A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(ct) Butlletí Contrainformatiu nº76 (2ª part)

From CGT Reus <baixc-p@pangea.org>
Date Thu, 14 Nov 2002 09:15:27 -0500 (EST) ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________BUTLLETÍ CONTRAINFORMATIU Nº 76 
Secretaria de Comunicació del Comitè Confederal de Catalunya de la CGT. 
13-11-02

* * * * *

Continguts: 

- ASSOCIACIÓ CONTRA LA TORTURA: NOU PUNTS BÀSICS PER A
L'ERADICACIÓ DE LA TORTURA 

- MANIFESTACIÓ CONTRA LA BASE DE L'OTAN A BÉTERA EL 17 DE
NOVEMBRE 

- ECOLOGISTES EN ACCIÓ DEMANA UN DEBAT SOBRE L'ENERGIA NUCLEAR 

- ORGANITZACIONS ECOLOGISTES RECULLEN SIGNATURES CONTRA EL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL 

- COMUNICAT DE LA PLATAFORMA PER LA DEFENSA DEL TERRITORI DE
VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT SOBRE L'ESTUDI SANITARI
PRESENTAT PER GAS NATURAL

- VOLEN MODIFICAR LA LLEI DE COSTES A LA BRAVA 

- NOVA INICIATIVA DE CONTRAINFORMACIÓ A LA XARXA DES DE LES
TERRES DE LLEIDA

- ACTES PEL 25 ANIVERSARI DE L'ATENEU LLIBERTARI DE POBLE SEC
(BARCELONA)

- NOU CENTRE SOCIAL A GIRONA: LA MÀQUIA

- L’AUDIÈNCIA "NACIONAL" ARXIVA EL CAS DE LA DENÚNCIA AL REI 

- CONCERT DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHARAUI A VALÈNCIA

* * * * *

ASSOCIACIÓ CONTRA LA TORTURA: NOU PUNTS BÀSICS PER A
L'ERADICACIÓ DE LA TORTURA 

1.- Derogació de l'Article 520 bis de la Llei d'Enjudiciament
Criminal. Aquest article estableix la possibilitat de prorrogar
la detenció de les persones detingudes fins un màxim de 5 dies
així com la possibilitat d'incomunicació absoluta de les
persones detingudes. 

2.- Derogació de l'article 527 de la Llei d'enjudiciament
Criminal, per ser l'article que estableix les restriccions a les
garanties de la persona detinguda. En conseqüència, considerem
imprescindible el reestabliment del dret que els familiars de la
persona detinguda tinguin coneixement permanent del parador de
la persona detinguda. De la mateixa manera, considerem
imprescindible que en tota diligència tant policial com
judicial, la persona detinguda sigui assistida per un advocat de
lliure elecció, així com el dret de la persona detinguda a
mantenir una entrevista en privat amb el seu defensor previ a la
celebració de la diligència de prestació de declaració davant el
Jutge. 

3.- Per a poder establir, sense cap tipus de dubtes, que la
integritat física i mental de la persona detinguda ha estat
garantida durant la detenció, considerem necessari l'establiment
de la possibilitat que la persona detinguda sigui reconeguda,
durant el període de detenció, per un o diversos facultatius de
lliure elecció, que abastin disciplines tant de caràcter físic
com psicològic, així com que es puguin realitzar les proves que
aquests considerin amb la finalitat de que es pugui establir
l'estat, tant físic com psicològic de la persona detinguda. 

4.- Supressió de les competències de l'Audiència Nacional per
als casos determinats per l'article 384 bis de la Llei
d'Enjudiciament Criminal que s'estableixen en la Llei Orgànica
4/1988, de 25 de maig, de reforma de la Llei d'Enjudiciament
Criminal. En conseqüència, establiment del dret de les persones
detingudes que tant la instrucció com l'enjudiciament de les
causes que se segueixin contra elles es produeixin en els
jutjats naturals predeterminats per la llei. 

