A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Toplam Kalite Yönetimi ve Ulusal Kalite Programı

From Kemal Mete <kemal_mete@yahoo.com>
Date Fri, 8 Nov 2002 02:07:19 -0800 (PST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

07.11.2002 tarihinde Uşak'ta KALDER'in düzenlediği,Uşak Tarım İl
Müdürlüğü'nde ISO 9002 kalite yönetimi ile ilgili yapılan toplantı notları;

Kalder adına gelen bir görevli artık tüm dünyada şirketlerin "Toplam Kalite 
Yönetimi" prensibi ile çalıştığını,küreselleşen dünyada kamu kurumlarının da 
şirketler mantalitesi ile çalışması gerektiğinin altını çizerek bir kamu kuruluşu 
olan Uşak İl Tarım Müdürlüğün'de mal ve hizmet dağılımdan müşteri(!) 
memnuniyetinden bahsetti (Tarım Müdürlüğü'nün hizmet verdiği alan çiftçilerdir 
ve müşteri olarak görülmediğini düşünüyorduk)

Küreselleşmenin ulus devlet kavramını 
yıktığı "ulusçuluk,milliyetçilik,vatanperverlik" gibi kavramların yerini;"başarıya 
ulaşma arzusu,takım oyunu" gibi kavramlar alarak motivasyonun sağlandığını 
üstü kapalı ancak net bir biçimde ifade etti.

İş Mükemmeliği Modeli'nde ki tabloda artık katı disiplinli ve hiyerarşik çalışma 
biçimlerinin rekabet piyasasında geçerli bir yöntem olmadığını "yönetici" 
kavramı yerini "lider yönetici" misyonun aldığından sözetti.İş Mükemmeliği 
Modeli'nde ;Liderlik %10-Çalışanların Yönetilmesi %7-Kaynak Kullanımı %8 
Prosesler %20-Çalışanların Tatmini %10-Müşteri memnuniyeti %30-Elde edilen 
Sonuç%15 olarak ifade edildi (modeli bu şekli ile hatırlıyorum eksiklikler olabilir)

Liderliğin modern üretim ve rekabet ilişkilerinde çok önemli olduğunu,yönetim 
anlayışının değiştiğini bireysel başarılar değilde şirketin ekip çalışması ile 
başarıya ulaşmasının daha verimli olduğunu aksi halde şirketlerin "tarihin 
karanlık sayfalarına" gömüleceğinden bahsetti.Çalışanların şirketin bir bireyi 
olduğu ve çalışarak hem şirketini hemde kendisini geliştirmesinin mümkün 
olduğunu söyledi aynı zamanda şirket içinde ki rekabetin de son derece önemli 
bulduğunu da ekledi.Tabi ki başarısızlar elenecek ve işine son verilecek.Bu 
şirketin devamlılığı,rekabette sürekliliği ve mükemmelliğe ulaşılması 
açısından gerekliydi.

Bir çok kuruluş bu yöntemleri uygulayarak başarıya ulaşmış ISO 9001-9002 gibi 
ödüllerle ve bayraklarla ödüllendirilmişti.

Kapitalist işleyiş modelini,insan faktörünün nasılda şirketlerin birer organizması 
olarak görüldüğünü ve bunu normal bir değer olarak algılandığını 
gördüm.Küreselleşme denilen olgunun hayatımızın her alanına sızma 
çalışmalarını nasıl hızlı ve her alanda yaptığını gördüm.

Hayatımızın tüm rollerini değiştirmek,yaşam biçimlerimizi altüst ederek kendi 
tüketim kanunlarını "yaşam biçimi,özgürlük ve mutluluk" sıvaması ile yutturmak 
için adamlar gece gündüz sürekli düşünüyorlar...Uşak'ta bir çok firmanın ISO 
Kalite programlarına katıldığını ve bir kamu kurumununda bu program 
kapsamına alındığını da görerek huzura kavuştuğumu belirtmeliyim artık 
küreselleşen dünyamızda herşey müşteri memnuniyeti ve rahatlığı için Tanrı 
Hepimizi Korusun...


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center