
1992
Fransa'da 7.si gerçekleştirilen Uluslararası Vicdani Retçiler Buluşması 
(International Conscientious Objectors Meeting_ICOM)'nda bir sonraki 
toplantının Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Böylece ICOM ilk kez 
Avrupa dışında, üstelik militarizmin aile yaşantısına kadar girdiği bir 
ülkede yapılacaktı.
1992, sonbahar
İzmir'de Savaş Karşıtları Derneği kuruluyor…
1993, 16 Ocak
Altı kişi, Savaş Karşıtları Derneği'nde toplu olarak vicdani retçi 
olduklarını açıkladı ve "askerliğe hayır !" kampanyasını 1990'da kaldığı 
yerden sürdürdüler.
1993, 10-17 Temmuz
ICOM, 40 ülkeden 90 kişinin katılımıyla Ören, Milas'ta gerçekleştirildi.
1993
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nden Salih Askeroğul askerlik 
yapmayacağını açıkladı. Onun için uluslararası bir kampanya yürütüldü. Bunu, 
SKD'nin feshedilmesi izledi.
1993, sonbahar
Istanbul'da Savaş Karşıtları Derneği kuruluyor.
1993, 8 Aralık
HBB kanalında yayınlanan Anten programında, SKD başkanı Aytek Özel ve 
vicdani retçi Menderes Meletli ile röportaj yapmaları nedeniyle, program 
yapımcısı Erhan Akyıldız ve muhabir Ali Tevfik Berber, Genelkurmay Başkanı 
Doğan Güreş'in emriyle tutuklanıp askeri mahkemede yargılandılar. Böylece 
ilk kez, siviller askeri mahkemede yargılanmış oluyordu. Özel ve Meletli 
için tutuklama kararı çıkarıldı. Akyıldız ve Berber tutuksuz yargılandı ve 
öngörülen en düşük cezaya, 2 ay hapis cezasına çarptırıldılar. 8 Şubat 
1994'te Aytek Özel Ankara'da askeri mahkemeye teslim oldu ve sonrasında 1 
yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay, basının çifte standartlı tutumu 
nedeniyle kamuoyuna fazla iletilemedi.
Bu davanın asıl önemi, DGM'lerin görevsizlik kararı vermesinin ardından 
Aralık 1994 tarihinde verilen Içtihatı Birleştirme kararı ile sivillerin 
askeri mahkemede yargılanması yolunun açılmış olmasında.
1994, 20 Mart
DEP milletvekili Zübeyir Aydar "vicdani ret yasa tasarısı" verdi.
1994, 10 Nisan
SHP 'den 25 milletvekili, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının 
önüne geçmek amacıyla bir yasa tasarısı sundular.
1994, 17 Mayıs
İstanbul SKD Türkiye'de, Alman Barış Örgütü Frankfurt'ta, birbirlerine 
paralel basın toplantıları düzenlediler. Bu iki toplantıda Türkiye'den 2, 
Almanya'dan ise TC vatandaşı 11 kişi vicdani reddini deklare etti. Gökhan 
Demirkıran DGM'ce madde 155'e muhalefetten (halkı askerlikten soğutma 
suçlaması ile) tutuklandı; Arif Hikmet Iyidoğan, Mehmet Sefa Fersal ve Osman 
Murat Ülke ise madde 155'e muhalefetten tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldılar. Sonradan DGM görevsizlik kararı verdi. Arif, Gökhan, Osman ve 
Sefa, Genelkurmay Askeri Mahkemesi' nce yargılandılar. Bu dava 29 Ağustos 
1995'te sonuçlandı. Arif 6 ay, Gökhan 4 ay, Mehmet Sefa ise 2 ay ceza aldı, 
Osman beraat etti. Arif 2,5 ay, Gökhan ise 4 ay tutuklu kaldı.
1994
Izmir SKD Kolombiya'daki ICOM toplantısına katıldı.
1995
Izmir SKD Yunanistan'daki ICOM toplantısına katıldı.
1995, 1 Eylül
Osman Murat Ülke 29 Ağustos'ta sonuçlanan ve serbest kaldığı davadan hemen 
sonra, askerliğini yapmadığı gerekçesiyle Çankaya Askerlik Şubesi'ne 
gönderildi. Şubede askere alma işlemleri tamamlandıktan sonra birliğe 
gitmesi için süre tanınarak serbest bırakılan Ülke, Izmir'e gitti. Dünya 
Barış Günü olan bugün, Izmir SKD'de yaptığı basın açıklamasıyla vicdani 
retçi olduğu için askere gitmeyeceğini belirtti ve askerlik belgelerini 
yaktı.
1996, Ocak
Antimilitarist İnisiyatif kuruldu (Daha sonra 1998'de ise adının önüne 
"İstanbul" eklendi ve İAMİ'ye dönüştü).
1996, 7 Ekim
Osman Murat Ülke, Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın kararıyla, askerlik 
belgelerini yaktıktan bir yıl sonra tutuklandı. Mamak Askeri Cezaevi'nde 
tutuklu olarak kaldığı iki ay boyunca askeri uygulamalara "asker olmadığı 
için" uymadı ve başladığı açlık grevinin 23. gününde talepleri kabul edildi. 
Artık askeri uygulamalara (asker elbisesi giymek, içtima, vs..) uyması için 
zorlanmayacaktı. Daha sonra tahliye edildi ve jandarma nezaretinde Bilecik 
Jandarma Er Eğitim Alayı'na gönderildi. (Bu sırada Genelkurmay Askeri 
Mahkemesi'nde sürmekte olan dava 29 Ocak 1997'de sonuçlandı ve Ülke, madde 
155'e muhalefetten 6 ay ceza aldı).