5.- Aplicació real de l'Habeas Corpus, significant això que el
jutge, en tot moment es responsabilitza de manera real i efectiu
de la situació en la qual es troba la persona detinguda.
Derogació del paràgraf segon de l'Article 2 de la Llei Orgànica
6/1984 d'Habeas Corpus. Aquest paràgraf deixa l'aplicació de
l'Habeas corpus en mans del mateix Jutge Central d'Instrucció de
l'Audiència Nacional que ha acordat la detenció incomunicada de
la persona detinguda. 

6.- Anul·lació de les diligències realitzades en dependències
policials en cas que existeixi la mínima sospita que la
integritat de la persona detinguda no hagi estat respectada. En
el mateix sentit, considerem imprescindible la unificació de les
investigacions que s'obrin en cas que la persona detinguda hagi
denunciat tortures, a les investigacions que van motivar la
detenció i a la instrucció que se segueixi contra la persona
detinguda. 

7.- Investigació real i efectiva per part de jutges i tribunals
de les denúncies per tortura que s'interposin. Reacció immediata
dels mateixos des del moment de la denúncia, ordenant la
pràctica d'aquelles proves sanitàries necessàries per a
determinar la certitud o no de les denúncies interposades. De la
mateixa manera, és imprescindible la separació cautelar del
servei actiu dels agents denunciats mentre durin les
investiigacions. 

8.- Instal·lació en dependències policials de càmeres de vídeo
que registrin, respectant els espais d'intimitat de la persona
detinguda, el transcurs de la detenció, registrant totes les
sortides i entrades de la persona detinguda del calabós que es
troba, diligències que es realitzin... 

9.- Fi de la impunitat dels funcionaris condemnats per delictes
de tortures. Actualment dits funcionaris, a més de no ser
apartats cautelarment de les seves funcions en ocasions són
promoguts a llocs de responsabilitat superiors als quals
ocupaven quan es van produir els fets denunciats. A més d'això,
des del Govern, mitjançant decisions del consell de ministres
posteriorment ratificades pel rei de l'estat espanyol, es vénen
concedint indults a aquests funcionaris condemnats. Tot això
comporta una situació encoratjadora perquè la tortura se
segueixi utilitzant per part dels cossos policials. 

Associació Contra la Tortura - Torturaren Aurkako Taldea 

***************************************************************

MANIFESTACIÓ CONTRA LA BASE DE L'OTAN A BÉTERA EL 17 DE NOVEMBRE


Acció global contra l'OTAN. Manifestació contra la projectada
base de l'OTAN en la localitat de Bétera (València). 

Marxa a la base de Bétera i gran inauguració de Guerra Mítica. 

Diumenge 17 novembre, a les 11h., sortida des de l'Albereda de
Bétera. 


Ara més que mai, és el moment de treballar per una cultura de la
pau
Comunicat d'urgència de la Plataforma Ciutadana amb motiu de
l'anunci de l'OTAN que Bétera (València) acollirà una nova
caserna de reacció ràpida.

	
La Plataforma Ciutadana Antibase de l’OTAN de Bétera, davant
l’anunci oficial que Bétera acollirà un dels quatre Quarters
Generals Multinacionals de les Forces de Desplegament Ràpid, vol
manifestar el següent: 

- Lamentem profundament que no s’haja tingut en compte la
voluntat del poble. De fet, l’OTAN, el govern valencià i
l’espanyol han actuat d’esquenes a la voluntat de Bétera.
L’Ajuntament de Bétera, a qui ningú no ha consultat la decisió,
va aprovar el juliol del 2001 en el ple municipal una moció en
contra de la instal·lació de la caserna. I, a més, en una
enquesta municipal feta abans de l’estiu, el 70% dels ciutadans
i ciutadanes de Bétera es van manifestar contra la instal·lació
d’una nova caserna de l’OTAN. La instal·lació d’una nova base de
l’Aliança Atlàntica, segons l’enquesta, és el tercer problema
que més preocupa als joves d'entre 18 i 30 anys. 

