A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Cezaevinden mektup

From Anarsist Kara Ay <abcankara@yahoo.com>
Date Mon, 11 Nov 2002 05:12:25 -0800 (PST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Selamlar,
Uzunca bir süreden bu yana cezaevi idaresi adli
tutuklu ve hükümlüleri kullanarak yaşamıma yönelik
taciz eden, rahatsız eden saldırgan davranışları
örgütlemektedir.
Bulunduğum oda da tek olarak kalmaktayım. Üç yıllık
bir süredir Amasya Özel Tip Kapalı cezaevinde
kalmaktayım. Anarşist (Liberter-özgürlükçü) düşünceyi
ve yaşama tarzını benimsemekteyim.
Savunduğum-benimsemiş olduğum bu düşüncelerden,
fikirlerden, yaşama kültüründen dolayı cezaevi idaresi
nedense rahatsızlık duymaktadır. Bu rahatsızlığın
değişik yol-yöntemlerle tarafıma yönlendirmektedir.
Yönlendirmekle kalmayıp kendilerine benzeştirmek,
yıldırmak,
sindirmek amacıyla bir dizi saldırgan, yıpratıcı
davranışlar-tutumlar içerisine girmektedirler. Genelde
psikolojik işkence ağırlıklı yöntemlere başvurarak,
kendi egemenliğini, otoritesini, şiddetini bu
yöntemlerle uygulamak istiyorlar.
Yaklaşık üç aylık bir süredir adli tutuklu ve
hükümlüleri araç olarak kullanarak yaşamıma yönelik
tacizler, rahatsız edici bir saldırganlık içerisinde
bulunmaktadırlar. Bulunduğum C-2 koğuşunda (oda) tek
olarak kalmaktayım. Üst kat odada (C-1) koğuşu ve yan
taraf bitişik odada (C-3 koğuşu) adli tutuklu ve
hükümlüler kalmaktadırlar. Bu tutuklu ve hükümlüler
cezaevi idaresi tarafından kullanılmaya elverişli
niteliklere sahip ayak takımındandırlar. Dolaysıyla 
da, idare amacına ulaşmak için bu adli tutuklu ve
hükümlüleri kullanarak yaşamıma yönelik kışkırtarak
harekete geçmelerini teşvik etmektedir. Koğuşlarımız
birbirine bitişik olduğundan taciz ve rahatsız edici
psikolojik saldırganlıklarda daha kolay
gerçekleşmektedir. Genelde duvarlara ve zemin
betona sert-küt cisimlerle vurarak gürültü-patırtı
çıkartmak suretiyle rahatsız edici, taciz eden bir ses
kirliliği oluşturmaktadırlar. Bu uygulama yaklaşık
olarak üç aydır sistematik-sürekli ve programlı olarak
uygulanmaktadır. Gün boyu topluca ve incelikli bir
uygulamayla gürültü seansları psikolojik işkenceye
dönüşmektedir. Ardından koğuş bahçelerine topluca 
geçerek sözel saldırı, küfür v.b. saldırgan
tavırlarını sürdürmektedirler. "Daha ne
kadar dayanabileceksin" ."Direnmene gerek yok, adam
ol, boş ver bu işleri" türünden sözel saldırıları
duymaktayım. Anlaşıldığı kadarıyla cezaevi 
idaresi, muhalif-sistem karşıtı görüşleri savunan,
benimseyen tutuklulara yönelik çizgiye
çekme, kendilerine benzeştirmeyi amaçlamaktadır bu
saldırgan politikalarıyla.amacına ulaşmak için de her
türlü insanlık dışı, acı veren zulüm uygulayan işkence
ve baskılarını tek tek uygulaya gelmektedir.
İfade ettiğim gibi üç aylık bir zamandan beri adli
tutuklu ve hükümlüleri bir eşya gibi kullanarak, kendi
amaçlarına uygun düşecek şekilde kışkırtmakta ve
yönlendirmektedirler. Bu konuyla ilgili olarak
öncelikle taciz girişimindeki mahkumlarla bahçe
penceresinden yüz yüze konuşarak sorunu çözme
girişiminde bulunmaya çalıştım, yaklaşık bir aylık bir
diyalog sürdürmeme rağmen maalesef saldırganlıklarına 
bir son vermediler. Tam tersine saldırganlıkları daha
da yoğunlaştı-şiddetlendi.
Talimatı cezaevi yöneticilerinden almış olduklarından
eylemlerini de cezaevi idaresi talimat veremeden
bitirmekten yana değillerdi. Ve sürdürdüler., hala 
da sürdürmektedirler. Sorunu cezaevi yöneticilerine
aktardım, yine saldırganlık daha da artarak devam
etmiş oldu. Ardından Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulundum, maalesef yine değişen pek bir
şey olmadı. Tam tersi daha da saldırganlaşmış oldular.
Aradan bir haftalık bir süre geçtikten sonra Adalet
Bakanlığına durumu aktaran bir dilekçe yazıp göndermiş
oldum. Yine de bir şeylerin değişeceğine pek 
inancım yok. Fakat, saldırgan tutumlarını, ben
kendimce-özgür düşünce ve görüşlerimi sürdürdükçe
devam ettireceklerdir. onlarınki, kendi yaşam
tarzlarına uygun hale getirecek bir yaklaşımı
amaçlamaktadırlar. Dolaysıyla da, saldırganlıkları
genelde bu amaca yönelik olmaktadır.
Her şeye rağmen iyiyim, odamda tek olarak bulunsam da
yalnız değilim. On binlerce benzer duyguları,
düşünceleri paylaştığımız insanları her an 
yanımda hissetmekteyim. Onlardan ve düşüncelerimden
güç alarak yaşamımı sürdürmekteyim. İktidara, güce,
otoriteye, şiddete karşı bireyin özgür yaşamını bir
yaşam felsefesi olarak sürdürmeye çalışacağım.
Sağlıcakla kalın.
Dostlukla.

Osman Evcan

Özel Tip kapalı Cezaevi
C-2 Koğuşu
05100 AMASYA


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center