A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Basın açıklamasına çağrı

From savaş karşıtları <info@savaskarsitlari.org>
Date Sat, 9 Nov 2002 17:13:01 +0200


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Mehmet Bal "Savaşa hayır!" dediği, vicdani retçi olduğunu açıklayıp askerlik
yapmayı reddettiği için 24 Ekim günü tutuklandı. 2 haftadır Adana Askeri
Cezaevi'nde iki kişilik bir hücrede tutuluyor. Tutuklu olduğu sürenin ilk 11
günü hücre içinde bile elleri arkadan zincirlendi. Emirlere itaat etmediği
ve tek tip elbise giymeyi reddettiği için cezaevi komutanı albay tarafından
zaten sakat olan sağ dizine tekme atıldı ve aldığı darbe yüzünden yaralandı.
Her gün zorla tek tip elbise giydirilerek sağlık kontrolüne götürüldü. Hücre
dışına her çıkışında (tuvalet ihtiyacı için bile olsa), yine zorla tek tip
elbise giydirildi ve zincire ek olarak ayaklarına pranga takıldı.

Karşı karşıya kaldığı uygulamaları protesto etmek için hapsedildiği günden
itibaren açlık grevinde. Açlık grevinden dolayı sağlığı tehlikede olduğu
için hastaneye kaldırılma ihtimali var.

Avukatı Suna Coşkun, Mehmet Bal'ın uğradığı bütün haksız tutumları duyurmak
amacıyla 11 Kasım Pazartesi günü saat 11:00'de İHD Ankara Şubesi'nde bir
basın açıklaması yapacak.

Tüm basın mensupları, konuya duyarlı kurumlar ve bireyler davetlidir.

Mehmet Bal ile Dayanışma Komiteleri (Ankara, İstanbul ve İzmir)

Not : Mehmet Bal'ın duruşması 12 Kasım'da...


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center