- L’OTAN s’ha botat el seu propi procés d’elecció de la nova
base, obviant l’examen que s’havia de fer el mes de novembre.
Entenem que aquest anunci precipitat respon a la voluntat de fer
callar les veus d’aquells que s’oposem a la nova caserna
militar. Cal recordar també, com hem fet des d’un principi, que
amb la intenció de fer la nova base de l’OTAN es viola una
vegada més el contingut del referèndum aprovat a l’estat
espanyol l’any 1986, que assegura que l’estat espanyol no
s’integrarà a l’estructura militar de l’Aliança Atlàntica. 

- Pensem que ara més que mai és el moment de treballar i lluitar
contra la instal·lació de la base de l’OTAN, i per una cultura
de pau. En un context internacional en què a cada vegada més es
van imposant la violència, les guerres i el retall de les
llibertats com a manera de solucionar els conflictes, l’OTAN no
fa més que perpetuar un sistema internacional injust i ple de
desigualtats entre el nord i el sud. Des de la Plataforma de
Bétera pensem que un altre ordre internacional és possible, i
seguirem treballant per la dissolució dels exèrcits i de
qualsevol estructura militar, siga l’OTAN o l’Euroexèrcit 

- Per últim, volem afirmar que aquest anunci de l’OTAN no fa més
que encoratjar-nos en la lluita contra la nova caserna, i en
aquest sentit convocarem noves activitats i mobilitzacions per
fer sentir de nou la veu del poble de Bétera. 

Plataforma Ciutadana Antibase de l’OTAN. 
www.antibase.org

************************************************************

ECOLOGISTES EN ACCIÓ DEMANA UN DEBAT SOBRE L'ENERGIA NUCLEAR 

	
Davant la decisió de la Comissió Europea que força als membres
de la Unió Europea a fixar un emplaçament per a dipositar els
residus radioactius abans de 2008, Ecologistes en Acció demana
un debat i una decisió global sobre l'energia nuclear. La
Comissió Europea ha optat pel soterrament dels residus
radioactius, furtant el debat tècnic i ciutadà sobre la forma de
gestió menys dolenta per a aquestes peligrosassustancias. 
	
La Comissió Europea ha decidit forçar als països membres de la
UE a prendre una decisió sobre l'emplaçament definitiu per al
soterrament dels seus residus nuclears abans de 2008. Aquesta
decisió, que opta pel soterrament enfront de l'emmagatzematge en
superfície, ve a furtar un debat necessari i una decisió global
sobre l'energia nuclear i els seus residus en la UE. Els residus
nuclears d'alta activitat són una de les conseqüències
indesitjables de les centrals nuclears. Són perillosos durant
centenars de milers d'anys i cap país del món té una solució
satisfactòria per a la seva gestió. 
	
A l'Estat espanyol la gestió d'aquestes perilloses substàncies
la realitza l'empresa pública ENRESA, finançada a càrrec del
rebut de la llum, que a mitjan 1995 tenia identificades 24 zones
favorables per a la instal·lació del cementiri de residus d'alta
activitat. Durant aquests anys, els estudis de ENRESA han
continuat. Existeix una decisió expressa del Consell de
Ministres que ajorna l'opció sobre la forma de gestió fins 2010.
La decisió de la Comissió vindrà a accelerar tant els plans del
Govern com de ENRESA i a actualitzar els estudis geològics i
socials que es venien realitzant a mitjan els 90 . 
	
El soterrament té riscos greus relacionats amb l'enorme vida
dels residus radioactius d'alta activitat. Centenars de milers
d'anys són una eternitat i és impossible garantir que cap
construcció humana vagi a resistir tant temps. A més les
formacions geològiques també poden canviar en aquesta escala de
temps ja que el clima i els corrents subterranis d'aigua es
modifiquen típicament en desenes de milers d'anys. Per altra
banda, l'emplaçament definitiu de residus vindria a hipotecar el
futur de la zona on es construeixi. Això és notòriament injust
perquè els habitants d'aquesta zona no han rebut benefici algun
del funcionament de les plantes nuclears i haurien de sofrir els
efectes odiosos de viure al costat d'una perillosa instal·lació
durant tota la seva vida. 
	