1996 sonu
Antalya, Istanbul, Izmir ve Ankara'da Osman Murat Ülke ile dayanışma 
komiteleri kuruldu.
1996, 1 Aralık
İstanbul, Mis Sokak'ta, komitece yapılan "kırık tüfek" eyleminin ertesi 
günü, "Dünya Barış Tutsakları Ile Dayanışma Günü" olan 1 Aralık'ta, yalnızca 
kadınlardan oluşan destekçiler Eskişehir Askeri Cezaevi civarında piknik 
yapmak suretiyle, o sırada cezaevinde bulunan Ülke'ye destek oldular.
1997, 6 Mart
Bilecik'e mevcutlu gönderildikten sonra, Osman Murat Ülke hakkında birlikte 
asker elbisesi giymediği ve emirlere uymadığı için, "emre itaatsizlik" 
suçlamasından açılan dava sonuçlandı ve Ülke 5 ay ceza aldı.
Ülke, bu dava Eskişehir 1. Taktik Hava Kuvvetleri Askeri Mahkemesi'nde 
sürerken 29 Aralık 1996'da tahliye edilmiş, ancak askeri birliğe geri 
dönmemişti. Daha önceki davanın 29 Ocak 1997'deki karar duruşmasına savunma 
yapmak üzere gittiğinde yeniden tutuklandı ve Bilecik'e gönderildi. Orada 
yine elbise giymediği ve emirlere uymadığı için hakkında yeni bir dava 
açıldı. Bu dava "yoklama kaçaklığı, firar, emre itaatsizlik ve askere 
gitmemek için hileye başvurmak" şeklinde dört ayrı suç içeriyor ve toplam 15 
yıla varan bir ceza talep ediyordu. Bu dava sürerken mahkeme Ülke'yi 29 
Mayıs 1997'de tahliye etti.
1997, 9 Ekim
Osman Murat Ülke, 29 Mayıs 1997'deki tahliyesinden sonra birliğine gitmedi 
ve bu davanın duruşmasına kadar dışarıda kaldı. 9 Ekim'de tekrar tutuklandı 
ve 23 Ekim 1997'de "yoklama kaçaklığı, firar ve emre itaatsizlik" 
suçlarından toplam 10 ay ceza aldı. "Hileye başvurmak" suçu mahkemece 
düşürüldü.
1997, 1 Aralık
Vedat Zencir, Dünya Barış Tutsakları Ile Dayanışma Günü'nde, Izmir DGM 
önünde basın açıklaması yaparak vicdani retçi olduğunu deklare etti ve 
kendisi hakkında DGM'ye suç duyurusunda bulundu.
1997, 10 Aralık
Insan Hakları Derneği Osman Murat Ülke'ye "insan hakları" ödülünü verdi.
1998, 22 Ocak
29 Mayıs ile 9 Ekim 1997 tarihleri arasında Bilecik'te birliğe kendi 
isteğiyle gitmeyerek "firar" suçu işlediği gerekçesiyle Osman Murat Ülke 
hakkında tekrar dava açıldı. 22 Ocak 1998'de sonuçlanan duruşmada 10 ay 
hapis cezası aldı. Dava boyunca cezaevinde geçirdiği süre cezasını 
karşıladığı için tahliye edildi ve Eskişehir Askeri Şubesi'ne gönderildi. 
Yine mevcutlu olarak Bilecik'e götürüldü ve yine askeri uygulamalara 
katılmayı reddetti. Bunun sonucunda 28 Ocak 1998'de Eskişehir Askeri 
Cezaevi'ne geri gönderildi.
1998
"Vicdani ret düşüncesinin savunulmasıyla suç işlenmiş olunmadığı, ancak, 
vicdani retçi olduğunu açıklamanın suç teşkil ettiği" askeri makamca 
açıklandı.
1998, Nisan
Düşünceye Özgürlük Girişimi çerçevesinde 6 kişi, Osman Murat Ülke'nin basın 
açıklaması altına imza atarak kendileri hakkında suç duyurusunda bulundular.
1998, 19 Mart, 2 Nisan, 4 Mayıs, 15 Mayıs, 11 Haziran
Ülke bu son duruşmalarda da vicdani retçi olduğunu ve tahakküm ilişkilerini 
amaçlayan, tesis eden ve sürdüren kurumlarla işbirliğini reddettiğini her 
seferinde olduğu gibi belirtti ve "birliğe gönderilme, reddetme, tutuklanıp 
cezaevine konulma" döngüsüne bir kez daha girdi.
1998, 15 Mayıs
İstanbul'da yaklaşık 400 biletli izleyicinin katıldığı "Dünya Vicdani 
Retçiler Günü" şenliği gerçekleştirildi.
1998, 6-7 Ekim
Osman Murat Ülke'nin tutuklanışının ikinci yıldönümünde iki günlük panel ve 
basın açıklaması etkinliği yapıldı. Bu etkinlikten daha sonra basın 
açıklamasına katılan sanatçılardan Suavi ve Şanar Yurdatapan ve İAMİ'den bir 
kişi hakkında 155. maddeden dava açıldı.
1999, Mart
Osman Murat Ülke "birliğe gitmesi" koşuluyla "serbest" bırakıldı; o ise 
evine gitti.
1999, 15 Mayıs
Dünya Vicdani Retçiler günü dolayısıyla İHD İstanbul şubesinde basın 
açıklaması yapıldı. Bu açıklamadan sonra İHD İstanbul şubesi yöneticileri ve 
İAMİ'den açıklamayı yapan üç kişi hakkında "izinsiz gösteri yapmak ve 
bildiri dağıtmak" suçundan dava açıldı. Verilen görevsizlik kararı ile bu 
yalnız İAMİ'den üç kişi hakkında 155'ten açılan dava haline döndü.


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center