A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Bal'a insanca davranış

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 7 Nov 2002 23:56:49 +0200


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Radikal ::: Murat Çelikkan'ın yazısından alıntı - 07/11/2002
http://www.radikal.com.tr/veriler/2002/11/07/haber_55733.php


...
Bal'a insanca davranış

Uluslararası Savaş Karşıtları, vicdani retçi olduğunu açıkladıktan sonra
tutuklanan Mehmet Bal'ın konulduğu Adana 6. Kolordu Cezaevi yönetimine
mektup gönderdi. Uluslararası Savaş Karşıtları adına Andreas Speck imzasıyla
Adana 6. Kolordu Askeri Cezaevi'ne gönderilen mektupta şöyle deniliyor:
"Sayın Albay, Uluslararası Savaş Karşıtları, Adana Askeri Tutukevi'nde
bulunan vicdani retçi Mehmet Bal'a uygulanan muameleyi kaygıyla
izlemektedir. Aldığımız bilgilere göre, Mehmet Bal'a zorla cezaevi
üniforması giydirilmekte ve elleri kelepçeli bir durumda her gün tıbbi
kontrole götürülmektedir. Mehmet Bal, bu uygulamaları protesto amacıyla
açlık grevine başlamıştır. Uluslararası insan hakları standartlarına göre,
vicdani ret temel bir insan hakkıdır. Uluslararası Savaş Karşıtları,
Cenevre'deki BM İnsan Hakları Komisyonu'nun Özel Raportör'ünü doğrudan
bilgilendirerek Mehmet Bal'a kötü, insanlık dışı ve aşağılayıcı
davranışların engellenmesi için önlemler almaya davet edecektir."

Küreselleşmenin hep zararını görecek değiliz ya! Buradaki bir insan hakları
ihlalinin dünyada yankı bulması da, bizlerin kâr hanesine yazılsın.
...


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center