Atès que no existeix cap solució satisfactòria per a la gestió
dels residus d'alta activitat, el més assenyat és reduir el
problema a la seva expressió actual i procedir al tancament
escalonat de les centrals nuclears. Una vegada que aquesta
assenyada decisió s'hagi pres, deurà obrir-se un ampli debat
tècnic i social per a optar per la solució menys dolenta. 
	
Per a Ecologistes en Acció la decisió de procedir al soterrament
directament suposa furtar als ciutadans l'important debat sobre
el futur de l'energia nuclear i dels residus d'alta activitat,
que ha de tractar simultàniament aquests dos factors. 

Ecologistas en Acción 
http://www.ecologistasenaccion.org/ 

**********************************************************

ORGANITZACIONS ECOLOGISTES RECULLEN SIGNATURES CONTRA EL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL 

	
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF/Adena
estan recollint signatures contra el Pla Hidrològic amb la
intenció de presentar-les a la Conferència Ramsar sobre
Aiguamolls que tindrà lloc la segona quinzena de novembre a
València. 

EL DOCUMENT EL TENIU DISPONIBLE A:
http://www.ecologistasaragon.org/download/recolgida_firmas_ramsar.doc


***************************************************************

COMUNICAT DE LA PLATAFORMA PER LA DEFENSA DEL TERRITORI DE
VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT SOBRE L'ESTUDI SANITARI
PRESENTAT PER GAS NATURAL

	
La Plataforma critica el contraestudi sanitàri presentat per
l'empresa gasNatural SDG SA ja que es tracta d'un informe que
només busca desacreditar un feina d'anàlisi d'un equip de metges
i professionals sanitàris que diu, amb dades científiques i la
revisió d'una extensa bibliografia, que la central tèrmica de
l'Hospitalet de l'Infant augmentarà els índexs de malalties
respiratòries i cardiovasculars.
	
La Plataforma per la Defensa del Territori de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant es mostra sorpresa per les afirmacions
que el Dr. Joaquim Oromí fa en el seu contrainforme, i expressa
la seva preocupació pel fet que aquest metge, amb les seves
afirmacions, només contribueix a la confussió de l'opinió
pública entorn d'un tema tan delicat i complexe com és el de la
salut.
	
El contrainforme presentat per l'empresa gasNatural SDG SA només
busca desacreditar una feina d'anàlisi realitzada per un equip
de metges i professionals sanitaris col·legiats que diu, amb
dades científiques i una extensa revisió bibliogràfica, que la
central tèrmica de l'Hospitalet de l'Infant augmentarà els
índexs de malaties respiratòries i cardiovasculars. Cada cop és
més acceptat entre els professionals sanitàris, i nombrosos
estudis arreu del món ho demostren, que hi ha una relació
directa entre la contaminació atmosfèrica propvocada per
centrals tèrmiques i un increment de les malalties
cardiovasculars i respiratòries. 
	
En aquest sentit, el número 30 de la revista "Medi Ambient,
Tecnologia i Cultura" publicada pel Dept. de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya dedicat als efectes de la contaminació
atmosfèrica en la salut humana, posa de manifest aquestes
afirmacions de relació causa-efecte entre contaminació
atmosfèrica i malalties cardiovasculars i respiratòries. 
	
Recordem també que l'any passat un informe realitzat pel mateix
equip del Dr. Ferrís per a un projecte de central tèrmica de
1200 Mw que es volia construir a Catadau (País Valencià) va
rebre un premi de la Revista Española de Pediatria en
reconeixement a l'aportació científica que s'havia fet en aquest
camp. Recorem també que el Dr. Ferrís és pediatre de la Unitat
d'Oncologia de l'Hospital Infantil Universitari La Fe de
València i coordinador de Grup de Treball de Salut Mediambiental
de la Societat Valenciana de Pediatria, i que disposa d'un ampli
historial d'aportació científica en el camp de la prevenció i
molts reconeixements per la seva tasca.
	
