A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) (media) Strejkbrytare klarar skivan, NSD

From Mikael Altemark <altemark@home.se>
Date Fri, 8 Nov 2002 07:05:51 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________


Ur Norrländska Socialdemokraten
http://www.nsd.se/index.php?artikel=66303

Strejkbrytare klarar skivan - diskarnas aktion ska inte få störa Luleås
Nobelfest
20021107

LULEÅ. I dag börjar William Lindstedt och Roland Aspviken sin strejk. De är 
diskare i universitetets centrumrestaurang och på lördag ska den högtidliga 
promoveringsmiddagen anordnas där. Nu tvingas arbetsgivaren anlita strejkbrytare
för att klara skivan. 
 
I dag inleder William Lindstedt, 21, och Roland Aspviken, 30, sin strejk. 
De sköter all restaurangens disk och deras krav är att få lika hög lön. 
Eftersom de tillhör det syndikalistiska fackförbundet SAC har de rätt att 
ta beslut om stridsåtgärder på den lokala arbetsplatsen och strejken är 
helt laglig och vederbörligt varslad. 

Middagen hotad
Tidpunkten för konflikten är väl vald. På lördag är det dags för 
universitetets högtidliga promoveringsmiddag med allehanda akademiska 
dignitärer närvarande, Luleå tekniska universitets motsvarighet till 
Nobelfesten.

Utan killarna i disken är middagen hotad.
- Det är inte vårt fel. Det är företaget som har förhalat och förhalat, 
menar Roland Aspviken.
De två arbetskamraternas löneförhandlingar har hamnat på dagordningen på 
högsta central nivå. 
- En förbundsjurist från arbetsgivarorganisationen och medlare från 
medlingsinstitutet har deltagit i förhandlingarna. Men de vägrar ge med sig, 
säger Roland Aspviken. 

Likadana arbetsuppgifter
Han tjänar 1 200 kronor mer än sin yngre kollega per månad. William 
Lindstedt får 13 150 kronor i månaden, minimilönen enligt facket 
Hotell- och restaurangs kollektivavtal. Eftersom de båda har likadana 
arbetsuppgifter tycker de att de också ska ha lika lön, den högre lönen.
Arbetsgivaren, Sodexho, tillämpar individuell lönesättning och använder 
lönespridning som ett medel att ”utveckla” personalen.
- Det är skitsnack. Vi gör ju samma jobb. Individuell lönesättning är 
bara godtycke som skapar egoism och splittring. Vårt krav står fast, 
säger Roland Aspviken som tänker komma till jobbet i dag - men inte 
för att arbeta utan för att informera och övervaka att arbetsgivaren 
inte tar in strejkbrytare för att göra hans och hans arbetskamrats arbete.

Utifrån
- Det kommer de troligen att göra. Men vi har pratat med våra övriga 
arbetskamrater och de säger att de respekterar vår aktion och inte kommer 
att gå in i disken. Men företaget kan ju ta in strejkbrytare utifrån. Hur 
vi ska reagera på det vet vi inte ännu, säger Roland Aspviken.
Heléne Schüler är personalchef för Sodexhos alla restauranger vid landets 
universitet och högskolor. Enligt henne kommer strejkbrytare att tas in.

Kan inte stänga
- Vi kan självklart inte stänga restaurangen på grund av det här, säger hon.
Men kan inte Sodexho ge sig och betala de här båda anställda lika mycket?
- Vi är bundna av ett kollektivavtal. De här båda är anslutna till 
syndikalisterna som vi inte har något avtal med.
I kollektivavtalet med Hotell- och restauranganställdas förbund finns det
 väl inga hinder för att betala lite mer än avtalet?
- Vi har våra lönerevisioner och våra kollektivavtal. Syndikalisterna 
använder metoder som man kan ha en del synpunkter på.
Planerar Sodexho några motåtgärder mot de strejkande?
- Inga kommentarer.

FAKTA/ SYNDIKALISTERNA, SAC
SAC är en fackförening som säger sig ha som målsättning att förverkliga 
den frihetliga socialismen. Syndikalisterna menar att den egentliga makten 
ligger hos de som äger produktionsmedlen - alltså organiserar de sig fackligt 
för att erövra ett demokratiskt styre av dessa. SAC organiserar alla 
arbetare oavsett bakgrund och yrken. Även studerande, pensionärer och 
arbetslösa är välkomna.
Det samhälle syndikalisterna eftersträvar är demokratiskt och federalistiskt - 
byggt på lokalt självbestämmande. Enligt syndikalisterna ska arbetarna 
förvalta sina egna arbetsplatser i samhällets tjänst men med stort självstyre. 
Även geografiskt ska lokala organisationer ha stort självstyre. Så långt 
som möjligt ska direkt demokrati tillämpas och då det måste väljas ombud 
så ska dessa ha direktiv från de som valt dem och ha ett direkt återkallbart
mandat.

SAC är uppbyggt enligt samma princip. Beslut om strejk fattas av de berörda 
medlemmarna på arbetsplatsen, beslut om strejkunderstöd av den lokala 
samorganisationen på orten, ingen central vetorätt mot konflikter finns.
Källa: SAC 
Ulf Persson*******
          *******
   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad


A-Infos Information Center