L'informe que va realitzar l'equip del Dr. Ferrís titulat
"Efectes en la salut humana dels contaminants atmosfèrics de la
central tèrmica de cicle combinat de la Plana del Vent
(Hospitalet de l’Infant. Costa Daurada, Tarragona.)" ens feia
coneixedors dels impactes provocats pels contaminants
atmosfèrics emessos per la central tèrmica de l'Hospitalet de
l'Infant sobre la salut de les persones, i de l'existència d'uns
grups de risc com són els infants, les persones grans i els
adults amb malaties respiratòries i cardiovasculars cròniques.
	
L'estudi d'Avaluació d'Impacte Ambiental realitzat pel Dept.
d'Enginyeria Química de la URV per encàrrec de l'empresa
gasNatural SDG SA en relació al projecte de la central tèrmica
de l'Hospitalet de l'Infant confirma que la central tèrmica de
l'Hospitalet tindrà unes afeccions sobre la salut de les
persones de l'àrea d'influència de la central tèrmica (veure
l'"Annexo 13b. Impacto sobre la salud" de l'estudi d'Avaluació
d'Impacte Ambiental). D'aquest estudi d'Avaluació d'Impacte
Ambiental es conclou que entre 3 i 7 persones/any es veurien
afectades per infeccions respiratòries i asma. 
	
El mateix estudi d'impacte ambiental determina que hi ha unes
determinades localitzacions de l'àrea d'afectació de la central
tèrmica que en períodes excepcionals veurien superats els límits
permessos per la Directiva Europea 1999/30/CE per als òxids de
nitrogen (NOx). Uns paràmetres que el Dr. Joaquim Oromí nega.
	
El Dr. Oromí, amb aquest contrainforme, enfronta una visió
particular i personal a tota la comunitat científica que és
unànim a l'hora d'establir unes claríssimes relacions
causa-efecte entre contaminació atmosfèrica i afeccions en la
salut humana. En aquest sentit remarcariem que el contrainforme
del Dr. Oromí només inclou 15 referències i consultes
bibilogràfiques, mentre que l'estudi del Dr. Ferrís està basat
en la consulta de 55 referències bibliogràfiques (sobretot
d'estudis realitzats en països més desenvolupats, amb una
legislació ambiental més estricta, i amb un nivell científic
d'anàlisi de la contaminació molt més desenvolupat i
generalitzat que al nostre país), amb la qual cosa l'informe
mèdic presentat per la Plataforma té un rigor i una validessa
científca molt més elevada que el contrainforme del Dr. Oromí.
També voldriem recordar que darrerament va aparèixer en diversos
mitjans d'informació una noticia que mostrava la preocupació
dels científics en relació a les emissions de contaminants i la
salut de les persones de l'àrea d'afectació del complex
petroquímic de Tarragona, i que, davant els indicis que aquesta
àrea presenta uns indexs més elevats de malaties respiratòries i
cardiovasculars, han demanat a les diverses administracions
públiques la realització d'estudis epidemiològics que permetin
conèixer amb exactitud l'abast de la relació entre contaminació
atmosfèrica i efectes en la salut humana.
	
L'informe del Dr Oromí és, per tant, un informe de valoració
d'un altre estudi i en cap cas pot considerar-se com un document
cinetñíficament acceptable de determinació dels nivells
d'afectació en la salut humana provocats pels contaminats
atmosfèrics de la central tèrmica de l'Hospitalet.

Un altre aspecte de descrèdit del contrainforme del Dr. Oromí es
que només suposa que la central tèrmica funcionaria amb gas
natural, quan el propi pojecte presentat per l'empresa
gasNatural SDG SA diu que la planta pot funcionar amb gasoil.
L'estudi mèdic presentat per la Plataforma considerava els
impactes sobre la salut tenint en compte tant el funcionament
amb gas natural com amb gasoil.

En tot cas la Plataforma considera respectable l'opinió d'aquest
metge, tot i que posa en dubte la seva professionalitat fent
afirmacions com les que fa en el contrainforme, totalment
contràries a l'opinió majoritària del col·lectiu mèdic; però
tenint en compte que hi ha científics que neguen l'existència de
l'holocaust nazi i dentistes que diuen que no cal rentar-se les
dents, les afirmacions del Dr. Oromí pasaran a la història de la
medecina, en el millor dels casos, sense pena ni gloria, això si
no signifiquen un descrèdit i despretigi de la feina que aquest
Dr. havia fet fins ara.
	
La Plataforma es reserva el dret d'emprendre accions legals per
determinar el grau de validesa del contrainforme presentat pel
Dr. Oromí i l'empresa gasNatural SDG SA, així com de consultar
al Col·legi de Metges de Catalunya per tal de poder determinar
amb major precissió la tasca professional del Dr. Oromí i la
rigorositat d'aquest contrainforme. Les afirmacions que fa,
dient que "la posada en marxa de la instal·lació no es pot
considerar com un factor negatiu sobre la salut pública dels
habitants de la zona", van contra el mateix estudi d'impacte
ambiental presentat per l'empresa i en contra de la majoria de
la comunitat científica que es dedica a l'estudi d'aquests
aspectes, per la qual cosa pot ser un informe succeptible de ser
denunciat.
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 6 de Novembre de 2002. 

* Més informació: 
Sergi Saladié, portaveu de la Plataforma Vandellòs-Hospitalet,
al telèfon 636.52.11.32 
www.geocities.com/plataformvande

*************************************************************

VOLEN MODIFICAR LA LLEI DE COSTES A LA BRAVA 

	
El Ministeri de Medi Ambient impulsa una modificació de la Llei
de Costes que significaria una rebaixa en la protecció del
litoral. 
	
Ofereix més facilitats per a la construcció en primera línia i
es pretén evitar el control de les Administracions autonòmiques
i locals. Actuacions com el famós "sendero del litoral" es
veurien afavorides.

	
La modificació no es planteja de manera oberta al Congres dels
Diputats, sinó mitjançant la Llei d'Acompanyament dels
Pressupostos Generals. D'aquesta manera s'està intentant evitar
un debat parlamentari i ciutadà amb el rigor que mereix una
legislació tant important com és la de Costes. Recordem que en
dues ocasions anteriors, el 1995 i el 1997, hi han hagut intents
de modificació de la Llei de Costes, que finalment no van
prosperar degut a la gran oposició ciutadana registrada.
	
Es pretén declarar d'interès general i de competència de l'Estat
les obres necessàries per a l'ús del domini públic. Recordem que
el camí del litoral que el Ministeri vol obrir sobre zones
especialment protegides de Catalunya, amb l'argument que una
persona amb cadires de rodes pugui anar de les Cases d'Alcanar
fins la frontera francesa contemplant el mar. El Ministeri es
comporta com un nen petit i mimat amb molts recursos que no sap
que amb una mínima part del seu pressupost podria adquirir els
terrenys de Creixell corresponents al Pla Parcial Marinada i al
Pla parcial Gavina i així obrir la porta a la recuperació de
l'estany del Gorg. Protegit per diverses legislacions.
	
La modificació planteja així mateix oferir més facilitats per
construir edificacions residencials dins la zona de servitud de
protecció. Tot plegat, sembla una preocupant regressió en les
necessitats de protecció d'un litoral tantagredit com el de
l'Estat espanyol, una contradicció flagrant amb algunes
sentències del Tribunal Constitucional, un intent d'evitar el
debat ciutadà i una passa enrere en el compromís que hauria de
tenir la primera institució estatal encarregada de vetlar pel
medi ambient.
	
GEPEC-Ecologistes de Catalunya confia que aquest intent sigui
replantejat i que, en tot cas, qualsevol iniciativa de modificar
la Llei de Costes sigui abordat amb el tràmit reglamentari lògic
i amb totes les oportunitats de participació que preveuen les
lleis que regulen el dret a la informació ambiental. 

GEPEC-Ecologistes de Catalunya 
Reus, 07 de novembre de 2002 
Mes informacio: Ramon Ferre: 636-74.01.67

**************************************************************

NOVA INICIATIVA DE CONTRAINFORMACIÓ A LA XARXA DES DE LES TERRES
DE LLEIDA
	
	
A Ponent a nascut una nova iniciativa de contrainformació a la
xarxa. 
Ens agradaria que la visitessiu, en fessiu difusió i ens
ajudessiu a fer-la funcional.
www.sindominio.net/suportponent
suportponent@sindominio.net

Salut

************************************************************

ACTES PEL 25 ANIVERSARI DE L'ATENEU LLIBERTARI DE POBLE SEC 

Dissabte 16 novembre, a l'Espai Obert, c/Blasco de Garay 2,
Barcelona.

17 h. animació i gresca infantil
19 h. presentació de la 14a. Agenda Llibertària 2003
19'30 h. Debat sobre lluites autogestionàries als barris
22 h. Piscolabis
23 h. Cocert amb Fatanovera i Des+karados

*************************************************************

NOU CENTRE SOCIAL A GIRONA: LA MÀQUIA

	
El passat 4 d'octubre va ser inaugurat a Girona La Màquia, que
vol ser un espai de trobada i relació que fomenti iniciatives
d'organització i de lluita, així com de formació i intercanvi,
en un marc de foment, difusió i suport a la cultura popular, i
també de debat social i foment de la crítica, així com de
recerca i estructuració d'alternatives i de pràctica i difusió
de consum responsable.
	A La Màquia es pot trobar, entre altres coses, un centre de
distribució de publicacions alternatives i crítiques, un servei
de cafeteria-degustació, un punt de difusió de convocatòries i
activitats,...

La Màquia
C/Olivera 11, 17004 Girona
Tel. 620 46 69 19
lamaquia@girona.com

**************************************************************

L’AUDIÈNCIA "NACIONAL" ARXIVA EL CAS DE LA DENÚNCIA AL REI 

	
El titular del jutjat d'instrucció número 4 de l'Audiencia
Nacional, Fernando Andreu Merelles, ha arxivat el cas del jove
de Breda Jesús Artiola, que va ser imputat per injúries i
calúmnies al rei d'Espanya. La imputació d'Artiola va ser
conseqüència de l'efecte boomerang que la justícia va donar a la
denúncia que ell, en nom de l'entitat "Jo també em Planto", va
signar contra Joan Carles I per apologia del genocidi en el seu
vessant cultural, per haver dit que el castellà no havia estat
mai imposat. El jutge va recordar que la Constitució fa el Rei
«inviolable i exempt de responsabilitat» i va imputar el
denunciant. 
	
Tot aquest remenament judicial arrenca el 23 d'abril quan el Rei
va dir: «Nunca fue la nuestra una lengua de imposición, sino de
encuentro; a nadie se obligó nunca a hablar en castellano.
Fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suya, por
voluntad libérrima, la lengua de Cervantes.» 

Aquest discurs, pronunciat pel Rei durant l'entrega dels premis
Cervantes, va fer néixer la campanya "Portem-lo a cal barber" i
dintre de les accions l'entitat "Jo també em Planto" va
presentar una denúncia contra el Rei per un delicte d'apologia
del genocidi, en relació amb un extermini de caire cultural. 
	
La resposta judicial va ser contundent: el Rei és inviolable i
exempt de responsabilitat i, per tant, no hi ha opció de
denunciar-lo judicialment. Per això el cas es va arxivar però, a
instàncies de la fiscalia, el jutjat va obrir diligències contra
Jesús Artiola, com si l'exercici de signar una denúncia contra
sa majestat constituís un delicte d'injúries i calúmnies.
Artiola va haver de comparèixer el 24 de setembre a l'Audiencia
Nacional, en qualitat d'imputat, però es va negar a respondre a
les preguntes del magistrat i va entregar-li un manifest. Ara,
el jutge ha arxivat la causa a instància de la fiscalia. 
	
Jesús Artiola, que el dia 1 va tenir coneixement de la seva
exculpació, es congratula per l'arxivament de les diligències,
però amb certes reserves perquè el Rei i la Casa Reial «mantenen
la seva impunitat per dir bajanades». Artiola interpreta que
l'arxivament de les diligències ha estat conseqüència directa
del moviment social. «S'han hagut d'embeinar la repressió
judicial per la força 
del moviment social», afirma Artiola convençut que sense aquest
suport la causa hauria tirat endavant. Arran de la imputació
d'Artiola, la campanya "Portem-lo a cal barber" es va
transformar en el moviment "Jo també el denuncio", i han estat
diversos els ajuntaments (Arbúcies, Prats de Lluçanès, Breda,
Salt, Llagostera...) i entitats que han aprovat manifestos de
suport a Jesús Artiola. 
	
Per la seva banda, l'Ajuntament de Llagostera, on Artiola fa de
professor, ha castigat el Rei despenjant el seu retrat i
endreçant-lo a l'arxiu, on quedarà encara que Artiola hagi estat
exculpat judicialment. 


ACTES DE LA CAMPANYA "JO TAMBÉ EL DENUNCIO"
 
Us animem a adherir-vos a la denuncia. El full adhesió el
trobareu a la nostra web o en el dossier adjuntat. 

Secretaria de la campanya "jo també em planto". tel.:
0034/934194747 
mail: assemblea@assemblea.org web: www.assemblea.org 

- Divendres 15 de novembre 
Salt, "La Mirona", 11h. de la nit 
CONCERT I ESPECTACLE AMB: TONI ALBÀ, OBRINT PAS I ALTRES GRUPS. 
- Dissabte 16 de novembre 
Girona, Casa de Cultura, 7h. del vespre 
ACTE CENTRAL DE LA CAMPANYA 
Amb la presència confirmada de: Josep M. Terricabras, Toni
Strubell, Jesús Artiola, Joel Joan, Jaume Arnella, Titot, Carles
Belda... 

Per aportacions econòmiques, número de compte corrent: 
2100-1427-95-0200021829

**************************************************************

CONCERT DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHARAUI A VALÈNCIA
	
	
Estimats companys, el motiu de la present és comunicar-vos que,
des d'aquesta organització hem preparat un concert per al proper
15 de Novembre a la Plaça de Bous de Valencia aprofitant que en
aquesta data s'acompleixen 27 anys des de que els estats
Marroquí, Maurità i Espanyol signaren els ben coneguts per tots
"acords tripartits" que obligaren a la població sahraui a
abandonar les seues cases i començar un interminable exili cap
el dessert del Sàhara. 
	
La finalitat d'aquest concert és doble doncs d'una banda
necessitem recaudar fons per tal de suministrar l'arròs
necessari per als Campaments de Refugiats Saharauis en Tindouff
(Argelia) i, d'altra banda, necessitem que s'escolten les
nostres veus per tal que es done una sol·lució rápida i justa a
aquest conflicte. 
	
Per tot això, vos convidem a participar en aquesta causa, el
poble saharaui ara més que mai necessita de l'ajuda de tots
nosaltres. 
Sense altre particular i esperant la vostra participació en
aquest acte rebeu una cordial salutació. 

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHARAUI
DEL PAÍS VALENCIÀ 
C/ Abadía de San Martín, 8-1º-1ª 46.002 València Tel.
96.394.24.35

********************************************************
********************************************************
********************************************************

Confederació General del Treball (CGT) 

Realitzat per CGT Reus: baixc-p@cgt.es

Si no desitges rebre el butlletí, avisan’s.*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos Information Center